JASKÓŁKA ABORYGEŃSKA

Petrochelidon ariel, Hirundo ariel (ang. Fairy Martin)

Wideo-filmy 1-3 przedstawiają ptaki zbierające błoto na budowę gniazd.
Oryginały zostały nagrane w standardowej rozdzielczości (ang. SD) (704 x 576p) w formacie 4:3.

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Jest to gatunek endemiczny dla Australii, w odpowiednim siedlisku pospolity, w obrębie tego gatunku nie wydzielono podgatunków.

Wielkość:
Długość ciała 12 – 13 cm, waga 9–12 gramów. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego. Obecnie z wyraźną tendencją do kolonizowania Nowej Zelandii.

Zachowanie:
Gatunek bardzo towarzyski, występujący w mniejszych lub większych stadach. Z zachowania podobny do polskiej oknówki.

Pożywienie:
Gatunek owadożerny, chwyta owady w powietrzu, tak jak polska oknówka.

Okres lęgowy:
Przypada od lipca do grudnia, w rejonach suchych w każdym miesiącu po obfitych deszczach, 1-2 lęgi w sezonie. Oba ptaki budują gniazdo, wysiadują jajka oraz opiekują się młodymi. Okres inkubacji wynosi 14-16 dni. Typowy gniazdownik, młode opuszczają gniazdo po 14-15 dniach.

Gniazdo:
Gniazdo zbudowane jest z błota i źdźbeł suchych traw, wewnątrz obficie wyścielone pierzem, gniazdo podobne do polskiej oknówki ale z bardziej wydłużonym wejściem, co sprawia, że kształt jest butelkowy. Gniazdo przytwierdzone jest do muru, skał, mostów i innych konstrukcji, czasami w na ścianach pustych beczek pozostawionych na pustkowiu. Wysokość różna od 0,5 m do 20 m w zależności od okoliczności.

Jajka:
4-5, (3-6) wielkość 17 x 12 mm, owalne, kolor skorupki biały, bez połysku, skorupka czasami nakrapiana z niewielką ilością plamek i cętków, koloru jasnej rdzy przy dużym biegunie.

Siedlisko:
Występuje w środowiskach otwartych, pustynno-trawiastych, krzewiasty, przerzedzonych lasach, unika zwartych terenów leśnych, również na terenach zurbanizowanych, rolniczych, tam gnieździ się na ścianach opuszczonych budynków, zwykle w pobliżu wody, zwłaszcza w czasie budowania gniazd.

Rozmieszczenie:
Praktycznie cała Australia bez Równiny Nullarbor

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .