MUCHÓWECZKA BURA

Microeca fascinans (ang. Jacky Winter)

Wideo-film 1 pokazuje osobnika rasy M. f. assimilis (mniej białego na bocznych krawędziach ogona oraz śpiew (samiec, śpiew terytorialny).
Oryginał został nagrany w standardowej rozdzielczości (ang. SD) (704 x 576p) w formacie 4:3.

Wideo-filmy 2-4 pokazują osobniki rasy M. f. fascinans (więcej białego na krawędziach bocznych ogona) ptaki opiekujące się pisklętami.
Oryginały zostały nagrane w standardowej rozdzielczości (ang. SD) (704 x 576p) w formacie 4:3.

Wideo-film 5 pokazuje osobniki rasy M. f. fascinans, ptaki opiekujące się pisklętami.
Oryginał został nagrany rozdzielczości 4K (ang. Ultra HD) (3840 x 2160p) w formacie 16:9.


........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
W obrębie tego gatunku wyróżniono 4 podgatunki, 3 z nich zamieszkuje Australię, a mianowicie:
1. Microeca fascinans pallida
2. Microeca fascinans assimilis
3. Microeca fascinans fascinans

Wielkość:
Ptak średniej wielkości, długość ciała: 12–14 cm; ciężar ciała 9 – 19 gramów. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego.

Zachowanie:
Chwyta owady w powietrzu, czatując na odsłoniętych suchych lub półsuchych gałązkach, konarach, charakterystycznie macha ogonem siedząc na gałęzi, podobnie jak muchołówka, co widać na filmikach wideo. Ciekawe jest to, że dość często, gdy jeden ptak jest na gnieździe (najprawdopodobniej samica) drugi ptak przylatuje ze zdobyczą, najpierw karmi „żebrzącą” o pokarm samicę a następnie samica karmi młode, to widać na wideo-filmach.

Pożywienie:
Gatunek owadożerny.

Okres lęgowy:
Przypada od lipca do grudnia, a na obszarach bardziej suchych w każdym miesiącu po obfitych opadach deszczu; wysiaduje tylko samica przez ok. 16 – 18 dni, 1-2 lęgi w roku. Gniazdownik, młode opuszczają gniazdo po ok. 2-3 tygodniach.

Gniazdo:
Gniazdo małe, płytkie, umieszczone w rozwidleniu suchych gałęzi, w otwartym, nieosłoniętym miejscu, tak aby ptak niepostrzeżenie odfrunąć z gniazda w przypadku zbliżającego się intruza. Gniazdo umieszczone jest na wysokości 0,5 - 15 m. Materiałem na gniazdo są suche źdźbła traw, poprzetykane nicią pajęczą, wszystko kolorystycznie dobrane do koloru i tekstury otaczających gałęzi.

Jajka:
2 (1-3) wielkość 20 mm x 15 mm, owalne, szaro-niebieskie lub zielanowo-niebieskie z lekkim połyskiem, gęsto nakrapiane w przyćmione rdzawo-brązowe plamki i cętki, występują w tle rozlane plamki koloru lawendowego, przez co jajka doskonale zlewają się z gniazdem.

Siedlisko:
Występuje w suchszych środowiskach typu przerzedzone lasy, formacja mali, na liniach drzew rosnących wzdłuż strumieni, przecinek leśnych itp.

Rozmieszczenie:
Microeca fascinans pallida: od płn. części stanu Australii Zachodniej; 50% na płn. Terytorium Północnego; 1/2 od zach. ku wsch. części stanu Queensland.
Microeca fascinans assimilis: 60% stanu Australia Zachodnia od płd. ku płn.; płd.-zach. Terytorium Północnego; 90% stanu Australia Południowa (bez płn.-wsch. skrawka) płn.-zach. skrawek w stanie Victoria; ok. 15% tj. zach. pas stanu Nowa Południowa Walia.
Microeca fascinans fascinans: 90% stanu Victoria (bez płn.-zach. skrawka); 85% stanu Nowa Południowa Walia (bez pasa na zach.); 50% stanu Queensland (wsch. część).

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .