KURAWONGA ZMIENNA

Strepera versicolor (ang. Grey Currawong)

Wideo-filmy 1- 3 przedstawiają ptaki z podgatunku S. v. versicolor.
Oryginały zostały nagrane w rozdzielczości 4K (ang. ultra HD) (3840 x 2160p) w formacie 16:9.

Wideo-film 4 przedstawia ptaki z podgatunku S. v. versicolor. Na tym wideo-filmie widać usuwanie przez ptaka twardych, niestrawionych resztek pokarmu w postaci wypluwki.
Oryginały zostały nagrane w rozdzielczości 4K (ang. ultra HD) (3840 x 2160p) w formacie 16:9.

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Jest to gatunek endemiczny dla Australii. W obrębie tego gatunku wyróżniono 6 podgatunków, a mianowicie:
1. Strepera versicolor plumbea
2. Strepera versicolor melanoptera
3. Strepera versicolor versicolor
4. Strepera versicolor intermedia
5. Strepera versicolor halmaturina
6. Strepera versicolor arguta

Wielkość:
Długość ciała 45 – 50 cm, waga 300–500 gramów. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego.

Zachowanie:
Gatunek bardzo ciekawski, zaglądający w każdy kąt. Wydaje specyficzny, donośny głos terytorialny przypominający powtarzający się wyraz kura-łong kura-łong w wyższej tonacji niż kurawonga czarna.

Pożywienie:
Gatunek wszystkożerny ale główny pokarm stanowią drobne gady, duże owady, pająki, pisklęta i jaja innych gatunków ptaków. Podobnie jak ptaki drapieżne dzienne i nocne, kurawongi usuwają twarde, niestrawione resztki pokarmu w postaci wypluwek. To widać na wideo-filmie 4.

Okres lęgowy:
Przypada od sierpnia do grudnia wyprowadza 1 lęg w sezonie. Wysiaduje samica przez okres co najmniej 20 dni. Samiec dokarmia samicę podczas wysiadywania. Oboje rodzice karmią pisklęta. Gniazdownik, młode opuszczają gniazdo po ok. 3 tygodniach.

Gniazdo:
Budowane jest na poziomym rozgałęzieniu gałęzi, z dala od głównego pnia, umieszczone 5-20 metrów nad ziemią w zależności od biotopu. Gniazdo raczej płytkie, zewnętrzna otulina zbudowana z luźnych, suchych patyków, natomiast wewnętrzna otulina zbudowana z miękkich, włóknistych elementów typu sucha trawa, korzonki i łyko.

Jajka:
2-3, wielkość 42 x 30 mm, lekko zaostrzony owal, skorupka koloru od jasno brązowego do jasno różowo-brązowego ze średnim połyskiem. Na skorupce występują plamy i cętki o ciemniejszym odcieniu niż tło, większe zagęszczenie występuje w okolicach większego, bardziej zaokrąglonego bieguna.

Siedlisko:
Występuje w różnorodnych środowiskach, począwszy od nadbrzeżnych środowisk drzewiastych, krzewiastych oraz wrzosowisk włączając w to tereny zurbanizowane i rolnicze, aż do terenów półpustynnych, np. mali. Poszczególne podgatunki wyspecjalizowały się w różnych typach siedlisk.

Rozmieszczenie:
Strepera versicolor plumbea: zamieszkuje płd.-zach. stanu Australia Zachodnia (od Geraldton) z przerwami do Terytorium Północnego (Peterman Ranges).
Strepera versicolor melanoptera: zamieszkuje płd.-wsch. stanu Australia Południowa (płd. Flinders Ranges, płd. półwysep Fleurieu i Mt. Lofty Ranges na wsch do terenów mali, w płn.-wsch. stanu Victoria.
Strepera versicolor versicolor: zamieszkuje płd.-wsch. stanu Nowa Południowa Walia (od rzeki Hunter) na płd, interior do zach. stoków Wielkiego Działu Wodnego, do zach. stanu Victoria (Grampions aż do wybrzeża tj. Zatoka Portu Filipa – Port Phillip Bay).
Strepera versicolor intermedia: zamieszkuje stan Australia Południowa od Ooldea na wsch. wzdłuż wybrzeża (płd. Równiny Nullarbor) do półwyspu Yorke w stanie Australia Zachodnia.
Strepera versicolor halmaturina: zamieszkuje wyspę Kangura (płd. stanu Australia Południowa).
Strepera versicolor arguta: zamieszkuje Tasmanię.

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .