PODKASAŁKA BIAŁOCZELNA

Ephthianura albifrons (ang. White-fronted Chat)

Wideo-Film 1 przedstawiają samca w naturalnym siedlisku.
Oryginał został nagrany w standardowej rozdzielczości (ang. SD) (704 x 576p) w formacie 4:3.

Wideo-Film 2 przedstawia samicę na gnieździe i karmiącą młode.
Oryginały zostały nagrane w rozdzielczości 4K (ang. ultra HD) (3840 x 2160p) w formacie 16:9.

FOTKI

FOTKI FOTKI FOTKI
Fotki 1-3: Typowe gniazdo tego gatunku, w tym przypadku z 3 jajkami, na roślinie zielnej 30-40 cm nad ziemią.

FOTKI FOTKI FOTKI
Fotki 4-6: Typowe gniazdo tego gatunku, w tym przypadku na ziemi w z 3 jajkami, w roślinie płożącej.

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Jest to gatunek endemiczny dla Australii. W obrębie tego gatunku nie wyróżniono żadnego podgatunku. Gatunek pospolity, w okresie zimowym ptaki z płd. areału, przemieszczają się bardziej na płn. zasiedlonego areału, w cieplejsze rejony.

Wielkość:
Ptak średniej wielkości, długość ciała: 11–13 cm, ciężar ciała: 11-17 gramów, wyraźny dymorfizm płciowy, samiec jest bardziej kontrastow, ubarwiony (biało-czarno-szary) zobacz wideo-film 1, a samica znacznie skromniej ubarwiona, jasno-szary do ciemno-szarego, zobacz wideo-film 2.

Zachowanie:
Samiec z wyglądu i z zachowania przypomina pliszkę siwą (bez długiego ogona). Samiec i samica wydają charakterystyczny nosowy głos (zobacz wideo-filmy). Stosunkowo łatwy do obserwacji, towarzyski, w okresie lęgowym występuje w parach, a następnie wraz z młodocianymi osobnikami, skupia się w mniejsze lub większe stada, prowadząc koczowniczy tryb życia.

Pożywienie:
Gatunek owadożerny, zdobywa pokarm głównie na ziemi.

Okres lęgowy:
Przypada od czerwca/lipca do grudnia/stycznia, 1-3 lęgi w sezonie, w zależności od ilości opadów deszczu, wysiadują jajka i karmią młode oboje rodzice, przez 13-14 dni, typowy gniazdownik, młode opuszczają gniazdo po 14-15 dniach.

Gniazdo:
Gniazdo budowane przez oba ptaki, umieszczone jest na/w roślinie zielnej, krzewice, nisko nad ziemią, rozwidleniu pionowych gałązek, albo w dołku w ziemi, w roślinie płożącej się na ziemi. Gniazdo zbudowane z suchych źdźbeł traw, luźno ułożonych na zewnątrz, wnętrze wymoszczone delikatnymi korzonkami, źdźbłami czasami włosiem, zobacz fotki.

Jajka:
2-4, wielkość 18 mm x 14 mm. Skorupka koloru od białego do jasno-różowego z lekkim połyskiem, występują średnioliczne plamki i cętki koloru rdzawo-brązowego, większość z nich rozmieszczona przy większym biegunie, zobacz fotki.

Siedlisko:
Zauważyłem dwa typy siedlisk, a mianowicie w pobliżu zbiorników wodnych i terenów podmokłych, rowy melioracyjne itp. z dużą ilością traw, sitów, traw kępowych, krzewinek i niskich krzewów oraz australijskie wrzosowiska, rejony przybrzeżne, przymorskie; natomiast w rejonach suchych, trawiasto-krzaczastych typu mali, bliżej lub dalej od zbiorników wodnych, pastwiskach, często w wyrobiskach po pobieraniu piasku, gliny lub wapienia. Unika zwartych terenów leśnych i zadrzewionych.

Rozmieszczenie:
Wysętpuje na płd. Australii wraz wsch. Tasmanii, a mianowicie: cały stan Victoria, 80% stanu Nowa Południowa Walia (bez płn.-wsch. części), opadach obfitych przemieszcza się dalej na płn. do stanu Queensland; płd. i środkowa część stanu Australia Południowa oraz płd.-zach. część stanu Australia Zachodnia.

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .