SYNOGARLICA PERŁOSZYJA

Spilopelia chinensis (ang. Spotted Turtle Dove)

Wideo-filmy 1-4 pokazują ptaki z podgatunku S. c. chinensis, w gnieździe oraz karmienie młodych.
Oryginały zostały nagrane w rozdzielczości 4K (ang. ultra HD) (3840 x 2160p) w formacie 16:9.

FOTKI

FOTKI FOTKI FOTKI

Fotki 1-3: Typowe gniazdo tego gatunku z dwoma jajkami.

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Jest to gatunek introdukowany do Australii, pospolity na terenach zurbanizowanych. Wyodrębniono trzy podgatunki, dwa z nich stwierdzono w Australii, a mianowicie: 1. Spilopelia chinensis chinensis
2. Spilopelia chinensis tigrina

Wielkość:
Ptak wielkości mniejszego gołębia domowego, ale z dłuższym ogonem; długość 30-32 cm, waga 110-205 gramów. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego, różnica polega w zachowaniu, podobnie jak u domowych gołębi, samiec nadyma się i charakterystycznie grucha podobnie jak w Polsce sierpówka.

Zachowanie:
Ten gatunek zachowuje się podobnie jak w Polsce sierpówka, poza okresem lęgowym często występuje w stadkach na terenie miast i wsi. W miejscach dokarmiania jest bardzo liczna.

Pożywienie:
Gatunek roślinożerny, główny pokarm to nasiona oraz zielenina, żerowanie odbywa się na ziemi, jak na ziarnojada przystało, zbiera małe kamyki, gastrolity pomagające rozdrobnić nasiona w żołądku, części mięśniowej.

Okres lęgowy:
Przypada na cały rok z nasileniem pomiędzy sierpniem a grudniem, Wysiadują oba ptaki, samiec w dzień a samica w nocy, okres inkubacji wynosi 14-16 dni. Wyprowadza kilka lęgów w roku. Gniazdownik, młode opuszczają gniazdo po ok. 2 tygodniach.

Gniazdo:
Gniazdo, jak na gołębia przystało, w kształcie małej platformy, zbudowane z luźno ułożonych gałązek i traw, często adaptuje gniazda innych ptaków, posumów itp. Gniazdo umieszczone w poziomym rozwidleniu gałęzi na wysokości 1-15 m i wyżej nad ziemią, w zależności od okoliczności.

Jajka:
2 (czasem 1) wielkość 27 mm x 20 mm, owalne, skorupka kredowo-biała, bez połysku.

Siedlisko:
Zasiedla środowiska zurbanizowane, miasta i wsie.

Rozmieszczenie:
Zamieszkuje obszary zurbanizowane w płd. i wsch. części Australii (Perth, Adelaida, Melbourne, Sydney, Brisbane i inne pomniejsze miasta).

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .