BUSZÓWKA ŻÓŁTORZYTNIA

Acanthiza chrysorrhoa (ang. Yellow-rumped Thornbill)

Wideo-filmy 1-4 pokazują osobniki podgatunku A. c. leighi na gnieździe i karmiące młode, gniazdo zostało założone na wysokości ok. 1 m nad ziemią, w gałązkach akacji australijskiej Acacia spp.
Oryginały zostały nagrane w rozdzielczości 4K (ang. ultra HD) (3840 x 2160p) w formacie 16:9.

FOTKI

FOTKI FOTKI

Fotki 1-2: Typowe gniazdo tego gatunku, w tym przypadku z trzema jajkami bez plamek, otulonymi pierzem.

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Jest to gatunek endemiczny dla Australii, najliczniejszy z buszówek. W obrębie tego gatunku wyróżniono 4 podgatunki, a mianowicie:
1. Acanthiza chrysorrhoa chrysorrhoa
2. Acanthiza chrysorrhoa normantoni
3. Acanthiza chrysorrhoa leighi
4. Acanthiza chrysorrhoa leachi

Wielkość:
Jest to największy gatunek buszówki, wielkość 11-12 cm; ciężar ciała 8-10 g. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego.

Zachowanie:
Gatunek buszujący przede wszystkim na ziemi w otwartym terenie, lub lekko zalesionym, rolniczym, ruderalnym itp. Żeruje zwykle w większych grupach, zwłaszcza poza okresem lęgowym, dość często inne gatunki małych ptaków, dołączają do nich.

Pożywienie:
Gatunek odżywia się przede wszystkim owadami i innymi bezkręgowcami.

Okres lęgowy:
Przypada od czerwca do grudnia. Wysiaduje tylko samica przez 18 dni, kilka lęgów w roku, w zależności od dostępności pokarmu. Gniazdownik, młode opuszczają gniazdo po ok. 3 tygodniach.

Gniazdo:
Charakterystyczne podwójne gniazdo, w kształcie wydłużonego owalu, zadaszone z góry gniazdem pozornym, a pod spodem (ok. 20 cm poniżej) jest boczny kapturowy otwór wejściowy. Zbudowane z delikatnych źdźbeł traw, gałązek, misternie poprzeplatanych pajęczyną, wewnątrz wyścielone pierzem, sierścią i delikatnymi korzonkami. Gniazdo umieszczone jest albo nisko do 1,5 m nad ziemią w krzewie lub niskich, wiszących gałązkach drzewa, albo wysoko, wtedy gdy znajduje się w ścianie bocznej gniazda ptaków drapieżnych, dzierzbowrona itp.

Jajka:
3-4, wielkość 18 mm x 13 mm, owalne, skorupka biała z lekkim połyskiem; w nieliczne plamki na dużym biegunie, lub bez jakichkolwiek plamek.

Siedlisko:
Występuje w różnorodnych środowiskach otwartych o niewielkim zadrzewieniu, na terenach rolniczych, wzdłuż poboczy dróg.

Rozmieszczenie:
Acanthiza chrysorrhoa chrysorrhoa: cent. płd.-zach. płd.-wsch. stanu Australia Zachodnia, płd.-zach. Australia Południowa.
Acanthiza chrysorrhoa normantoni: centrum Australii tj. płn.-zach. stanu Australia Południowa, cent. i płd. stanu Terytorium Północne, cent. i płd. stanu Queensland.
Acanthiza chrysorrhoa leighi: na płd. od A. c. normantoni, płd. stanu Queensland, niemal całe stany Nowa Południowa Walia i Victoria, oraz cent. i płd.-wsch. stanu Australia Południowa.
Acanthiza chrysorrhoa leachi: płn. i wsch. Tasmanii.

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .