SKAŁOWRON

Corcorax melanorhamphos (ang. White-winged Chough)

Wideo-filmy 1 - 3 żerujące ptaki z podgatunku C. m. melanorhamphos.
Oryginały zostały nagrane w standardowej rozdzielczości (ang. SD) (704 x 576p) w formacie 4:3.

Wideo-film 4 przedstawia ptaki z podgatunku C. m. melanorhamphos na gnieździe i karmiące młode.
Oryginał został nagrany w rozdzielczości 4K (ang. ultra HD) (3840 x 2160p) w formacie 16:9.

FOTKI

FOTKI FOTKI FOTKI FOTKI

Fotki 1-4: Typowe gniazdo tego gatunku w tym przypadku z pięcioma jajkami

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Jest to gatunek endemiczny dla Australii. W obrębie tego gatunku wyróżniono 2 podgatunki, a mianowicie:
1. Corcorax melanorhamphos melanorhamphos
2. Corcorax melanorhamphos whiteae

Wielkość:
Długość ciała 44 – 50 cm, waga 280–425 gramów (samiec większy i cięższy). Brak wyrażnego dymorfizmu płciowego.

Zachowanie:
Gatunek bardzo towarzyski, głośny, tworzy stada rodzinne (5-10 osobników) w okresie zimowym mniejsze grupy łączą się w większe, osobiście widziałem ponad 100 osobników w zimowym stadzie.

Pożywienie:
Gatunek wszystkożerny, żerujący głównie na ziemi, latem bardziej owadożerny, mięsożerny; zimą spożywa więcej pokarmu roślinnego np. nasiona, korzonki itp.

Okres lęgowy:
Przypada od sierpnia do grudnia w zależności od ilości opadów, jedna samica składa jaja raz w sezonie, przy czym do jednego gniazda może składać jajka kilka samic, przez co grupa może budować 2 lub nawet 3 gniazda w sezonie.

Gniazdo:
Zbudowane w kształcie dużej czarki, jest umieszczone na poziomej gałęzi w pobliżu rozgałezienia. Zewnętrzna otulina zbudowana jest z gliny wzmocnionej łykiem i trawą, wewnętrza jest wyścielona miękkim włóknistym materiałem typu trawa, pióra itp. Gniazdo umieszczone na wysokość od 3 do 30 metrów w zależności od zasiedlanego biotopu.

Jajka:
3-5, wielkość 40 x 31 mm, lekko zaostrzony owal, kremowo-białe z lekkim połyskiem, skorupka lekko nakrapiana kilkoma dużymi plamami koloru ciemno brązowego do czarnego, niekiedy występują na skorupce lekkie zaciemnienia w kolorze lawendowym.

Siedlisko:
Występuje w rozrzedzonym środowiskach drzewiastych, lasostepach, mali oraz środowiskach krzaczastych z domieszką drzew w pobliżu wody.

Rozmieszczenie:
Corcorax melanorhamphos melanorhamphos występuje w całym stanie Victoria oraz Płd. części Nowej Południowej Walli, zach. części Australii Południowej.
Corcorax melanorhamphos whiteae występuje Płd. części Australii Południowej (rejon płw. Eyre, Masywu Mt. Lofty).

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .