ZŁOTOUCH (MIODOJAD) ŻÓŁTOSZKRZYDŁY

Gavicalis virescens (ang. Singing Honeyeater)

Wideo-filmy 1-2 przedstawiają osobnika terytorialnego w naturalnym siedlisku.
Oryginały zostały nagrane w standardowej rozdzielczości (ang. SD) (704 x 576p) w formacie 4:3.

FOTKI

FOTKI FOTKI

Fotki 1-2: Typowe gniazdo tego gatunku z dwoma jajkami.

FOTKI FOTKI FOTKI

Fotki 3-5: Typowe umiejscowienie gniazda tego gatunku (3) z dwoma młodymi (4 i5).

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Gatunek endemiczny dla Australii, pospolity w odpowiednim siedlisku, w obrębie tego gatunku wyróżniono 4 podgatunki, a mianowicie:
1. Gavicalis virescens sonorus
2. Gavicalis virescens virescens
3. Gavicalis virescens forresti
4. Gavicalis virescens cooperi

Wielkość:
Jest to sporej wielkości miodojad, długość ciała: 18–22 cm; ciężar ciała 20-39 g. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego.

Zachowanie:
Gatunek głośny, zadziorny a zarazem bardzo ostrożny, potrafi się bardzo szybko ukryć wewnątrz zarośli. Najlepiej obserwować go w miejscach z urbanizowanych, w czasie żerowania wśród kwiatów na krzewach, niskich drzewach i ziemi. Bardzo często żeruje wewnątrz korony gęstych zarośli.

Pożywienie:
Gatunek odżywia się przede wszystkim nektarem, małymi owadami, owocami, nasionami zbieranymi z kwiatów, liści, gałązek, czasami na ziemi oraz w powietrzu.

Okres lęgowy:
Przypada od lipca do stycznia, na obszarach suchszych, cieplejszych, po obfitych deszczach, w każdym miesiącu; wysiaduje tylko samica przez 12-14 dni, natomiast samiec i samica opiekują się pisklętami; gniazdownik, młode opuszczają gniazdo po ok. 2 tygodniach; 1-3 lęgi w sezonie.

Gniazdo:
Gniazdo w postaci czarki, brzegami zaplecione do poziomego lub pionowego rozwidlenia gałązek. Gniazdo budowane przez samicę, ze źdźbeł suchej trawy, pasków kory, wszystko przeplecionych pajęczyną, zewnętrze gniazda mniej lub bardziej starannie splecione, wnętrze gniazda wyścielone delikatnymi źdźbłami traw, korzonkami, puchem roślinnym. Gniazdo umieszczone w gęstym ulistnieniu, na wysokości 0,5-5 m, w zależności od biotopu, zobacz wideo-film 3.

Jajka:
2-3 (1-4) wielkość 22 mm x 16 mm, owalne z lekkim połyskiem, skorupka różowawa, różowawo-płowa do jasno-płowej, ciemniejsza przy dużym biegunie; niewielka liczba małych kropek koloru brunatnego równomiernie rozmieszczonych.

Siedlisko:
Występuje w różnych środowiskach w zależności od podgatunku tj. obszary krzaczaste, krzaczasto-trawiaste, przybrzeżne wrzosowiska z obecnością krzewów, mangrowce, lasostepy, mali i inne półpustynne tereny.

Rozmieszczenie:
Gavicalis virescens sonorus: najbardziej na wschód wysunięty podgatunek, płd.-wsch. stanu Australia Południowa; praktycznie cały stan Victoria 95%; 95% stanu Nowa Południowa Walia; 40% stanu Queensland od strony wsch. bez półwyspu York.
Gavicalis virescens virescens: płd. pasek stanu Australia Południowa; płd. i płd.-zach. i zach. pas stanu Australia Zachodnia;
Gavicalis virescens forresti: centralna część Australii obejmującą wszystkie stany tj. płn.-zach. skrawek stanu Victoria; 2/3 stanu Australia Południowa od strony płn.; 80% stanu Australia Zachodnia (bez pobrzeżnego pasa zach. od Zwrotnika Koziorożca w kierunku płd.); 80% Terytorium Północnego (bez płn. części); od zach. 35% stanu Queensland.
Gavicalis virescens cooperi: płn. część 15% Terytorium Północnego (bez pobrzeża).

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .