KAPODZIÓB

Cereopsis novaehollandiae (ang. Cape Barren Goose)

Wideo-film 1 pokazuje ptaki z podgatunku C. n. novaehollandiae.
Oryginały zostały nagrane w standardowej rozdzielczości (ang. SD) (704 x 576p) w formacie 4:3.


........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Gatunek endemiczny dla Australii, introdukowany w 19 wieku do Nowej Zelandii. Gatunek raczej pospolity, wyodrębniono 2 podgatunki, a mianowicie:
1. Cereopsis novaehollandiae novaehollandiae
2. Cereopsis novaehollandiae grisea

Wielkość:
Jest to duży ptak, długość ciała: 75–90 cm; ciężar ciała 3,7-5,2 kg. Brak dymorfizmu płciowego.

Zachowanie:
Gatunek zachowaniem przypomina polskie gęsi, ale rzadko pływa, preferuje poruszanie się po lądzie.

Pożywienie:
Gatunek roślinożerny, głównym pokarmem jest zielenina.

Okres lęgowy:
Przypada od czerwca do października. Wysiaduje tylko samica przez 34-37 dni. Typowy zagniazdownik, pisklęta opuszczają gniazdo w krótce po wyschnięciu puchu.

Gniazdo:
Gniazdo umieszczone na ziemi, na przybrzeżnych, morskich wyspach, wśród kamieni, głazów, kęp traw itp. Gniazdo zbudowane z suchych traw, wymoszczone puchem pobieranym z własnej piersi (jak u innych gęsi i kaczek).

Jajka:
3-6, wielkość 83 mm x 56 mm, owalne, skorupka koloru białego bez połysku, z czasem ciemnieje od materiału gniazdowego.

Siedlisko:
W okresie lęgowym występuje na morskich wysepkach, przylądkach itp., w okresie pozalęgowych przemieszcza się na wybrzeża płd. części Australii, na obszary trawiaste w pobliżu zbiorników wodnych.

Rozmieszczenie:
1. Cereopsis novaehollandiae novaehollandiae: wybrzeża Tasmanii i płd.-wsch. płd. Australii i przyległych wysepek.
2. Cereopsis novaehollandiae grisea: wybrzeża płd.-zach. Australii i przyległych wysepek.

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .