WODNIK BIAŁOBREWY

Hypotaenidia philippensis, Gallirallus philippensis (ang. Buff-banded Rail)

Wideo-filmy 1-3 pokazują ptaki w naturalny siedlisku.
Oryginały zostały nagrane w standardowej rozdzielczości (ang. SD) (704 x 576p) w formacie 4:3.


........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Gatunek, w odpowiednim środowisku średnio-liczny, przemieszcza się do wnętrza kontynentu po obfitych opadach. W obrębie tego gatunku wyodrębniono 21 podgatunków, tylko jeden występuje w Australii.

Wielkość:
Jest to sporej wielkości wodnik, długość ciała: 28–32 cm; ciężar ciała 150-210 g. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego.

Zachowanie:
Gatunek, podobnie jak wszystkie wodniki, bardzo skryty, płochliwy, stosunkowo mało wokalny, wymaga cierpliwości aby go zobaczyć.

Pożywienie:
Gatunek wszystkożerny, głównym pokarmem są nasiona, owoce, kiełki, zielenina ale także owady, mięczaki, skorupiaki, pająki, czasami niechronione jajka i pisklęta.

Okres lęgowy:
Przypada od września do grudnia/stycznia, w okresie obfitych deszczów w strefie suchej, w każdym miesiącu, 1-3 lęgi w sezonie. Wysiadują oba ptaki, przez 18-19 dni. Typowy zagniazdownik, młode opuszczają gniazdo zaraz po wyschnięciu. Biologia gniazdowania słabo poznana.

Gniazdo:
Gniazdo zbudowane z materiału roślinnego typu: suche liście trzcin, pałki wodnej, łodygi, źdźbła traw, g. umieszczone w gęstej roślinności nadwodnej lub przybrzeżnej typu oczerety, trzcina, sity itp. tuż nad lustrem wody lub powierzchnią wilgotnego gruntu, albo na ziemi z daleka od wody, pod dużą kępą trawy, zwłaszcza na wysepkach.

Jajka:
4-6 (3-8) wielkość 36 mm x 28 mm, owalne, skorupka koloru kremowego z połyskiem, plamki i cętki koloru rdzawo-brązowego, większość umieszczona przy dużym biegunie.

Siedlisko:
Podobnie jak inne wodniki, zamieszkuje tereny podmokłe i zbiorniki wodne, z dużą ilością gęstej i wysokiej roślinności nadwodnej typu: trzcina, oczerety, sity, pałka wodna, także kanały nawadniające z polami uprawnymi, miejskie parki ze stawami i rzeczkami, wysepkami, pola golfowe, podmokłe łąki, trawiaste pobrzeża morskie itp.

Rozmieszczenie:
Praktycznie 3/4 Australii, bez Pustynii Zachodniej i Równiny Nullarbor

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .