KRUK MAŁY

Corvus mellori (ang. Little Raven)

Wideo-Film 1 pokazuje żerującego ptaka w naturalnym siedlisku.
Oryginał został nagrany w standardowej rozdzielczości (ang. SD) (704 x 576p) w formacie 4:3.

Wideo-Filmy 2-3 przedstawiają ptaki na gnieździe i karmiące młode.
Oryginały zostały nagrane w rozdzielczości 4K (ang. ultra HD) (3840 x 2160p) w formacie 16:9.

FOTKI

FOTKI FOTKI FOTKI FOTKI
Fotki 1-4: Typowe gniazdo tego gatunku, w tym przypadku z jednym jajem, początek składania jaj.

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Gatunek endemiczny dla Australii, pospolity, w obrębie tego gatunku nie wyróżniono żadnych podgatunków.

Wielkość:
Długość ciała 48 – 50 cm, waga 425–650 gramów; brak widocznego dymorfizmu płciowego.

Zachowanie:
Gatunek jak na kruka przystało, wszędobylski, ciekawski a zarazem ostrożny i inteligentny, z zachowania podobny do gawrona.

Pożywienie:
Gatunek wszystkożerny, żerujący głównie na ziemi. Odżywia się stawonogami, jajami, pisklętami, w mniejszym zakresie pokarmem pochodzenia roślinnego, na obszarach zurbanizowanych również odpadkami.

Okres lęgowy:
Przypada od kwiatnia do grudnia. Wysiaduje tylko samica przez ok. 19-20 dni, pisklęta i młode karmione są przez oba ptaki, typowy gniazdownik, młode opuszczają gniazdo po ok. 3 tygodniach, może tworzyć luźne kolonie gniazdowe.

Gniazdo:
Gniazdo budowane zwykle na szczycie drzewie w solidnym, pionowym rozwidleniu gałęzi, czasami na słupach energetycznych itp. na wysokości 4-20 metrów, czasami z braku odpowiednich drzew, zakładane jest w krzewach na wysokości zaledwie 1,5-3 metry, a nawet na ziemi (Hay Plain). Zewnętrzna otulina gniazda zbudowana z chrustu, luźnie poukładanego, wnętrze wyścielone trawą, paskami kory (zobacz fotki). W środowiskach zurbanizowanych bardzo często wyściółka składa się z materiału antropogenicznego typu sznurki, włóczka, plastiki itp.

Jajka:
4-5 (3-6) wielkość 44 x 30 mm, kształtu stożkowatego owalu, skorupka koloru od jasno-zielonego do jasno-niebiesko-zielonego, ze średnim połyskiem, z dużą ilością rozmazów, plamek i cętków, koloru od oliwkowo-brązowego do ziemisto-brązowego, w większości umieszczonych przy dużym biegunie.

Siedlisko:
Pospolicie występuje w różnorodnych środowiskach, w których występują zadrzewienia, włącznie z terenami zurbanizowanymi typu aglomeracje miejskie lub obszary wiejskie. Unika obszarów suchych, bez dostępu do wody.

Rozmieszczenie:
płd. i płd.-wsch. Australia tj. cały stan Victoria, od płd. 90% stanu Nowa Południowa Walia, oraz płd.-wsch. stanu Australia Południowa.

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .