FILEMON SĘPIOGŁOWY

Philemon corniculatus (ang. Noisy Friarbird)

Wideo-filmy 1-3: Samiec i samica z podgatunku P. c. monachus, karmienie i opieka nad pisklętami w różnych stadiach rozwoju.
Oryginały zostały nagrane w rozdzielczości 4K (ang. ultra HD) (3840 x 2160p) w formacie 16:9.

FOTKI

FOTKI

Fotka 1: Typowe gniazdo tego gatunku z trzema jajkami.

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Gatunek, pospolity, nomadyczny, część populacji wiosną wędruje na płd. wsch., w celach rozrodczych, wracając jesienią bardziej na płn. Wyodrębniono 3 podgatunki, 2 z nich występują w Australii, a mianowicie:
1. Philemon corniculatus corniculatus
2. Philemon corniculatus monachus

Wielkość:
Sporej wielkości ptak, rozmiary 30–35 cm; waga 85-130 g. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego.

Zachowanie:
Gatunek bardzo hałaśliwy (zobacz wideo filmy), ruchliwy, bardzo dobrze przegania drapieżniki, zwłaszcza w pobliżu gniazda, inne gatunki bardzo chętnie gniazdują w pobliżu gniazda tego gatunku, poza okresem lęgowym tworzy większe lub mniejsze stada, prowadzące nomadyczny tryb życia, w poszukiwaniu pokarmu.

Pożywienie:
Gatunek odżywiający się przede wszystkim owadami i innymi stawonogami oraz ich larwami, żeruje wszechstronnie, od ziemi po korony drzew.

Okres lęgowy:
Okres lęgowy od lipca do lutego, ilość lęgów w sezone 1-2. Wysiaduje tylko samica, samiec często jest w pobliżu. Jaja składane są co 24 godziny, wysiadywanie zaczyna się od złożenia pierwszego jaja. Okres inkubacji trwa 15 dni rozciągając się odpowiednio o 1 dzień na każde jajko. Oboje rodzice karmią pisklęta. Młode ptaki opuszczają gniazdo po 18 dniach, rozciągając się odpowiednio o 1 dzień na każdego młodego. Typowy gniazdownik.

Gniazdo:
Gniazdo budowane przez samicę, zobacz wideo filmy i fotki; otwarte, głębokie; umieszczone w poziomym rozwidleniu gałązek, pod gęstwiną liści. Wybiera gatunek drzewa z dużymi, szerokimi liśćmi, dającymi cień. Zazwyczaj umiejscowione, na wysokości 5-25 m, nad ziemią, czasami wyżej. Zbudowane przede wszystkim z traw, pasków kory, łodyg pnączy, wszystko splecione pajęczyną, brzegi gniazda są zaczepione w wielu miejscach do bocznych gałązek, tworząc koszyczek. Wnętrze gniazda wyścielone delikatnymi źdźbłami, paskami kory, sierścią, suchymi liśćmi wszystko dokładnie splecione.

Jajka:
3 (2-5) składane codziennie, wielkość 33 mm x 22 mm, stożkowato-owalne; skorupka od różowawej do różowawo-płowej, z lekkim połyskiem, z małą ilością niewielkich plamek i cętek o ciemniejszym odcieniu, rozmieszczone w większości przy dużym biegunie, zobacz Fotki.

Siedlisko:
Występuje na terenach zalesionym począwszy od gęstego wilgotnego lasu po suchszy, rzadki las oraz linie drzew rosnących wzdłuż koryt strumieni, tereny zielone w miastach typu parki, ogrody itp.

Rozmieszczenie:
1. Philemon corniculatus monachus: od płn.-wsch. stanu Victoria, szerokim wsch. pasem stanu Nowa Południowa Walia, szerokim wsch. pasem stanu Queensland aż do podnóża półwyspu York
2. Philemon corniculatus corniculatus: półwysep York i jego podnóże w stanie Queensland.

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .