BŁYSKOTKA BIAŁOGARDŁA

(Phaps chalcoptera) (ang. Common Bronzewing)

Video-Film 1 przedstawia dorosłe ptaki na gnieździe
Oryginał został nagrany w standardowej rozdzielczości (ang. SD) (704 x 576p) w formacie 4:3.
Video-Filmy 2-6 przedstawiają samca na gnieździe z młodym.
Oryginały zostały nagrane w rozdzielczości 4K (ang. ultra HD) (3840 x 2160p) w formacie 16:9.

FOTKI

FOTKI
FOTKI
FOTKI

Fotki 1-3: Typowe gniazdo tego gatunku z dwoma kredowo-białymi jajkami

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Jest to gatunek endemiczny dla Australii. W obrębie tego gatunku nie wyróżniono żadnych podgatunków. Występuje dymorfizm płciowy polegający na tym, że samiec na czole ma upierzenie kredowe, u samicy w tym miejscu występuje kolor szarawo-brązowy. Samiec jest większy od samicy.

Wielkość:
Ptak wielkości dużego gołębia, długość 28-36 cm, waga samiec: 331-356 gramów, samica: 310-333 gramy.

Zachowanie:
Gatunek bardzo płochliwy, zwłaszcza przy gnieździe a zarazem ciekawski, przylatuje i ogląda wszystkie nowe obiekty w swoim rewirze. Samiec wydaje niski, głęboki głos, częściej nad ranem i pod wieczór niż w środku dnia.

Pożywienie:
Gatunek roślinożerny, odżywia się przede wszystkim nasionami.

Okres lęgowy:
Przypada na cały rok z nasileniem pomiędzy sierpniem a grudniem w zależności od opadów deszczu. Wysiadują oba ptaki, samiec w dzień a samica w nocy, okres inkubacji wynosi 14-16 dni. Wyprowadza kilka lęgów w roku.

Gniazdo:
W kształcie małej platformy, zbudowane z luźno ułożonych gałązek i traw, często adaptuje gniazda innych ptaków z poprzednich sezonów. Gniazdo umieszczone w poziomym rozwidleniu suchych gałęzi na wysokości 1-15 m i wyżej nad ziemią.

Jajka:
2, wielkość 34 mm x 25 mm, owalne, skorupka kredowo-biała, bez połysku (zobacz: Fotki).

Siedlisko:
Zasiedla różnorodne środowiska począwszy od wilgotnych, wysokich lasów do stepów i półpustyń

Rozmieszczenie:
Występuje w praktycznie w całej Australii i Tasmanii.

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .