KRZAKOR CIEMNOLICY

Drymodes brunneopygia (ang. Southern Scrub-robin)

Wideo-filmy 1-3. Osobniki żerujące oraz typowe zachowanie terytorialne samca w okresie godowym.
Oryginały zostały nagrane w standardowej rozdzielczości (ang. SD) (704 x 576p) w formacie 4:3.
Wideo-filmy 4-9. Samiec i samica przy gnieździe i karmiące młodego.
Oryginały zostały nagrane w rozdzielczości 4K (ang. ultra HD) (3840 x 2160p) w formacie 16:9.
Wideo-film 10. Samiec i samica opiekujące się młodym przy gnieździe ukrytym w gęstwinie.
Oryginał został nagrany w rozdzielczości 4K (ang. ultra HD) (3840 x 2160p) w formacie 16:9.

FOTKI

FOTKI FOTKI FOTKI

Fotki 1-3: Typowe gniazdo tego gatunku zawsze z jednym jajem.

FOTKI FOTKI

Fotki 4-5: Typowe gniazdo tego gatunku, zawsze z jednym młodym.

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Jest to gatunek endemiczny dla Australii. W obrębie tego gatunku nie wyróżniono żadnych podgatunków.

Wielkość:
Ptak wielkości drozda lecz o dłuższych nogach, rozmiary: 18,5–22,0 cm; waga samca 36–38g, samicy 30-35 g. Słabo zaznaczony dymorfizm płciowy, samiec jest większy i ma wyraźniejszą czarną pręgę twarzową „przecinającą" oko.

Zachowanie:
Gatunek skryty, przebywa w gęstych zaroślach pojedynczo lub w parach, odzywa się charakterystycznym głosem, zobacz wideo-filmy 1-3. Z moich obserwacji wynika, że bardzo dobrze fruwa. W okresie godowym często siada na wysokiej gałęzi i odzywa się głosem terytorialnym. Ponad to, wyśmienicie odciąga intruza od gniazda, wychodząc naprzeciw i wodząc go na piechotę po chaszczach.

Pożywienie:
Gatunek przede wszystkim owadożerny, żeruje na ziemi łowiąc owady i inne bezkręgowce.

Okres lęgowy:
Przypada od lipca do stycznia, wysiadują oba ptaki przez 16 dni, młody karmiony jest przez samca i samicę, co widać wideo-filmach 4-9 . Ptaki chronią młodego przed nadmiernym nasłonecznieniem, co widać na video-filmie 8. Wyprowadza tylko 1 lęg w roku. Gniazdownik, opuszcza gniazdo po ok. 2 tygodniach.

Gniazdo:
Umieszczone na ziemi, na platformie zbudowanej z misternie poukładanych patyczków lub/i pasków kory, idealnie zlewające się z otoczeniem, wnętrze gniazda głębokie, wyścielone delikatnymi źdźbłami traw, zobacz Fotki.

Jajka:
1, wielkość 26 mm x 20 mm, owalne; skorupka jasno zielonkawa lub jasno niebieskawa z lekkim połyskiem, z dużą ilością plamek i cętek koloru ciemnobrązowego, często w tle są plamy koloru lawendowego, wszystko rozmieszczonych w miarę równomiernie po całej powierzchni, z niewielką przewagą przy dużym biegunie.

Siedlisko:
Obszary suche, przede wszystkim tereny krzaczaste z domieszką eukaliptusów, obszary o dużej ilości ściółki; gęstwina na bazie krzewów typu: Melaleuca uncinata, Leptospermum coriaceum, Callitris spp. , Accacia spp. Po pożarach buszu, przez długi okres brak odpowiedniej ilości ściółki i to powoduje wyspowe występowanie tego gatunku i to nie tylko tego gatunku.

Rozmieszczenie:
Występuje w centralnej części stanu Nowej Południowej Walii, płn.-zach. stanu Victoria, płd.-wsch. oraz płd. stanu Australii Południowej oraz lasostepy na płd. - zach. stanu Australia Zachodnia.

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .