IBIS KASZTANOWATY

Plegadis falcinellus (ang. Glossy Ibis)

Wideo-Filmy 1-3 Osobniki żerujące w naturalnym siedlisku.
Oryginały zostały nagrane w standardowej rozdzielczości (ang. SD) (704 x 576p) w formacie 4:3.

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Jest to gatunek kosmopolityczny dla strefy tropikalnej i subtropikalnej, lokalnie pospolity w odpowiednim biotopie. W obrębie tego gatunku nie wyróżniono żadnego podgatunku.

Wielkość:
Ptak pokroju mniejszej czapli, rozmiary: 50–54 cm; waga 485-580 gramów. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego.

Zachowanie:
Gatunek spory, na długich nogach, występujący w otwartym biotopie, łatwy do obserwacji, podczas żerowania.

Pożywienie:
Odżywia się przede wszystkim wodnymi bezkręgowcami i kręgowcami typu: płazy, owady wodne, lądowe, skorupiaki, robaki, pajęczaki, kijanki, narybek i mięczaki, brodząc po płyciznach i mokradłach.

Okres lęgowy:
Przypada na płd. od października do lutego a na płn. od lutego do maja, w każdym miesiącu po obfitych opadach deszczu. Gatunek kolonijny, gnieździ się w koloniach z innymi gatunkami kolonijnymi, z innymi ibisami, szczudłakami itp. liczba lęgów zwykle 1 w sezonie, ale przy dobrych układach pogodowych, dużej ilości wody 2-3; w okresach posuchy nie składa jaj. Wysiadują oboje rodzice, przez 21-23 dni; gniazdownik, młode opuszczają gniazdo po ok. 6-7 tygodniach.

Gniazdo:
Gniazdo umieszczone w krzewach nadwodnych, w roślinności nawodnej, trzcinowiskach, sitowiu, oczerety, zarośla namorzynowe, w formie platformy tuż nad lustrem wody lub nad wilgotnym gruntem. Gniazdo zbudowane z materiału roślinnego typu gałązki, suche trzciny, oczerety itp. Często gniazda stykając się ze sobą.

Jajka:
3-4 (2-6) wielkość 52 mm x 35 mm, kształtu stożkowatego owalu; skorupka niebieskawo-biała, bez połysku, bez nakrapiania.

Siedlisko:
Wszelkie zbiorniki wodne z rozbudowaną linią brzegową, z dużą ilością płycizn, zarówno wewnątrz kontynentu jak i wody przybrzeżne.

Rozmieszczenie:
Cała Australia, z Tasmanią, może pojawiać się po wielu latach nieobecności.

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .