ABORYGENEK DŁUGOCZUBY

(Ocyphaps lophotes) (ang. Crested Pigeon)

Video-Filmy 1-3 pokazują ptaki na gnieździe założonym w kazuarynie Casuarina spp.
Oryginały zostały nagrane w standardowej rozdzielczości (ang. SD) (704 x 576p) w formacie 4:3.
Video-Filmy 4-7 pokazują ptaki na gnieździe założonym w żywiczlinie Callitris spp.
Oryginały zostały nagrane w rozdzielczości 4K (ang. ultra HD) (3840 x 2160p) w formacie 16:9.

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Jest to gatunek endemiczny dla Australii. W obrębie tego gatunku wyróżniono dwa podgatunki:
Ocyphaps lophotes lophotes
Ocyphaps lophotes whitlocki
Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego, różnica polega w zachowaniu, podobnie jak u domowych gołębi, samiec nadyma się i grucha lecz wydawany dźwięk jest inny niż u domowego gołębia, przypomina dźwięk kilkakrotnie powtarzanego słowa łu, łu, łu.

Wielkość:
Ptak wielkości mniejszego gołębia domowego, ale z dłuższym ogonem; długość 31-35 cm, waga 150-250 gramów.

Zachowanie:
Gatunek występuje w stadzie lub w parach, średnio-płochliwy, podrywając się z ziemi skrzydła wydają charakterystyczny głośny trzepot, siadając na ziemi lub gałęzi wyprostowany ogon przegina się do przodu nad plecami ptaka a następnie powraca do poziomu. Ptak na głowie ma charakterystyczny czubek, w momencie podniecenia unosi go pionowo do góry.

Pożywienie:
Gatunek roślinożerny, główny pokarm to nasiona oraz zielenina, żerowanie odbywa się na ziemi.

Okres lęgowy:
Przypada na cały rok z nasileniem pomiędzy sierpniem a grudniem, w zależności od opadów deszczu. Wysiadują oba ptaki, samiec w dzień a samica w nocy, okres inkubacji wynosi 18-20 dni. Wyprowadza kilka lęgów w roku.

Gniazdo:
W kształcie małej platformy, zbudowane z luźno ułożonych gałązek i traw, często adaptuje gniazda innych ptaków z poprzednich sezonów. Gniazdo umieszczone w poziomym rozwidleniu gałęzi na wysokości 1-15 m i wyżej nad ziemią, w zależności od siedliska.

Jajka:
2 (czasem 1) wielkość 32 mm x 23 mm, owalne, skorupka kredowo-biała, bez połysku.

Siedlisko:
Zasiedla środowiska otwarte z domieszką drzew i krzewów, skraje lasów, zadrzewienia wzdłuż dolin rzecznych, występuje również w środowiskach zurbanizowanych, przede wszystkim w parkach, na polach golfowych itp. Unika zwartych kompleksów leśnych.

Rozmieszczenie:
Obecnie występuje w praktycznie w całej Australii bez Tasmanii, oraz obszarów tropikalnych jak Płw. York, płn. krańce Terytorium Północnego oraz płn. część regionu Kimberley w Australii Zachodniej. W latach 1990-tych rozpoczął udaną ekspansję na południe i wschód zasiedlając m in. Melbourne oraz Gipsland, czego sam byłem świadkiem, obecnie jest w Melbourne pospolitym ptakiem.
Ocyphaps lophotes whitlocki - Australia Zachodnia
Ocyphaps lophotes lophotes - pozostałe stany

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .