WACHLARZÓWKA SMOLISTA

(Rhipidura leucophrys) (ang. Willie Wagtail)

Video-Filmy 1-2: Typowe zachowanie terytorialne ptaków z podgatunku R. l. ssp leucophrys .
Oryginały zostały nagrane w standardowej rozdzielczości (ang. SD) (704 x 576p) w formacie 4:3.
Video-Filmy 3-4: Samiec i samica, karmienie i opieka nad pisklętami w gnieździe. Gniazdo założone na wysokości 1,5 m, w suchy gałęziach.
Oryginały zostały nagrane w rozdzielczości 4K (ang. ultra HD) (3840 x 2160p) w formacie 16:9.

FOTKI

FOTKI
FOTKI
FOTKI

Fotki 1-2: Przykład gniazda wraz z jajkami, założonego na wysokości 1,5 m nad ziemią.

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
W obrębie tego gatunku wyróżniono 3 podgatunki a mianowicie:
Rhipidura leucophrys leucophrys
Rhipidura leucophrys picata
Rhipidura leucophrys melaleuca
Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego.

Wielkość:
Średniej wielkości gatunek. Rozmiary: 19–22 cm; waga 16-24 g.

Zachowanie:
Gatunek liczny, głośny i zadziorny, bardzo dobrze przystosował się do terenów zurbanizowanych. Przez cały rok występuje w parach i broni terytorium, w okresie lęgowym występuje w grupach rodzinnych. Bardzo dobrze broni gniazdo przed znacznie większymi ptakami typu ptaki krukowate, kurawongi i srokacze.

Pożywienie:
Gatunek odżywiający się przede wszystkim stawonogami.

Okres lęgowy:
Przez cały rok, ale w większości przypada na okres od sierpnia do grudnia. Wyprowadza kilka lęgów w roku.

Gniazdo:
Gniazdo otwarte, głębokie; umieszczone w poziomym rozwidleniu gałązek na wysokości od 1 do 15 m lub wyżej nad ziemią, bardzo często umieszczone w pobliżu suchych gałęzi koloru szarego, gniazdo z dużą ilością pajęczyny na zewnątrz, ma taki właśnie kolor. Czasami gniazdo budowane jest na starym płocie, w zwoju lin lub drutu. Zbudowane przede wszystkim z pajęczyny i źdźbeł traw (zobacz video-film). Wnętrze gniazda wyścielone delikatnymi źdźbłami i korzonkami.

Jajka:
2-4 wielkość 20 mm x 15 mm, owalne; skorupka kremowa lub kremowo-biała, z lekkim połyskiem z umiarkowaną ilością średniej wielkości plamek i cętek koloru kremowo-brązowego i brązowego, rozmieszczone są one w większości przypadków przy dużym biegunie, tworząc pasek w 1/3 długości (zobacz FOTKI).

Siedlisko:
Większość siedlisk otwartych, włącznie z terenami zurbanizowanymi, zwykle w pobliżu wody, unika bardzo zagęszczonych i wilgotnych terenów leśnych.

Rozmieszczenie:
R. l. leucophrys: 3/4 terytorium Australii od strony płd.
R. l. picata: pozostała 1/4 terytorium Australii
R. l. melaleuca: Wyspy Torresa, Papua Nowa Gwinea i pobliskie wyspy

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .