PASZCZAK AUSTRALIJSKI

Podargus strigoides (ang. Tawny Frogmouth)

Wideo-filmy 1-4 przedstawiają ptaki z podgatunku P. s. strigoides, na gnieździe z młodymi.
Oryginały zostały nagrane w standardowej rozdzielczości (ang. SD) (704 x 576p) w formacie 4:3.

Wideo-film 5 przedstawia ptaki z podgatunku P. s. brachypterus, na gnieździe z młodymi.
Oryginał został nagrany w rozdzielczości 4K (ang. ultra HD) (3840 x 2160p) w formacie 16:9.

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Jest to gatunek endemiczny dla Australii, pospolity w odpowiednim siedlisku. W obrębie tego gatunku wyróżniono 3 podgatunki, a mianowicie:
1. Podargus strigoides strigoides
2. Podargus strigoides brachypterus
3. Podargus strigoides phalaenoides

Wielkość:
Ptak sporej wielkości, długość ciała: 34–53 cm; ciężar ciała: P. s. phalaenoides: 140–360 g; P. s. strigoides: 180–680 g. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. Podgatunek zamieszkujący płd., chłodniejsze obszary jest wyraźnie większy od podgatunku zamieszkującego płn. Australii, cieplejsze rejony.

Zachowanie:
Gatunek nocny; chwyta owady w powietrzu cichym, upiornym lotem; wydaje nocą donośny, gardłowy głos terytorialny. W dzień nieruchomo siedzi przy wejściu dziupli, na pniu lub gałęzi, idealnie zlewając się z otoczeniem.

Pożywienie:
Gatunek owadożerny.

Okres lęgowy:
Przypada od sierpnia do grudnia, a na obszarach suchych, gorących w zależności od opadów deszczu. Wysiadują oba ptaki, samiec w dzień, a samica w nocy, przez okres 28-31 dni. Gniazdownik, młode opuszczają gniazdo po ok. 4 tygodniach. Wyprowadza 1-2 lęgi w roku.

Gniazdo:
W kształcie platformy, zbudowane niedbale, z luźno poukładanych patyków, gałązek, umieszczone na poziomym rozwidleniu dużych konarów; 2-15 metrów nad ziemią, w zależności od biotopu.

Jajka:
2-5, wielkość 42 mm x 29 mm, silnie zaokrąglony owal, eliptyczne, skorupka kredowo-biała, z lekkim połyskiem.

Siedlisko:
Różnorodne tereny, od półpustynnych do wilgotnych, gęstych, wysokich lasów.

Rozmieszczenie:
Jako gatunek, zamieszkuje całą Australię wraz z Tasmanią.
Podargus strigoides strigoides: zamieszkuje najwilgotniejsze, gęsto zalesione obszary tj. płd.-wsch. wybrzeże od Tasmanii po płd.-wsch. część półwyspu York (płd.-wsch. skrawek stanu Australia Południowa; 80% stanu Victoria (bez płn.-zach.); wsch. pas stanu Nowa Południowa Walia; wsch. pas stanu Queensland.
Podargus strigoides brachypterus: zamieszkuje 65% obszaru Australii (bez wsch. i płn.).
Podargus strigoides phalaenoides: zamieszkuje płn. część Australii (obszary sawannowe) od półwyspu York, w stanie Queensland po rejon Kimberley włącznie, w stanie Australia Zachodnia.

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .