CZUBIEC

Falcunculus frontatus (ang. Crested Shrike-tit)

Wideo-filmy 1-3 przedstawiają dorosłe ptaki podgatunku nominalnego F. f. frontatus wysiadujące jajka, zmiana w wysiadywaniu odbywa się po 25-35 minutach.
Oryginały zostały nagrane w rozdzielczości 4K (ang. ultra HD) (3840 x 2160p) w formacie 16:9.

........................................................................................

..........................................................................

............................................................

Status:
Jest to gatunek endemiczny dla Australii. W obrębie tego gatunku wyróżniono 3 podgatunki, obecnie coraz częściej uważane za odrębe gatunki, a mianowicie:
1. Falcunculus frontatus frontatus (ang. Eastern Shrike-tit)
2. Falcunculus frontatus whitei (ang. Northern Shrike-tit)
3. Falcunculus frontatus leucogaster (ang. Western Shrike-tit)

Wielkość:
Długość ciała 15 – 19 cm, waga 22 – 33 gramów (samiec większy i cięższy). Występuje dymorfizm płciowy, u samca podgardle koloru czarnego, u samicy podgardle jest koloru szarego (mniej kontrastowe) to widać na wideofilmach zwłaszcza podczas zmiany w wysiadywaniu.

Zachowanie:
Gatunek płochliwy i skryty, dobrze ukrywa się wśród gałęzi podczas żerowania, stosunkowo rzadko się odzywa, częściej w okresie lęgowym.

Pożywienie:
Gatunek przede wszystkim owadożerny. Żerowanie polega na wyszukiwaniu owadów, ich larw spod kory i podobnych zakamarków.

Okres lęgowy:
Przypada z reguły od sierpnia do stycznia w zależności od ilości opadów, w dobrym sezonie wyprowadza 2 lęgi w roku. Wysiadują oba ptaki przez 15-16 dni. Obydwa ptaki wysiadują jajka, opiekują się pisklętami. Gniazdownik, młode opuszczają gniazdo po ok. 14-17 dniach.

Gniazdo:
Bardzo charakterystyczne gniazdo, umieszczone w pionowym rozgałęzieniu gałązek przy czubku drzewa lub pionowych końców gałęzi na wysokości od 6 do 30 metrów nad ziemią, w zależności od siedliska. Gniazdo jest w postaci ugładzonej, głębokiej czarki zbudowanej z suchej trawy, włókien łyka wszystko poprzeplatane pajęczyną, od zewnątrz udekorowane w zależności od siedliska kokonami, mchem lub porostami. Bardzo dobrze ukryte, praktycznie niewidoczne ani z dołu ani z góry, jedynie z boku z pobliskiego drzewa obserwowanego z tej samej wysokości, tak jak to zostało nagrane w wideofilmach.

Jajka:
2-3, wielkość 24 x 17 mm, lekko zaostrzony owal, skorupka biała z lekkim połyskiem, z dużą ilością małych plamek, często zlewających się przy dużym biegunie.

Siedlisko:
Występuje w zależności od podgatunku, przede wszystkim w różnorodnych lasach od bardzo gęstych do rozrzedzonych, zadrzewianiach wzdłuż potoków itp.

Rozmieszczenie:
1. Falcunculus frontatus frontatus: zamieszkuje od płd.-wsch. krańca stanu Australia Południowa (ok. 5%), prawie cały stan Wictoria bez płn.-zach. skrawka, 3/4 stanu Nowa Południowa Walia (bez płn.-zach. skrawka) oraz ok. 10% stanu Qeensland tj. płd.-wsch. jego skrawek oraz niewielki fragment u wsch. podnóża półwyspu York.
2. Falcunculus frontatus whitei: zamieszkuje obszar Kimberley znajdujący się w płn.-wsch. stanu Australia Zachodnia oraz Top End tj. płn. kraniec Terytorium Północnego.
3. Falcunculus frontatus leucogaster: zamieszkuje płd.-zach. cypel Australii, w stanie Australia Zachodnia.

Mapka: Zobacz (link) .

Bibliografia:
Barrett G., Silcocks A., Barry S., Cunningham R., Poulter R. (2003) The New Atlas of Australian Birds, Royal Australasian Ornitologists Union, Hawthorn East, Vic., ISBN 1 875122 09 5.
Beruldsen Gordon (2003) Australian Birds their Nests and Eggs, G. Beruldsen, Kenmore Hills, Qld., ISBN 0-646-42798-9.
BirdLife Australia: (link) .
HANZAB: Handbook of Australian, New Zealand and Antarctic Birds: (link)
HBW: Handbook of the Birds of the World (link) .
Marcombe Michael (2000) Field Guide to Australian Birds, Steve Parish Publishing Pty Ltd, Archerfield, Qld., ISBN 1-876282-10-X.

Klasyka:
Campbell Archibald James (1900) Nests and Eggs of Australian Birds (vol. 1 – 2) (link) .
North Alfred John (1914) Nests and Eggs of Birds Found Breeding in Australia and Tasmania (vol. 1 – 4) (link) .