KRZAKOWIK RDZAWORZYTNI, ROLAK JASNY

Cincloramphus mathewsi (ang. Rufous Songlark)

Wideo-Filmy 1-2 Osobnik żerujący w naturalnym siedlisku.
Oryginały zostały nagrane w standardowej rozdzielczości (ang. SD) (704 x 576p) w formacie 4:3.

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Jest to gatunek endemiczny dla Australii, pospolity. W obrębie tego gatunku nie wyróżniono żadnych podgatunków.

Wielkość:
Ptak wielkości drozda lecz o dłuższych nogach, rozmiary: 16–19 cm; waga samca 31–44 g, samicy 18-31 g. Słabo zaznaczony dymorfizm płciowy, samiec jest większy od samicy.

Zachowanie:
Gatunek ruchliwy, wydający charakterystyczny, wysoki, przeszywający uszy, ton, co słychać na wideo-filmach; często podlatuje w powietrze lub zlatuje z gałęzi na ziemię podśpiewując, z czym jest podobny do potrzeszcza. Część populacji migruje wiosną na lęgowiska bardziej na południe i wraca na płn. jesienią.

Pożywienie:
Gatunek przede wszystkim owadożerny, żeruje przede wszystkim na ziemi łowiąc owady i inne bezkręgowce.

Okres lęgowy:
Przypada od sierpnia/września do grudnia/stycznia, po obfitych opadach deszczu w każdym miesiącu; ma miejsce poligynia; wysiaduje tylko samica przez 11-12 dni; pisklętami opiekuje się samica; wyprowadza 1, czasami 2 lęgi w sezonie, w przypadku suszy nie składa jaj; gniazdownik, młode opuszczają gniazdo po ok. 2 tygodniach. Z moich obserwacji wynika, że samiec ostrzega samice o zbliżającym się niebezpieczeństwie i odwraca uwagę intruza.

Gniazdo:
Umieszczone na ziemi, pod kępą traw, bardzo dobrze ukryte, zbudowane z suchych źdźbeł traw, od zewnątrz średnio luźno powiązanych, natomiast wnętrze gniazda, wyścielone delikatnymi źdźbłami traw.

Jajka:
3 (1-4) wielkość 23 mm x 17 mm, kształtu stożkowatego owalu; skorupka barwy różowo-białej, z lekkim połyskiem, z dużą ilością plamek i cętków koloru rdzawo-brązowego, występują również rozmazy koloru lawendowego; plamki występują na całej skorupce ale w znacznie większym zageszczeniu przy dużym biegunie.

Siedlisko:
Obszary suchsze, trawiaste, lasostepy, polany leśne, obszary rolnicze z rosnącymi przy drogach drzewami, liniami drzew wzdłuż wyschniętych strumieni itp. Unika zwartych kompleksów leśnych.

Rozmieszczenie:
90% Australii (bez połowy półwyspu York oraz części Równiny Nullarbor).

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .