KROGULEC BRUNATNY

Accipiter fasciatus (ang. Brown Goshawk)

Wideo-film 1 Młodociany osobnik podgatunku A. f. fasciatus w naturalnym siedlisku mali.
Oryginał został nagrany w standardowej rozdzielczości (ang. SD) (704 x 576p) w formacie 4:3.
Wideo-filmy 2-6 przedstawia ptaki na gnieździe i karmiące młode.
Oryginał został nagrany w rozdzielczości 4K (ang. ultra HD) (3840 x 2160p) w formacie 16:9.

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Gatunek pospolity w odpowiednim biotopie. W obrębie tego gatunku wyróżniono 11 podgatunków, 2 z nich występują w Australii, a mianowicie:
1. Accipiter fasciatus fasciatus
2. Accipiter fasciatus didimus

Wielkość:
Gatunek średniej wielkości ptaka drapieżnego, rozmiary dla samicy: 48-51 cm; dla samca: 40-43 cm; waga dla samicy 460-740 gramów; dala samca 250-420 gramów. Wyraźny dymorfizm płciowy, samica znacząco większa, z brązowawym upierzeniem na głowie; samiec mniejszy, stalowe upierzenie na głowie, wyraźniejszy rdzawy pas z tyłu szyi.

Zachowanie:
Gatunek w zachowaniu przypomina polskiego krogulca, najłatwiejszy do obserwacji podczas polowania, płochliwy, utrzymuje dystans od obserwatora.

Pożywienie:
Gatunek mięsożerny, poluje przede wszystkim na małe ptaki, gady, płazy oraz duże owady, zobacz wideo-filmy 2-6.

Okres lęgowy:
Przypada od lipca do grudnia/stycznia; liczba lęgów 1 w sezonie; wysiaduje w większości samica, zmieniana przez samca podczas polowania, inkubacja trwa 35-37 dni; gniazdownik, młode opuszczają gniazdo po ok. 6 tygodniach.

Gniazdo:
Gniazdo budowane przez obydwa ptaki; budują od początku lub przemeblowują gniazdo kruków lub innych gatunków ptaków drapieżnych. Zewnętrzna warstwa składa się z luźno poukładanych patyków, wnętrze wyścielone delikatnym materiałem roślinnym, często na bieżąco wyścielanym świeżymi liśćmi eukaliptusów. Gniazdo umieszczone w pionowym rozwidleniu gałęzi, w kępie jemioły itp. tak aby znajdowało się w cieniu, na wysokości od 3 do 30 metrów w zależności od biotopu.

Jajka:
2-3 (1-4) wielkość 47 mm x 37 mm, zaokrąglony owal; skorupka niebieskawo-biała, bez połysku, występują w mniejszej lub większej ilości plamki, cętki i niewielkie rozmazy, koloru od żółto-brązowych do rdzawo-brązowych, większość z nich jest umieszczona od połowy ku dużemu biegunowi.

Siedlisko:
Różnorodne środowiska na których występują mniejsze lub większe drzewa, od zwartego, wilgotnego lasu po lasostepy i półpustynie z drzewami rosnącymi wzdłuż koryt potoków, tereny rolnicze, parki miejskie itp.

Rozmieszczenie:
Accipiter fasciatus fasciatus: Tasmania, 75% Australii od płd. ku płn.
Accipiter fasciatus didimus: pozostałe 25% Australii płn. pas. (półwysep York i jego podnóże przez Arnhem Land do Kimberley)

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .