MIODOJAD ŻÓŁTOCZELNY

Lichenostomus melanops (ang. Yellow-tufted Honeyeater)

Wideo-filmy 1-5 przedstawiają ptaki podgatunku L. m. meltoni, karmienie i ogrzewanie piskląt.
Oryginały zostały nagrane w rozdzielczości 4K (ang. ultra HD) (3840 x 2160p) w formacie 16:9.

FOTKI

FOTKI FOTKI
Fotki 1 i 2: Typowe gniazdo tego gatunku, w tym przypadku z trzema jajami.

FOTKI FOTKI
Fotki 3 i 4: Typowe gniazdo tego gatunku, w tym przypadku z dwoma jajami.

FOTKI FOTKI
Fotki 5 i 6: Nietypowo umieszczone gniazdo tego gatunku, w suchym, bezlistnych rozgałęzieniu niskiego drzewka.

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Jest to gatunek endemiczny dla Australii. W obrębie tego gatunku wyróżniono 3 podgatunki, a mianowicie:
1. Lichenostomus melanops melanops
2. Lichenostomus melanops meltoni
3. Lichenostomus melanops cassidix (podgatunek zagrożony) ang. Helmeted Honeyeater, najładniejszy, z dużym, żółtym chełmem z przodu głowy.

Wielkość:
Ptak średniej wielkości, długość ciała: 17–23 cm; ciężar ciała 20-40 gramów. Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego.

Zachowanie:
Gatunek ruchliwy i często odzywający się, występuje w luźnych koloniach, gatunek osiadły, ewentualnie lokalnie przemieszczający się w poszukiwaniu źródeł pożywienia.

Pożywienie:
Żywi się nektarem, pyłkiem oraz owadami. Chwyta owady wrzechstronnie tj. na drzewach, krzewach, w powietrzu czasami na ziemi.

Okres lęgowy:
Przypada od lipca do stycznia z nasileniem od września do stycznia. Wysiadywanie przez oba ptaki, ok 14 dni. Ilość lęgów w sezonie: 1-3. Karmienie przez samicę i samca. Gniazdownik, młode opuszczają gniazdo po ok. 13-15 dniach.

Gniazdo:
Gniazdo otwarte w kształcie czarki, brzegi wplecione w rozwidlenia gałązek, umieszczone w pionowym lub w poziomym rozgałęzieniu gałązek krzewu (Fotki 3-4) lub w nisko zwisających się gałęziach drzewa (zobacz Fotki 1-2), wśród gęstego listowia, czasami w bezlistnych rozgałęzieniach (zobacz Fotki 5-6). Zewnętrzne ściany gniazda są zbudowane z pasków kory i ździbeł traw, wszystko poprzeplatane pajęczyną, wnętrze wygładzone, wyścielone delikatnymi źdźbłami trawy, korzonkami, obficie wyścielone pierzem, puchem roślinnym, włosiem, pajęczyną, umieszczone nisko, na wysokości od 0,5-2 m nad ziemią, czasami wyżej.

Jajka:
2-3, wielkość 23 mm x 16 (17) mm, w kształcie owalu; skorupka jasno-płowa czasami z różowawym odcieniem, z wyraźnym połyskiem, występują plamki i cętki koloru rdzawego, większość rozmieszczona przy większym biegunie, (zobacz Fotki).

Siedlisko:
Zamieszkuje obszary leśne z bogatym podszytem, w zależności od podgatunku zamieszkuje zarówno suchsze, rozrzedzone drzewostany jak również zagęszczone obszary leśne przy bagnach i potokach.

Rozmieszczenie:
Obszar obejmuje wsch. i płd-wsch. Australii
1. Lichenostomus melanops melanops: wsch. podgórski pas od Nowej Południowej Walii aż po płd-wsch. stanu Victoria
2. Lichenostomus melanops meltoni: od płd.-wsch. stanu Queensland, nizinny wsch. pas (riverina) w stanie Nowa Południowa Walia aż do środkowej i płd.-zach. kraniec stanu Victoria
3. Lichenostomus melanops cassidix: podgatunek zagrożony, wstępuje w stanie Victoria (płd.-wsch.) praktycznie w jednym rezerwacie i na jego obrzeżach tj. Yellingbo Nature Conservation Reserve, objęty wspomagającą hodowlą w ośrodku Healesville Sanctuary w Victorii (link)

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.
Menkhorst P., Rogers D., Clarke R., Davies J., Marsack P., Franklin K. (2019) The Australian Bird Guide, CSIRO Publishing, Australia, ISBN: 9781486311934.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .