ROGATNIK KROPKOWANY

(Eurostopodus argus) (ang. Spotted Nightjar)

Video-Filmy 1-3 przedstawiają wysiadującego ptaka
Oryginały zostały nagrane w rozdzielczości 4K ultra HD (3840 x 2160p) w formacie 16:9.

Video-Film 4 przedstawia dorosłego ptaka z młodym.
Oryginał został nagrane w rozdzielczości 4K (ang. ultra HD) (3840 x 2160p) w formacie 16:9.

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Jest to gatunek endemiczny dla Australii. W obrębie tego gatunku nie wyróżniono żadnego podgatunku.
Brak wyrażnego dymorfizmu płciowego, samiec wyraźnie większy od samicy.

Wielkość:
Długość ciała 27 – 35 cm, waga samca 81–132 gramów; waga samicy 75-123 gramów.

Zachowanie:
Gatunek aktywny nocą, samiec odzywa się specyficznym, donośnym, gardłowym głosem wraz z nadejściem zmroku lub nad ranem. Głos samicy wabiący pisklę został zarejestrowany na video-filmie 4. W dzień nieaktywny, siedzi na ziemi, doskonale zlewa się z otoczeniem.

Pożywienie:
Gatunek owadożerny, chwyta owady w powietrzu o zmierzchu i świcie.

Okres lęgowy:
Przypada od sierpnia do grudnia, 1 lęg w sezonie. W przypadku suszy nie znosi jajek. Dokładnie nie wiadomo czy wysiadują oba ptaki, ptak siedzący na jajku przez cały dzień opuszcza jajko o zmierzchu i udaje się na polowanie owadów, co zostało zarejestrowane pod koniec video-filmu 3. Z moich obserwacji wynika, że okres wysiadywania jest dłuższy niż 28 dni.

Gniazdo:
Brak, jajko składane wprost na ziemi co widać na video-filmach 1-3.

Jajka:
tylko 1, wielkość 34 x 25 mm, owalne, zielonawe do żółto-oliwkowego, z lekkim połyskiem, skorupka z niewielką ilością plamek koloru rdzawo-brunatnego, czasami występują na skorupce lekkie rozjaśnienia.

Siedlisko:
Występuje w suchszych biotopach typu lasostepy, tereny krzewiasto-trawiaste, mali itp. Unika wilgotnych, zwartych terenów leśnych.

Rozmieszczenie:
Występuje prawie w całej Australii za wyjątkiem wschodniego wybrzeża, Tasmanii oraz najwilgotniejszej, przybrzeżnej, Płd. części stanu Australii Południowej.

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .