KORALICOWIEC CZERWONY

Anthochaera carunculata (ang. Red Wattlebird)

Wideo-filmy 1-3 przedstawiają ptaki z podgatunku A. c. carunculata, na gnieździe i karmiące młode.
Oryginały zostały nagrane w rozdzielczości 4K (ang. ultra HD) (3840 x 2160p) w formacie 16:9.

FOTKI

FOTKI FOTKI

Fotki 1-2: Typowe gniazdo tego gatunku, z dwoma jajkami.

FOTKI

Fotka 3: Typowe gniazdo tego gatunku, w tym przypadku ze świeżo wyklutym młodym i jednym jajkiem tuż przed wykluciem.

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Jest to gatunek endemiczny dla Australii. W obrębie tego gatunku wyróżniono 3 podgatunki, a mianowicie:
1. Anthochaera carunculata carunculata
2. Anthochaera carunculata clelandi
3. Anthochaera carunculata woodwardii

Wielkość:
Ptak średniej wielkości, długość ciała: dla samca 33–37 cm, dla samicy 34-37; ciężar ciała dla samca 90-140 gramów dla samicy 82-133 gramów. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego.

Zachowanie:
Gatunek kontaktowy, ciekawski, głośno i często odzywający się donośnym, chrapliwym tonem, co słychać na wideo-filmach. W okresie pozalęgowym przemieszcza się stadami, wtedy jest bardziej cichy, zwłaszcza podczas żerowania.

Pożywienie:
Żywi się nektarem, pyłkiem oraz owadami. Chwyta owady na drzewach, na kwiatach, w powietrzu lub na ziemi.

Okres lęgowy:
Przypada od lipca do grudnia, zależnie od opadów deszczu. Wysiadują oba ptaki, przez 15-16 dni. Ilość lęgów w sezonie: 1-2 w zależności od warunków środowiskowych. Młode opuszczają gniazdo po ok. 2 tygodniach.

Gniazdo:
Gniazdo umieszczone w rozgałęzieniu albo poziomych albo pionowych gałązek w zależności od okoliczności. Zewnętrzna otulina składa się z luźno ułożonych gałązek, natomiast wewnętrzna wyścielona delikatnym materiałem włóknistym, wyścielony miękkimi źdźbłami suchej trawy, puchem roślinnym, pierzem itp. widać to na wideo-filmach.

Jajka:
2-3, wielkość 33 mm x 21 mm. Jaja koloru od jasno-różowego do jasno-płowego z połyskiem. Na skorupce występują plamki i cętki koloru rdzawo-brązowego, większość z nich rozmieszczona przy większym biegunie.

Siedlisko:
Zamieszkuje różnorodne obszary leśne, krzaczasto-trawiaste, mali na południu kontynentu. Bardzo licznie występuje na terenach zurbanizowanych i terenach wiejskich.

Rozmieszczenie:
Wysętpuje w południowej części kontynentu australijskiego, bez Tasmanii.
Anthochaera carunculata carunculata: zamieszkuje od płd-wsch. części skrawka stanu Queensland, poprzez wsch. część stanu Nowa Południowa Walia, niemal że cały stan Victoria do okolic granicy ze stanem Australia Południowa.
Anthochaera carunculata clelandi: zamieszkuję wyspę Kangura przy płd. brzegach stanu Australii Południowej
Anthochaera carunculata woodwardii: od zach. i płn -zach. skrawka stanu Victoria poprzez płd. stanu Australia Południowa do płd-zach. części stanu Australia Zachodnia.

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .