PASZCZAK AUSTRALIJSKI

(Podargus strigoides) (ang. Tawny Frogmouth)

Video-Filmy 1-4 przedstawiają ptaki na gnieździe z młodymi
Oryginały zostały nagrane w standardowej rozdzielczości (ang. SD) (704 x 576p) w formacie 4:3.
Video-Film 5 przedstawiają ptaki na gnieździe z młodymi
Oryginał został nagrany w rozdzielczości 4K (ang. ultra HD) (3840 x 2160p) w formacie 16:9.

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Jest to gatunek endemiczny dla Australii. W obrębie tego gatunku wyróżniono 3 podgatunki P. s. strigoides (video-filmy 1-4) P. s. brachypterus (video-film 5) oraz P. s. phalaenoides. Podgatunek zamieszkujący Płd., chłodniejsze obszary jest wyraźnie większy od podgatunku zamieszkującego Płn. cieplejsze rejony Australii.

Wielkość:
Ptak sporej wielkości, długość ciała: 34–53 cm; ciężar ciała 205–364 g (P. s. phalaenoides), 180–680 g (P. s. strigoides). Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego.

Zachowanie:
Gatunek nocny; chwyta owady fruwając w powietrzu; wydaje nocą donośny, gardłowy głos terytorialny. W dzień nieruchomo siedzi przy pniu lub gałęzi, idealnie zlewając się z otoczeniem.

Pożywienie:
Gatunek owadożerny.

Okres lęgowy:
Przypada od sierpnia do grudnia, a na obszarach suchych, gorących w zależności od opadów deszczu. Wysiadują oba ptaki, samiec w dzień a samica w nocy. Wyprowadza 1-2 lęgi w roku.

Gniazdo:
W kształcie platformy, zbudowane niedbale, z luźno poukładanych gałązek, umieszczone na poziomym rozwidleniu dużych konarów; 2-15 metrów nad ziemią.

Jajka:
2-5, wielkość 42 mm x 29 mm, silnie zaokrąglony owal, eliptyczne, skorupka kredowo-biała z lekkim połyskiem.

Siedlisko:
Różnorodne tereny, od półpustynnych do wilgotnych, gęstych, wysokich lasów.

Rozmieszczenie:
Występuje praktycznie całej Australii i Tasmanii.
Podgatunek P. s. strigoides zamieszkuje najwilgotniejsze gęsto zalesione obszary tj. Płd.-Wsch. Wybrzeże od Tasmanii po Wsch. część półwyspu York
Podgatunek P. s. brachypterus zamieszkuje najsuchsze, wewnętrzne obszary Australii (lasostepy, półpustynie, mali)
Podgatunek P. s. phalaenoides zamieszkuje Płn. część Australii (obszary sawannowe)

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .