MUSZARKA BIAŁOGARDŁA

Myiagra inquieta (ang. Restless Flycatcher)

Video-Film 1 przedstawia żerującego ptaka
Oryginał został nagrany w standardowej rozdzielczości (ang. SD) (704 x 576p) w formacie 4:3.
Video-Filmy 2 - 4 przedstawiają dorosłe ptaki na gnieździe i karmiące młode
Oryginały zostały nagrane w rozdzielczości 4K ( ang. ultra HD) (3840 x 2160p) w formacie 16:9.

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Jest to gatunek endemiczny dla Australii. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. W obrębie tego gatunku nie wyróżniono podgatunków. Poprzednio wyróżniono dwa podgatunki, lecz badania porównawcze DNA potwierdziły, że uważany za podgatunek M. i. nana został zaklasyfikowany jako odrębny gatunek.

Wielkość:
Ptak średniej wielkości 20-21 cm; waga 20-21 gramów.

Zachowanie:
Średnio liczny gatunek, występujący pojedynczo lub w parach. Zamieszkuje otwarte tereny leśne i lasostepy w pobliżu wody. Wydaje charakterystyczny, donośny, zgrzytliwy głos, podobny do otwierania drzwi o nienasmarowanych zawiasach, inny głos to fletowe nawoływania, to słychać na video-filmach.

Pożywienie:
Gatunek przede wszystkim owadożerny, chwyta owady w locie podobnie jak w Polsce muchołówki (zobacz video-film 1).

Okres lęgowy:
Przypada od sierpnia do stycznia. Wysiadują oba ptaki przez okres 14-17 dni. Wyprowadza 1-3 lęgi w roku.

Gniazdo:
Otwarte w kształcie zgrabnej czarki zbudowanej z łyka, suchej trawy i pajęczyny. Wewnętrzna otulina zbudowana z delikatnych korzonków i źdźbeł. Gniazdo umieszczone na poziomym rozgałęzieniu średniej wielkości gałązek, często w pobliżu zagęszczonego listowia. Umieszczone na wysokości od 2 do 20 metrów lub wyżej, nad ziemią lub lustrem wody.

Jajka:
2-4, wielkość 20 mm x 16 mm, kształt owalny, skorupka koloru białego o kremowym odcieniu, z niewielkim połyskiem, większość brązowych plamek tworzy pas umieszczony ok. 1/3 długości, od końca większego bieguna.

Siedlisko:
Zasiedla otwarte tereny leśne, lasostepy i mali, zwykle w pobliżu wody.

Rozmieszczenie:
Występuje w całej Victorii i Nowej Południowej Walii, Płd-Wsch. część stanu Queensland, Płd-Wsch. część stanu Australii Południowej oraz odosobniona populacja na cyplu Płd -Zach. stanu Australii Zachodniej.

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .