TRZCINIAK AUSTRALIJSKI

Acrocephalus australis (ang. Australasian Reed-Warbler)

Wideo-filmy 1-4 pokazują osobniki z podgatunku Acrocephalus australis australis, typowe zachowanie w siedlisku.
Oryginały zostały nagrane w standardowej rozdzielczości (ang. SD) (704 x 576p) w formacie 4:3.

Video-filmy 5- 10 pokazują osobniki z podgatunku Acrocephalus australis australis, ptaki opiekujące się pisklętami.
Oryginały zostały nagrane w rozdzielczości 4K (ang. Ultra HD) (3840 x 2160p) w formacie 16:9.

FOTKI

FOTKI FOTKI

Fotki 1-2: Typowe gniazdo tego gatunku, widok z boku.

FOTKI FOTKI FOTKI

Fotki 3-5: Typowe gniazdo tego gatunku, w tym przypadku z 3 jajkami.

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Jest to gatunek pospolity we właściwym środowisku. Gatunek wyodrębniony z kilku podgatunków trzciniaka głośnego (Acrocephalus stentoreus). W obrębie tego gatunku wyróżniono 3 podgatunki, 2 z nich występują w Australii, a mianowicie:
1. Acrocephalus australis australis
2. Acrocephalus australis gouldi

Wielkość:
Ptak średniej wielkości, długość ciała: 16-17 cm; ciężar ciała 12–23 gramów, Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego.

Zachowanie:
Gatunek bardzo głośny, moim zdaniem nawet głośniejszy od polskiego trzciniaka. W okresie chłodniejszym (od marca do lipca lub sierpnia) migruje na północ, w bardziej tropikalne rejony, ale niewielka część osobników zostaje, nie migruje.

Pożywienie:
Gatunek odżywiający się wszelkimi bezkręgowcami żyjącymi w środowiskach bagiennych.

Okres lęgowy:
Przypada zazwyczaj od września do lutego, oba ptaki budują gniazdo, przy czym samica w większej części. Stwierdzono polygynię/poliandrię (kopulacja z innym samcem). Wysiaduje tylko samica 13-15 dni, obydwaj rodzice karmią młode. Młode opuszczają gniazdo po 10-13 dniach.

Gniazdo:
Gniazdo podobnie do innych trzciniaków, solidnie zbudowane, grubościenne. Głównym materiałem budulcowym są włókna roślinne. Gniazdo umieszczone jest na 3-5 łodygach trzcin lub innej roślinności bagniennej. Na wysokości 30-200 cm. W przypadku, gdy gniazdo zakładane jest na rosnących, zielonych łodygach trzcin, jego wysokość nad poziomem gruntu lub lustra wody wzrasta, wraz ze wzrostem trzcin z 20 do ponad 100 cm, zobacz fotki. Gniazda również zakładane są na suchych łodygach, a czasami na zwisających gałązkach nadwodnych drzew.

Jajka:
2-4, wielkość 20 mm x 14 mm, zaostrzony owal, skorupka koloru od niebieskawo-białego, poprzez zielonawo-biały aż do brązowawo-białego, bez połysku, ze średnią ilością plamek i centków, koloru rdzawo-brązowego, w tle występują plamy w kolorze lawendowym. Większość plamek rozmieszczona jest przy większym biegunie, zobacz fotki.

Siedlisko:
Zamieszkuje wszelkie trzcinowiska, oczerety, bagna, rzeczki, stawy, jeziora, zbiorniki wodne stałe i efemeryczne.

Rozmieszczenie:
Zamieszkuje 2/3 Australii, bez wielkiej Pustynii Zachodniej oraz Równiny Nullarbor.
Acrocephalus australis australis: zamieszkuje Wschodnią część Australii i Tasmanię.
Acrocephalus australis gouldi: zamieszkuje Płd.-zach. cypel oraz zachodnie wybrzeże, do kilkuset kilometrów w głąb lądu.

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN: 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .