BŁOTNIAK MOCZAROWY

Circus approximans (ang. Swamp Harrier)

Wideo-filmy 1-2 Przedstawiają ptaka w naturalnym środowisku, jest to osobnik młodociany, charakterystyczne, kremowe zabarwienie z tyłu głowy.
Oryginały zostały nagrane w standardowej rozdzielczości (ang. SD) (704 x 576p) w formacie 4:3.

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
W obrębie tego gatunku nie wyróżniono żadnego podgatunku, w odpowiednim środowisku pospolity.

Wielkość:
Długość ciała 50 – 60 cm, waga samca: 0,4–0,7 kg; waga samicy: 0,6–1,08 kg, rozpiętość skrzydeł 120-145 cm, samica zdecydowanie większa.

Zachowanie:
Najczęściej widziany podczas lotu krążąco-szybowcowego, ale udało mi się nagrać ptaka podczas spoczynku, na ziemi, zobacz wideo-filmy.

Pożywienie:
Błotniak moczarowy, jak na błotniaka przystało, żywi się małymi ssakami, ptakami oraz ich jajami i pisklętami, gadami, płazami, rybami, owadami oraz padliną. Podczas polowania szybuje nisko i powoli. Swoje ofiary chwyta nurkując, bądź opadając na ziemię lub powierzchnię wody. Zadręcza wodne ptaki lub je topi.

Okres lęgowy:
Okres lęgowy trwa od września do grudnia. Obserwuje się rzadkie przypadki poligamii. Wysiaduje samica przez okres 31–34 dni. Samiec w tym czasie zdobywa pożywienie dla niej i młodych, oddając zdobycz samicy. Obserwuje się niekiedy przypadki, gdy samiec zaopatruje kilka gniazd naraz. Typowy zagniazdownik, tylko 1-2 pisklęta przeżywają, często z powodu kainizmu, opierzają się po 43–46 dniach od wylęgu. Są zależne od rodziców jeszcze przez 4-6 tygodni.

Gniazdo:
Gniazdo zbudowane z traw, trzcin i innego materiału roślinnego, umieszczone na ziemi albo w wysokich trzcinach nad lustrem wody, oczeretach, trawach, bądź gęstej okrywie roślinnej.

Jajka:
3-4 (2-7) wielkość 51 x 39 mm, obrzmiały owal, skorupka koloru białego, bez połysku.

Siedlisko:
Występuje na obszarach bagiennych, w pobliżu jezior, rzek, kanałów nawadniających itp, wraz z obfitymi opadami deszczu przemieszcza się wgłąb lądu.

Rozmieszczenie:
3/4 Australii (bez Pustynii Zachodniej oraz Równiny Nullarbor) oraz Tasmanię.

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .