KOLCOLICZEK

(Acanthagenys rufogularis) (ang. Spiny-cheeked Honeyeater)

Video-Filmy 1-2 przedstawiają terytorialnego samca.
Oryginały zostały nagrane w standardowej rozdzielczości (ang. SD) (704 x 576p) w formacie 4:3.
Video-Filmy 3-4 przedstawiają ptaki na gnieździe i karmiące młode.
Oryginały zostały nagrane w rozdzielczości 4K (ang. ultra HD) (3840 x 2160p) w formacie 16:9.

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Jest to gatunek endemiczny dla Australii. W obrębie tego gatunku nie wyróżniono żadnego podgatunku.

Wielkość:
Ptak średniej wielkości, długość ciała: 22–27 cm; ciężar ciała dla samca 39-77 gramów; dla samicy 34-57 gramów. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego.

Zachowanie:
Gatunek kontaktowy, ciekawski, głośno i często odzywający się, co słychać na video-filmie 1.

Pożywienie:
Żywi się nektarem, pyłkiem oraz owadami. Chwyta owady na drzewach, w powietrzu lub na ziemi.

Okres lęgowy:
Przypada od lipca do stycznia, zależnie od opadów deszczu. Wysiaduje tylko samica, czasami oba ptaki, przez 14-15 dni. Ilość lęgów w sezonie: 1-2.

Gniazdo:
Gniazdo otwarte w kształcie zawieszonej czarki, misternie splecionej z traw i pajęczyn; zawieszone wśród zagęszczonych gałązek' to widać na video-filmach 2-4. Dość często jest to krzew z kolcami; wysokość od 1-5 metrów nad ziemią.

Jajka:
2-3, wielkość 24 mm x 18 mm, zaokrąglony owal; kremowo-brązowe do kremowo oliwkowego z lekkim połyskiem, z niewielką ilością plamek, cętek oraz rozmazów koloru ciemno-brązowego.

Siedlisko:
Zamieszkuje suchsze, rozrzedzone obszary leśne, krzaczasto-trawiaste, półpustynne, wrzosowiska. Unika zwartych terenów leśnych, wilgotnej, gorącej sawanny oraz lasów tropikalnych.

Rozmieszczenie:
Występuje we wszystkich stanach Australii, za wyjątkiem Tasmanii. Cała strefa sucha, Pas Brigalow, Wsh. Mali, większość obszaru Płd.-Wsch. oraz bardziej suchsza, Płn. część obszaru Płd.-Zach. w Australii Zachodniej.

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .