STRATEGIE GNIAZDOWANIA PTAKÓW LĘGOWYCH AUSTRALII

Gniazdowanie u ptaków można ułożyć w pewien system, począwszy od pasożytnictwa gniazdowego np. kukułki a skończywszy na gniazdowaniu w dziupli lub ulepionym z błota i z innymi dodatkami, gnieździe umieszczonym na konstrukcji nośnej typu mur, most, ściana skalna itp.
Zatem można wyróżnić następujące typy strategii budowy gniazd i opieki na jajkami: (Kwiatkowski 2020):
Typ 1. pasożytnictwo gniazdowe
Typ 2. budowa kopców inkubacyjnych
Typ 3. składanie jaj bezpośrednio na ziemi bez wyściółki lub zrobienia dołka (jajka podczas wysiadywania są przesuwane z jednego miejsca na inne, nie ma zaznaczonej granicy gniazda)
Typ 3a. faza przejściowa pomiędzy składaniem jaj bezpośrednio na ziemi, bez wyściółki, a składaniem jaj w gnieździe na drzewie, na różnych wysokościach, tj. bezpośrednio pomiędzy pniem a konarem lub w rozgałęzieniu konaru, jedynym przykładem jest rybitwa biała (Gygis alba) część ptaków składa jaja bezpośrednio pomiędzy skałami, na odludnych wyspach lub konstrukcjach budowanych przez człowieka.
Typ 4. składanie jaj na ziemi, w wygrzebanym dołku, wgłębieniu, bez wyściółki (wyraźnie zaznaczone brzegi gniazda)
Typ 5. składanie jaj na ziemi, w wygrzebanym dołku, z wyściółką
Typ 6. składanie jaj na pływającej tratwie lub pływających roślinach (materiał gniazdowy dotyka lustra wody)
Typ 7. składanie jaj w gnieździe zadaszonym lub niezadaszonym nad lustrem wody, albo w nadwodnej roślinności, albo w zwisających gałązkach nadbrzeżnych drzew i krzewów
Typ 8. składanie jaj w gnieździe zadaszonym lub niezadaszonym nad powierzchnią gruntu, na różnych wysokościach, począwszy od 0, (gdzie materiał gniazdowy dotyka powierzchni gruntu a zarazem nie jest umieszczony w dołku)
Typ 9. składanie jaj w norze ziemnej, w dziupli, samodzielnie wygrzebanej/wykutej w drzewie, przez ptaki, na płaskim gruncie, w termitierze, w skarpie ziemnej itp.
Typ 10. składanie jaj w dziupli, półdziupli, w szczelinie skalnej, norze wykutej/wykopanej przez inny gatunek lub wytworzonej w procesie wietrzenia/próchnienia itp.
Typ 11. składanie jaj w gnieździe zadaszonym lub niezadaszonym dolepionym do konstrukcji nośnej np. mury, mosty, ściany skalne itp.
Typ 12. składanie jaj bezpośrednio na półkach skalnych, daleko w głębi jaskiń.

Ad. 1. przykładem gatunków ptaków korzystających z tej strategii tj. podkładających jaja do gniazd innych ptaków, są kukułkowe np. kukułki i kukiele, za wyjątkiem kukala bażanciego (Centropus phasianinus).
Ad. 2. kopiec inkubacyjny, to budowla służąca do ogrzewania jaj, za pomocą ciepła, wytwarzanego podczas fermentacji, ptaki zgrabiają szczątki organiczne w jedno miejsce, a następnie zasypują piaskiem lub/i glebą, opieka nad jajkami polega na zadbaniu o intensywność fermentacji, tak aby utrzymać właściwą temperaturę fermentacji, z reguły, rola samicy ogranicza się do składania jaj (1 na tydzień) a samiec dba o kopiec inkubacyjny, przykładem gatunków stosujących tą strategię są nogale; w Australii występują 3 gatunki nogali.
Ad. 3. składanie jaj bezpośrednio na ziemi, bez wyraźnego zaznaczenia granic gniazda, przez co jajka są przesuwane podczas inkubacji w inne miejsca, przykładem gatunków stosujących tą strategię są lelki i rogatniki, albo jajko jest ułożone na stopy i zakryte fałdem skórnym dorosłego ptaka, np. pingwiny z rodzaju Aptenodytes sp.
Ad. 4. składanie jaj bezpośrednio na ziemi w wygrzebanym dołku, w którym jaja podczas inkubacji, znajdują się w granicach gniazda, przykładem są gatunki ptaków z rzędu siewkowców (mewy, rybitwy, siewki).
Ad. 5. w tym przypadku jajka składanie są na ziemi, w wygrzebanym dołku, który jest mniej lub bardziej obficie wyścielony miękką wyściółką, z włóknistego materiału, tego typu strategię stosują liczne gatunki ptaków, należących do wielu rzędów, począwszy od emu a skończywszy na ptakach wróblowatych.
Ad. 6. niektóre gatunki ptaków wodnych budują na wodzie platformy, pływające tratwy lub składają jajka na powierzchni roślin pływających, przykładami gatunków ptaków stosujących tą strategię są: łabędzie, perkozy i długoszpony.
Ad. 7. ten typ obejmuje gniazda umieszczone nad lustrem wody, na różnych wysokościach, do nich zalicza się większość gatunków wodno-błotnych, związanych ze środowiskiem stawów, jezior i rzek.
Ad. 8. gniazda tego typu są budowane przede wszystkim, w środowiskach leśnych lub lasostepów, obejmują różnorodne gatunki pod względem zarówno taksonomicznych, jak i siedliskowym.
Ad. 9. ten typ gniazd najczęściej charakteryzuje gatunki ptaków typu żołny, lamparciki, niektóre gatunki zimorodków, niektóre gatunki jaskółek (jaskółka hera) oraz dzięcioły które nie występują w Australii.
Ad. 10. ten typ gniazd charakterystyczny jest dla dziuplaków i półdziuplaków, dziupla u jednych gatunków jest wyścielona delikatnym materiałem włóknistym, a u innych jaja składane są bezpośrednio na dnie dziupli np. większość gatunków papug.
Ad. 11. ten typ gniazd jest na sztywno przymocowany do solidnych konstrukcji, gniazdo nie porusza się na wietrze jak w przypadku ptaków zakładających gniazda w zwisających gałązkach, przykładami gatunków budujących tego rodzaju gniazda, są jaskółki np. jaskółka australijska, jaskółka aborygeńska oraz salangana australijska.
Ad. 12. jedynym przykładem tego typu jest tłuszczak (Steatornis caripensis) zamieszkujący Amerykę Płd. nawigacja za pomocą echolokacji, która umożliwia swobodne poruszanie się po jaskiniach w całkowitych ciemnościach.

Polskie nazwy gatunkowe z niewielkimi zmianami pochodzą z „Polskie Nazewnictwo Ptaków Świata”, Mielcarek, P. i Cichocki W. (2008).
Niniejsza lista nie obejmuje gatunków hodowanych np. gołębi, kur, indyków, perliczek, kaczek, gęsi, strusi lub gatunków, których introdukcja się nie udała np. łabędź niemy.

No Nazwa polska Nazwa łacińska Nazwa angielska RODZAJ I UMIEJSCOWIENIE GNIAZDA
  Kazuarowate Casuariidae Cassowaries  
001 Kazuar hełmiasty Casuarius casuarius Southern Cassowary [Typ 5] Gniazdo budowane przez samca, na ziemi, przy krzewie, drzewie lub głazie, 100 cm średnicy, wyścielone miękkim materiałem roślinnym (50-100 mm) co pozwala na utrzymanie wysiadywanych jaj, we względnie niskiej wilgotności, w środowisku lasu tropikalnego.
002 Emu Dromaius novaehollandiae novaehollandiae
Dromaius novaehollandiae diemenensis
Dromaius novaehollandiae minor
Dromaius novaehollandiae baudinianus
Emu
wyginął
wyginął
wyginął
[Typ 5 i 4] Gniazdo budowane przez samca, na ziemi, pomiędzy leżącymi gałęziami, krzewami i trawą, gniazdo płytkie (ok. 120 cm średnicy) lekko wyścielone materiałem roślinnym lub bezpośrednio na ziemi, wtedy otoczone gałązkami, patyczkami, środowiska od półpustynnego do lasu subtropikalnego.
  Nogalowate Megapodiidae Megapodes  
003 Nogal brunatny Alectura lathami lathami
Alectura lathami purpureicollis
Australian Brush-turkey [Typ 2] Kopiec inkubacyjny 1,5 m lub wyżej wysokości, o średnicy powyżej 3-5 m, budowany przez samca, z gałązek, liści i traw ulegających fermentacji jako źródło ciepła dla jaj, środowisko lasu tropikalnego.
004 Nogal prążkowany Leipoa ocellata ocellata
Leipoa ocellata rosinae
Mallefowl [Typ 2] Kopiec inkubacyjny 100 cm lub wyżej wysokości, o średnicy powyżej 3-5 m, budowany przez samca, z warstw piasku, gleby, gałązek, liści i traw ulegających fermentacji jako źródło ciepła dla jaj, środowisko półpustynne typu mali.
005 Nogal zmienny Megapodius reinwardt yorki
Megapodius reinwardt castanonotus
Megapodius reinwardt tumulus
Orange-footed Scrubfowl [Typ 2] Kopiec inkubacyjny 1,5 m lub wyżej wysokości, o średnicy dochodzącej do 7 m, budowany przez samca, z gleby, gałązek, liści i traw ulegających fermentacji jako źródło ciepła dla jaj, środowisko lasu tropikalnego i mangrowego.
  Bażantowate Phasianidae Pheasants  
006 Przepiórka rudogardła Coturnix pectoralis Stubble Quail [Typ 5] Gniazdo w postaci wygrzebanego przez samicę, dołka w ziemi (30 cm średnicy) wyścielony miękkim materiałem roślinnym, umieszczone w środowisku trawiastym włącznie z terenami rolniczymi typu zboże, lucerna itp. w środowiskach suchszych wśród niskich, gęstych krzewów.
007 Przepiórka błotna Synoicus ypsilophorus ypsilophora
Synoicus ypsilophorus australis
Brown Quail [Typ 5] Gniazdo w postaci wygrzebanego przez oba ptaki, dołka w ziemi (30 cm średnicy) wyścielony miękkim materiałem roślinnym, zasiedla środowiska trawiasto-krzaczaste w pobliżu wody, włącznie z uprawami rolniczymi np. zboże, lucerna.
008 Przepiórka chińska Synoicus (Excalfactoria) chinensis colletti
Synoicus (Excalfactoria) chinensis victoriae
Blue-breasted (King) Quail [Typ 5] Gniazdo w postaci wygrzebanego przez samicę i samca, dołka w ziemi (30 cm średnicy) wyścielony miękkim materiałem roślinnym, zasiedla środowiska bagienno-trawiaste.
  Bezpłetwowate Anseranatidae Magpie Gooses  
009 Bezpłetwiec Anseranas semipalmata Magpie Goose [Typ 6] Gniazdo w formie pływającej platformy, o wysokości ok. 1 m, budowane wspólnie najczęściej, przez 2 samice i samca, z roślinności, wyściółka bez puchu tylko materiał roślinny, środowisko - tereny podmokłe, laguny i zarastające zbiorniki wodne.
  Kaczkowate Anatidae Ducks  
010 Drzewica australijska Dendrocygna eytoni Plumed Whistling-Duck [Typ 5] Gniazdo w postaci wygrzebanego przez samicę i samca, dołka w ziemi (50 cm średnicy) wyścielony materiałem roślinnym, zwykle bez puchu lub z niewielką domieszką, w środowisku wysokich kęp traw w pobliżu wody, okresowo zalewane obszary.
011 Drzewica wędrowna Dendrocygna arcuata australis Wandering Whistling-Duck [Typ 5] Gniazdo w postaci wygrzebanego przez samicę i samca, dołka w ziemi (50 cm średnicy) wyścielony materiałem roślinnym, zwykle bez puchu lub z niewielką domieszką, w środowisku wysokich kęp traw w pobliżu wody, okresowo zalewane obszary.
012 Drzewica plamista Dendrocygna guttata Spotted Whistling-Duck [Typ 5] Gniazdo w postaci wygrzebanego przez samicę i samca, dołka w ziemi (50 cm średnicy) wyścielony materiałem roślinnym, zwykle bez puchu lub z niewielką domieszką, w środowisku wysokich kęp traw w pobliżu wody, tereny podmokłe, laguny i zarastające zbiorniki wodne.
013 Sterniczka australijska Oxyura australis Blue-billed Duck [Typ 7] Gniazdo budowane przez samicę, zgrabnie zadaszone, wśród trzcin, oczeretów i dużej ilości przybrzeżnych zarośli typu: lignum, melaleuca spp., środowisko większych i głębszych zbiorników wodnych, nadających się do kaczek nurkujących, g. umieszczone poniżej 1 m nad lustrem wody, przy czym woda przy gnieździe ma głębokość co najmniej 1 m, co umożliwia szybkie i bezpieczne opuszczenie gniazda w przypadku zagrożenia.
014 Bisiorka Biziura lobata Musk Duck [Typ 7, 10 i 5] Gniazdo budowane przez samicę, luźno spleciona konstrukcja ze starych trzcin, w środowisku większych i głębszych zbiorników wodnych, nadających się do kaczek nurkujących, g. umieszczone tuż nad lustrem wody o głębokości 1 m lub więcej, z zadaszeniem z niewielką wyściółką puchu, czasami w wypróchniałym na wpół podtopionym pniaku, lub w norze ziemnej, albo na wyspie, to wtedy często w wygrzebanym dołku w glebie i wyścielone dużą ilością puchu.
015 Pstrokaczka Stictonetta naevosa Freckled Duck [Typ 7] Gniazdo budowane przez samicę, platforma zbudowana z patyków, wnętrze obficie wyścielone puchem, umieszczone najczęściej w rozwidleniu zanurzonych krzewów typu lignum ok. 1 m nad lustrem wody lub w naniesionych przez wodę powodziową, pozostałościach w pobliżu pni drzew.
016 Łabędź czarny Cygnus atratus Black Swan [Typ 8 i 6] Gniazdo budowane przez samicę i samca, na ziemi w szuwarach lub w postaci pływającej platformy z roślin wodnych, wyścielone materiałem roślinnym i puchem, podobnie jak w Polsce Łabędź niemy.
017 Kapodziób Cereopsis novaehollandiae novaehollandiae
Cereopsis novaehollandiae grisea
Cape Barren Goose [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę, na ziemi, wyścielone materiałem roślinnym i puchem, często pomiędzy skałami i kamieniami, zwykle na wysepkach nadmorskich.
018 Kazarka obrożna Tadorna tadornoides Australian Shelduck [Typ 10] Gniazdo w dużej dziupli, w przerzedzonym lesie, wybieranej przez oba ptaki, wymoszczone materiałem roślinnym z dużą ilością puchu, w pewnej odległości od zbiornika wodnego, czasami gniazdo znajduje się w jamie ziemnej np. króliczej norze.
019 Kazarka nadobna Tadorna radjah refitergum Radjah Shelduck [Typ 10] Gniazdo w dużej dziupli, w przerzedzonym lesie, wybieranej przez oba ptaki, wymoszczone materiałem roślinnym z dużą ilością puchu, w pewnej odległości od zbiornika wodnego, czasami gniazdo znajduje się w jamie ziemnej np. króliczej norze.
020 Grzywienka zwyczajna Chenonetta jubata Australian Wood Duck, Maned Duck, Maned Goose [Typ 10] Gniazdo w dużej dziupli, w przerzedzonym lesie, wybieranej przez oba ptaki, wymoszczone materiałem roślinnym z dużą ilością puchu, w pewnej odległości od zbiornika wodnego.
021 Kaczuszka azjatycka Nettapus coromandelianus albipennis Cotton Pygmy-goose [Typ 10] Gniazdo w dużej dziupli wyszukiwanej przez samicę i samca, na wysokości 2-20 m, w subtropikalnym, lagunowym, mokrym lesie, wymoszczone dużą ilością puchu.
022 Kaczuszka australijska Nettapus pulchellus Green Pygmy-goose [Typ 10] Gniazdo w dużej dziupli wyszukiwanej przez samicę i samca, na wysokości 2-20 m, w subtropikalnym, lagunowym, mokrym lesie, wymoszczone dużą ilością puchu.
023 Kaczka pacyficzna Anas superciliosa rogersi Pacific Black Duck [Typ 10,7,8] Na gniazdo preferuje dziury i dziuple drzew, na wysokości 0-20 m, wyszukiwanej przez samicę i samca, z braku dziupli może składać jaja w opuszczonych gniazdach kruków i innych większych gatunków ptaków albo na ziemi w gąszczu szuwarów, norach króliczych itp.
024 Płaskonos czarnolicy Spatula (Anas) rhynchotiss Australian Shoveler [Typ 8,10 i 7] Gniazdo budowane przez samicę, umieszczone na ziemi lub w dziurawym pieńku przy wodzie, wśród trzcin i szuwarów, dobrze ukryte, praktycznie zasłonięte od góry, wymoszczone materiałem roślinnym i puchem.
025 Cyraneczka szara Anas gracilis Grey Teal [Typ 7,8 i 10] Gatunek bardzo oportunistyczny, przemieszczający się wraz z opadami deszczu w głąb lądu, gniazdo budowane przez samicę, umieszczone w różnorodnych miejscach, niekoniecznie blisko wody, tj. na ziemi, w dziupli, w opuszczonych gniazdach innych gatunków, wśród krzewów, oczeretów, zeschłych gałęzi itp. obficie wymoszczone puchem.
026 Cyraneczka kasztanowata Anas castanea Chestnut Teal [Typ 10,8 i 7] Gatunek bardzo oportunistyczny, przemieszczający się wraz z opadami deszczu w głąb lądu, preferuje dziuple drzew w pobliżu wody 2-6 m wysokości, z braku takich miejsc gniazduje na ziemi, wśród trzcin i szuwarów, samica buduje gniazdo przede wszystkim z puchu.
027 Łopatonos Malacorhynchus membranaceus Pink-eared Duck [Typ 7 i 10] Gatunek bardzo oportunistyczny, przemieszczający się wraz z opadami deszczu w głąb lądu, preferuje dziurawe pieńki, zalane krzewy np. Lignum spp. ok. 1 m nad wodą, często zajmuje opuszczone gniazda innych gatunków ptaków wodnych typu łyska, kurka wodna, gniazdo budowane przez samicę, praktycznie składa się z puchu, który bardzo łatwo przylega do jajek.
028 Podgorzałka australijska Aythya australis australis Hardhead [Typ 7] Gniazdo budowane przez samicę, tuż nad lustrem wody (10-90 cm), często głębokiej wody, w zalanych krzewach, trzcinach, oczeretach, często zadaszone od góry, wymoszczone obficie puchem.
  Perkozowate Podicipedidae Grebes  
029 Perkozek australijski Tachybaptus novaehollandiae novaehollandiae Australasian Grebe [Typ 6] Gniazdo budowane przez samicę i samca, ma postać pływającej tratwy, wśród trzcin i oczeretów, wymoszczonej materiałem roślinnym, powodującym z czasem zabarwienie skorupki jaj na kolor brązowawy.
030 Perkoz sędziwy Poliocephalus poliocephalus Hoary-headed Grebe [Typ 6] Gniazdo budowane przez samicę i samca, ma postać pływającej tratwy wśród trzcin i oczeretów, wymoszczonej materiałem roślinnym, powodującym z czasem zabarwienie skorupki jaj na kolor brązowawy, preferuje większe zbiorniki wodne, czasami tworzy kolonie gniazdowe.
031 Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus australis Great Crested Grebe [Typ 6] Gniazdo budowane przez samicę i samca, ma postać pływającej tratwy wśród trzcin i oczeretów, wymoszczonej materiałem roślinnym, powodującym z czasem zabarwienie skorupki jaj na kolor brązowawy, preferuje głębsz i większe zbiorniki wodne, często tworzy kolonie gniazdowe.
  Pingwinowate Spheniscidae Penguins  
032 Pingwin mały Eudyptula minor novaehollandiae Little Penguin [Typ 9 i 10] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci nory ziemnej lub pomiędzy głazami, jaja leżą bezpośrednio na ziemi lub na podściółce z wysuszonych glonów morskich, gnieździ się również w norach zrobionych przez inne gatunki ptaków morskich.
  Burzykowate (petrelowate) Procellariidae Petrels  
033 Petrel długoskrzydły Pterodroma macroptera gouldi Great-winged Petrel [Typ 9] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci nory 1 m lub więcej długiej albo pomiędzy głazami, wyścielone jest wysuszonymi glonami czasami na gołej ziemi, gniazduje kolonijnie.
034 Petrel (oceaniczny) pacyficzny Pterodroma heraldica Herald Petrel [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę i samca, wygrzebanym dołku na ziemi, pod gęstą roślinnością, zazwyczaj wyścielone suszonym materiałem roślinnym.
035 Petrel czarnoskrzydły Pterodroma nigripennis Black-winged Petrel [Typ 9] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci nory ziemnej, wyścielonej lub nie, wysuszonymi glonami, czasami pomiędzy głazami, gniazduje kolonijnie.
036 Petrel białolicy Pterodroma leucoptera leucoptera Gould's Petrel [Typ 5 i 10] Gniazdo budowane przez samicę i samca, pod lub pomiędzy głazami, nie kopie nor, wyścielone wysuszonym materiałem roślinnym, gniazduje w koloniach.
037 Petrelek krótkodzioby Pachyptila turtur Fairy Prion [Typ 9] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci nory ziemnej o długości ok. 1 m, wyścielone wysuszonym materiałem roślinnym, gniazduje w koloniach.
038 Burzyk bladodzioby Ardenna carneipes Fleshy-footed Shearwater [Typ 9] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci nory ziemnej o długości ok. 1-2 m, wyścielone wysuszonym materiałem roślinnym, gniazduje w koloniach.
039 Burzyk klinosterny Ardenna pacifica chlororhynchus
Ardenna pacifica royanus
Wedge-tailed Shearwater [Typ 9 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci nory ziemnej o długości ok. 2 m lub więcej albo pomiędzy głazami, wyścielone wysuszonym materiałem roślinnym, gniazduje w koloniach.
040 Burzyk szary Ardenna grisea Sooty Shearwater [Typ 9] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci nory ziemnej o długości ok. 1-3 m, czasami silnie wygiętej na końcu, wyścielone wysuszonym materiałem roślinnym, gniazduje w koloniach.
041 Burzyk cienkodzioby Ardenna tenuirostris Short-tailed Shearwater [Typ 9] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci nory ziemnej o długości ok. 1-2 m, wyścielone wysuszonym materiałem roślinnym, gniazduje w koloniach.
042 Burzyk mały Puffinus assimilis tunneyi Little Shearwater [Typ 9 i 10] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci nory ziemnej o długości ok. 1-2 m, czasami w szczelinach pomiędzy głazami, skąpo wyścielone wysuszonym materiałem roślinnym, gniazduje w koloniach.
043 Nurzec czarnoskrzydły Pelecanoides urinatrix urinatrix Common Diving-Petrel [Typ 9] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci nory ziemnej o długości ok. 0,5-1 m, wyścielone lub nie wysuszonym materiałem roślinnym, gniazduje w koloniach.
  Oceannikowate Oceanitidae Southern Storm-petrels  
044 Oceannik białobrewy Pelagodroma marina dulciae White-faced Storm-Petrel [Typ 9 i 10] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci nory ziemnej o długości 1 m lub więcej, często zakrzywionej, czasami w szczelinach pomiędzy głazami, wyścielone wysuszonym materiałem roślinnym, gniazduje w koloniach.
  Albatrosowate Diomedeidae Albatrosses  
045 Albatros zmienny Talassarche cauta Shy Albatross [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, na ziemi, mieszanina gleby i trawy, w postaci głębszego talerza, pomiędzy skałami, głazami lub na skale lub miękkiej glebie na wzniesieniu, gniazdowanie w luźnych koloniach na wyspach od strony nawietrznej.
  Pelikanowate Pelecanidae Pelicans  
046 Pelikan australijski Pelecanus conspicillatus Australian Pelican [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci dołka wygrzebanego w piasku, z dodatkiem niewielkiej ilości suchego materiału roślinnego, kamyków lub kawałków koralowca, gniazdowanie w gęstych koloniach na wyspach.
  Głuptakowate Sulidae Gannets  
047 Głuptak australijski Morus serrator Australasian Gannet [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci spłaszczonego kopca z wgłębieniem, z mieszaniny piasku, własnego kału i materiału roślinnego, gniazdowanie w gęstych koloniach, na wyspach.
048 Głuptak maskowy Sula dactylatra personata Masked Booby [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci spłaszczonego kopca z wgłębieniem, z mieszaniny piasku i materiału roślinnego, gniazdowanie w gęstych koloniach, na wyspach.
049 Głuptak czerwononogi Sula sula rubripes Red-footed Booby [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy zbudowanej z gałązek, liści itp. umieszczone na krzewie lub drzewie, rzadziej na ziemi, gniazdowanie w luźnych koloniach, na wyspach.
050 Głuptak bialobrzuchy Sula leucogaster plotus Brown Booby [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci dołka wygrzebanego w piasku, wyścielonego suchym materiałem roślinnym w różnych ilościach, w zależności od długości wysiadywania (ptaki podczas wysiadywania dodają coraz więcej materiału) gniazdowanie w koloniach, na wyspach.
  Fregatowate Fregatidae Frigatebirds  
051 Fregata średnia Fregata minor ridgwayi
Fregata minor palmerstoni
Great Frigatebird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci okrągłej platformy, zbudowanej z patyków i liści, wyścielonej lub nie, suchą trawą, g. umieszczone w rozwidleniu gałęzi, 3-4 m nad ziemią, czasami na ziemi, na podwyższonym miejscu, gniazdowanie w koloniach, na wyspach.
052 Fregata mała Fregata ariel ariel Lesser Frigatebird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci okrągłej platformy, zbudowanej z patyków i liści, wyścielonej lub nie, suchą trawą czasami z dodatkiem odchodów, umieszczonej często na ziemi, na podwyższonym miejscu lub w rozwidleniu gałęzi w krzewach lub drzewach, gniazdowanie w koloniach, na wyspach.
  Faetonowate Phaethontidae Tropicbirds  
053 Faeton czerwonosterny Phaethon rubricauda westralis Red-tailed Tropicbird [Typ 4] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka w piasku, bez wyściółki, pod krzewami lub przy skałach, gniazdowanie głównie na wyspach, czasami na plaży kontynentalnej.
054 Faeton żółtodzioby Phaethon lepturus dorotheae White-tailed Tropicbird [Typ 4] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka w piasku, bez wyściółki, pod krzewami lub przy skałach, czasami w wypróchniałym pniu lub gałęzi, gniazdowanie głównie na wyspach.
  Wężówkowate Anhingidae Darters  
055 Wężówka australijska Anhinga novaehollandiae novaehollandiae Australasian Darter [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci okrągłej platformy, zbudowanej z patyków i liści, wyścielonej suchymi lub zielonymi szuwarami albo trzciną, g. umieszczone w rozwidleniu gałęzi, nad ziemią lub lustrem wody, gniazduje najczęciej wśród kolonii kormoranów.
  Kormoranowate Phalacrocoracidae Cormorants  
056 Kormoran zwyczajny Phalacrocorax carbo novaehollandiae Great Cormorant [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci okrągłej platformy, zbudowanej z patyków, kory i liści, wyścielonej suchymi lub zielonymi szuwarami albo trzciną, g. umieszczone w rozwidleniu gałęzi, nad ziemią lub lustrem wody, gniazduje wśród kolonii innych gatunków kolonijnych typu ibisy, czaple, warzęchy oraz innych gatunków kormoranów.
057 Kormoran bruzdodzioby Phalacrocorax sulcirostris Little Black Cormorant [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci okrągłej platformy, zbudowanej z patyków, kory i liści, wyścielonej suchymi lub zielonymi szuwarami albo trzciną, g. umieszczone w rozwidleniu gałęzi, nad ziemią lub lustrem wody, gniazduje wśród kolonii innych gatunków kolonijnych typu ibisy, czaple, warzęchy oraz innych gatunków kormoranów.
058 Kormoran białolicy Microcarbo melanoleucos melanoleucos Little Pied Cormorant [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci okrągłej platformy, zbudowanej z patyków, kory i liści, wyścielonej suchymi lub zielonymi szuwarami albo trzciną, g. umieszczone w rozwidleniu gałęzi, nad ziemią lub lustrem wody, gniazduje wśród kolonii innych gatunków kolonijnych typu ibisy, czaple, warzęchy oraz innych gatunków kormoranów.
059 Kormoran srokaty Phalacrocorax varius hypoleucos Pied Cormorant [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci okrągłej platformy, zbudowanej z patyków i liści, wyścielonej suchym lub zielonym materiałem roślinnym, g. umieszczone na ziemi, skale lub w rozwidleniu gałęzi np. w zaroślach namorzynwych nad lustrem wody, czasami gniazduje wśród kolonii innych gatunków typu ibisy, czaple, warzęchy i innych gatunków kormoranów, w pobliżu brzegów morskich.
060 Kormoran czarnoczelny Phalacrocorax fuscescens Black-faced Cormorant [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci okrągłej platformy, zbudowanej z suchego materiału roślinnego typu glony morskie, g. umieszczone na ziemi, wśród skał i głazów, gniazdowanie w koloniach, na wyspach morskich.
  Czaplowate Ardeidae Herons  
061 Czapla szarobrzucha Ardea sumatrana mathewsae Great-billed Heron [Typ 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci okrągłej platformy, zbudowanej z patyków, wyścielonej mniejszymi patyczkami i liśćmi, g. umieszczone w rozwidleniu gałęzi, w zaroślach namorzynowych, nad lustrem wody.
062 Czapla białolica Egretta novaehollandiae novaehollandiae
Egretta novaehollandiae parryi
White-faced Heron [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci okrągłej platformy, zbudowanej z patyków, wyścielonej mniejszymi patyczkami i liśćmi, g. umieszczone w rozwidleniu gałęzi, na wysokich drzewach, może być oddalone 2-3 km od wody, gniazduje również w koloniach kormoranów, ibisów, warzęch i innych gatunków czapli.
063 Czapla białoszyja Ardea pacifica White-necked Heron [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci okrągłej platformy, zbudowanej z patyków, wyścielonej mniejszymi patyczkami i liśćmi, g. umieszczone w rozwidleniu gałęzi, na wysokich drzewach, gniazduje często w koloniach kormoranów, ibisów, warzęch i innych gatunków czapli.
064 Czapla srokata Egretta picata Pied Heron [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci okrągłej platformy, zbudowanej z patyków, wyścielonej mniejszymi patyczkami i liśćmi, g. umieszczone w rozwidleniu gałęzi, w zaroślach namorzynowych, gniazduje często w koloniach kormoranów, ibisów, warzęch i innych gatunków czapli.
065 Czapla czczona Egretta sacra sacra Eastern Reef Egret [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci okrągłej platformy, zbudowanej z patyków, wyścielonej wysuszonymi glonami, g. umieszczone w rozwidleniu gałęzi, w zaroślach namorzynowych, pandamów lub Pisona spp. albo na ziemi, wśród głazów lub skał,na wyspach morskich, gniazduje w koloniach.
066 Czapla biała Ardea alba modesta Great Egret [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci okrągłej platformy, zbudowanej z patyków, wyścielonej mniejszymi patyczkami, g. umieszczone w rozwidleniu gałęzi, na znacznych wysokościach, w pobliżu głównego pnia, gniazduje z reguły wśród kolonii innych gatunków typu ibisy, czaple, warzęchy i kormorany.
067 Czapla nadobna Egretta garzetta immaculata Little Egret [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci okrągłej platformy, zbudowanej z patyków, wyścielonej mniejszymi patyczkami, g. umieszczone w rozwidleniu gałęzi, na znacznych wysokościach, w pobliżu głównego pnia, gniazduje z reguły wśród kolonii innych gatunków typu ibisy, czaple, warzęchy i kormorany.
068 Czapla czarnonoga Ardea plumifera Australian Intermediate Egret [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci okrągłej platformy, zbudowanej z patyków, wyścielonej mniejszymi patyczkami, g. umieszczone w rozwidleniu gałęzi, na znacznych wysokościach, w pobliżu głównego pnia, gniazduje z reguły wśród kolonii innych gatunków typu ibisy, czaple, warzęchy i kormorany.
069 Czapla złotawa Bubulcus ibis coromandus Cattle Egret [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci okrągłej platformy, zbudowanej z patyków, wyścielonej mniejszymi patyczkami, g. umieszczone w rozwidleniu gałęzi krzewu lub drzewa, gniazduje z reguły wśród kolonii innych gatunków typu ibisy, czaple, warzęchy i kormorany.
070 Czapla zielonawa Butorides striata macrorhyncha
Butorides striata stagnatilis
Striated Heron [Typ 7 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci okrągłej platformy, zbudowanej z patyków, wyścielonej mniejszymi patyczkami i liśćmi, g.umieszczone w rozwidleniu gałęzi drzew i krzewów namorzynowych, Casaurina spp. , Melaleuca spp. na obszarach przypływów i odpływów, zwykle osobno, rzadziej w koloniach innych gatunków.
071 Ślepowron rdzawy Nycticorax caledonicus australasiae Nankeen Night Heron [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci okrągłej platformy, zbudowanej z patyków, wyścielonej mniejszymi patyczkami i liśćmi, g.umieszczone w rozwidleniu gałęzi drzew, natomiast na bezludnych wyspach morskich często bezpośrednio na ziemi, wśród głazów lub skał, gniazduje w koloniach, często wśród kolonii innych gatunków typu ibisy, czaple, warzęchy i kormorany.
072 Bączek czarny Ixobrychus flavicollis australis Black Bittern [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci okrągłej platformy, zbudowanej z patyków, wyścielonej mniejszymi patyczkami i liśćmi, g. umieszczone w rozwidleniu gałęzi drzewa lub krzewu, zawsze w pobliżu lub nad zbiornikiem wodnym, na mokradłach itp.
073 Bączek australijski (czarnogrzbiety) Ixobrychus dubius Little Bittern [Typ 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca z pobliskiego materiału roślinnego, w zagęszczeniu trzcin, szuwarów, nadwodnych krzewów zasłaniających gniazdo od góry, 30-90 cm nad lustrem wody.
074 Bąk australijski Botaurus poiciloptilus Australasian Bittern [Typ 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca z pobliskiego materiału roślinnego, w zagęszczeniu trzcin, szuwarów, nadwodnych krzewów zasłaniających gniazdo od góry, 30-90 cm lub trochę wyżej, nad lustrem wody.
  Ibisowate Threskiornithidae Ibises  
075 Warzęcha królewska Platalea regia Royal Spoonbill [Typ 7 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, zbudowanej z patyków, wyścielonej wyschniętymi lub na wpół zielonymi roślinami wodnych, g. umieszczone albo w rozwidleniu gałęzi drzew na wysokości dochodzącej 20 m lub wyżej nad ziemią/lustrem wody, lub bezpośrednio na grzęzawisku wśród trzcin, szuwarów lub nadwodnych krzewów typu lignum, zawsze w pobliżu wody, gniazdowanie kolonijne wraz z innymi gatunkami kolonijnymi mokradeł typu ibisy, czaple i kormorany.
076 Warzęcha żółtodzioba Platalea flavipes Yellow-billed Spoonbill [Typ 7 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, zbudowanej z patyków, wyścielonej wyschniętymi lub na wpół zielonymi roślinami wodnych, g. umieszczone albo w rozwidleniu gałęzi drzew na wysokości dochodzącej 20 m lub wyżej nad ziemią/lustrem wody, lub bezpośrednio na grzęzawisku wśród trzcin, szuwarów lub nadwodnych krzewów typu lignum, zawsze w pobliżu wody, gniazdowanie kolonijne wraz z innymi gatunkami kolonijnymi mokradeł typu ibisy, czaple i kormorany.
077 Ibis żółtoszyi Threskiornis spinicollis Straw-necked Ibis [Typ 7 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, zbudowanej z wyschniętych lub na wpół zielonych roślin wodnych, g. umieszczone bezpośrednio na grzęzawisku wśród trzcin, szuwarów lub nadwodnych krzewów typu lignum itp. zawsze w pobliżu wody, gniazduje wraz z innymi gatunkami kolonijnymi mokradeł typu inne gatunki ibisów, czaple i kormorany.
078 Ibis czarnopióry Threskiornis moluccus moluccus Australian White Ibis [Typ 7 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, zbudowanej z wyschniętych lub na wpół zielonych roślin wodnych, g. umieszczone bezpośrednio na grzęzawisku wśród trzcin, szuwarów lub nadwodnych krzewów typu lignum itp. zawsze w pobliżu wody, czasami sąsiadujące gniazda stykają się z sobą, gniazduje wraz z innymi gatunkami kolonijnymi mokradeł typu inne gatunki ibisów, czaple i kormorany.
079 Ibis kasztanowaty Plegadis falcinellus Glossy Ibis [Typ 7 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, zbudowanej z wyschniętych lub na wpół zielonych roślin wodnych, umieszczone w rozwidleniu gałęzi drzew lub bezpośrednio na grzęzawisku, zawsze w pobliżu wody, gniazdowanie kolonijne w odosobnionej części mokradła, wraz z innymi gatunkami kolonijnymi mokradeł typu inne gatunki ibisów, czaple i kormorany, czasami w namorzynach przy ujściu rzek i potoków.
  Bocianowate Ciconiidae Storks  
080 Żabiru czerwononogi Ephippiorhynchus asiaticus australis Jabiru (Black-necked Stork) [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci dużej, okrągłej platformy, zbudowanej z patyków, wyścielone suchą roślinnością, umieszczone na szczycie drzewa, w rozwidleniu gałęzi drzewa, w większości w pobliżu wody lecz nie zawsze.
  Żurawiowate Gruidae Cranes  
081 Żuraw australijski Brolga Antigone (Grus) rubicunda Brolga [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca, umieszczone na ziemi, albo na suchym, wzniesionym miejscu, wtedy skąpo wyścielone, czasami jedynie obwiedzione patyczkami albo na grzęzawisku, wtedy podścielone materiałem roślinnym.
082 Żuraw indyjski Antigone (Grus) antigone gillae Sarus Crane [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca, umieszczone na ziemi, albo na suchym, wzniesionym miejscu, wtedy skąpo wyścielone, czasami jedynie obwiedzione patyczkami albo na grzęzawisku, wtedy podścielone materiałem roślinnym.
  Rybołowowate Pandionidae Ospreys  
083 Rybołów australijski (wschodni) Pandion cristatus Australian (Eastern) Osprey [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci platformy patyków, wielkość zależy od ilu lat jest dane gniazdo użytkowane, im starsze tym większe, może sięgać 2 m wysokości, g. umieszczone w zależnoci od okoliczności albo na drzewie, skale albo na ziemi, preferuje odludne zakątki typu wyspy, niedostępne skały, urwiska nadmorskie, w miejscach odosobnionych, z szerokim widokiem.
  Jastrzębiowate Accipitridae Hawks, Eagles  
084 Kania bramińska Haliastur indus girrenera Brahminy Kite [Typ 7 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci dużej platformy patyków, gałązek z liśćmi, wyścielonej suszonymi roślinami wodnymi itp., gniazdo zakłada wysoko 10 m lub wyżej nad ziemią, w rozwidleniu gałęzi, zazwyczaj w lesie namorzynowym lub jego skraju.
085 Kania złotawa Haliastur sphenurus Whistling Kite [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci dużej platformy patyków, gałązek z liśćmi, wyścielonej zielonymi liśćmi zazwyczaj eukaliptusa, g. umieszczone zwykle w rozwidleniu gałęzi, wybiera najwyższe w okolicy drzewo np. wzdłuż strumieni, w rzadkim lesie lub w wysokich namorzynach, unika zwartych kompleksów leśnych.
086 Kania czarna Milvus migrans affinis Black Kite [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zaokrąglonej platformy patyków, gałązek z liśćmi itp. wyścielonej korą, włosiem często wełną owiec, wybiera wysokie drzewa, czasami zajmuje opuszczone gniazdo kruków lub innych gatunków drapieżnych, preferuje lasy przerzedzone i szeregi drzew rosnących wzdłuż strumieni, unika zwartych kompleksów leśnych.
087 Kanialec czubaty Lophoictinia isura Square-tailed Kite [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zaokrąglonej platformy patyków, gałązek z liśćmi, wyścielonej zielonymi liśćmi zazwyczaj eukaliptusa, g. umieszczone zwykle w rozwidleniu gałęzi, wybiera najwyższe w okolicy drzewo np. wzdłuż strumieni, w rzadkim lesie, unika zwartych kompleksów leśnych.
088 Kanialec ogorzały Hamirostra melanosternon Black-breasted Buzzard [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci platformy patyków, gałązek z liśćmi, wyścielonej zielonymi liśćmi zazwyczaj eukaliptusa, g. umieszczone zwykle w rozwidleniu gałęzi, wybiera najwyższe w okolicy drzewo nawet suche, obumarłe np. wzdłuż strumieni, w rzadkim lesie, unika zwartych kompleksów leśnych.
089 Orzełek australijski Hieraaetus morphnoides Little Eagle [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci platformy patyków, gałązek z liśćmi, wyścielonej zielonymi liśćmi zazwyczaj eukaliptusa, g. umieszczone zwykle w rozwidleniu gałęzi, wysokość umieszczenia zależy od zajmowanego biotopu, od ok. 5 m w biotopie mali lub powyżej 25 m nad ziemią w rejonach przybrzeżnych.
090 Orzeł australijski Aquila audax audax
Aquila audax fleayi
Wedge-tailed Eagle [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci potężnej platformy patyków, gałęzi z liśćmi, wyścielonej zielonymi liśćmi zazwyczaj eukaliptusa, g. umieszczone zwykle w poziomym rozwidleniu gałęzi, wysokość umieszczenia zależy od zajmowanego biotopu, od ok. 5 m w biotopie mali lub powyżej 25 m nad ziemią, w rejonach przybrzeżnych.
091 Bielik białobrzuchy Haliaeetus leucogaster White-bellied Sea-Eagle [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci potężnej platformy patyków, gałęzi z liśćmi, wyścielonej zielonymi liśćmi zazwyczaj eukaliptusa, g. umieszczone na sklale lub w rozwidleniu gałęzi wysokiego drzewa, w pobliżu wody tj. rzeki, jeziora lub morza.
092 Kaniuk australijski Elanus axillaris Black-shouldered Kite [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zaokrąglonej, relatywnie małej platformy, składającej się z patyków, wyścielonej zielonymi liśćmi eukaliptusa, chętnie zajmuje opuszczone gniazda kruków i dzierzbowronów, gniazdo dobrze schowane w gęstwinie zielonych gałązek drzewa, wysokość umieszczenia waha się w dużych granicach, pojedyncze, odosobnione drzewa są również wykorzystywane jako miejsca gniazdowania.
093 Kaniuk stepowy Elanus scriptus Letter-winged Kite [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zaokrąglonej, relatywnie małej platformy, składającej się z patyków, wyścielonej zielonymi liśćmi eukaliptusa, czasami włosiem, wełną owiec itp., chętnie zajmuje opuszczone gniazda kruków i dzierzbowronów, gniazdo dobrze ukryte w gęstwinie zielonych gałązek drzewa, wysokość umieszczenia waha się w dużych granicach, pojedyncze, odosobnione drzewa są również wykorzystywane jako miejsca gniazdowania, w latach o dużej obfitości gryzoni tworzy kolonie gniazdowe.
094 Czubak australijski Aviceda subcristata subcristata Pacific Baza [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zaokrąglonej relatywnie małej platformy, składającej się z patyków, wyścielonej zielonymi liśćmi eukaliptusa, gniazdo dobrze ukryte w gęstwinie zielonych gałązek drzewa oraz w jemiole, wysokość umieszczenia waha się w dużych granicach, zajmuje miejsca gęsto zalesione, w pobliżu zbiorników wodnych.
095 Krogulec obrożny Accipiter cirrocephalus cirrocephalus
Accipiter cirrocephalus quaesitandus
Collared Sparrowhawk [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zaokrąglonej platformy, składającej się z suchych patyków, gałązek z suchymi liśćmi, wyścielonej zielonymi liśćmi eukaliptusa, dodawanych codziennie w okresie wysiadywania i okresie opieki nad pisklętami, często zajmuje opuszczone gniazda kruków, dzierzbowronów lub innych gatunków ptaków drapieżnych, gniazdo umieszczone w pionowym lub poziomym rozwidleniu gałęzi, czasami w kępie jemioły, wysokość umieszczenia gniazda waha się w dużych granicach.
096 Krogulec brunatny Accipiter fasciatus fasciatus
Accipiter fasciatus didimus
Brown Goshawk [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zaokrąglonej platformy, składającej się z suchych patyków, gałązek z suchymi liśćmi, wyścielonej zielonymi liśćmi eukaliptusa, dodawanych codziennie w okresie wysiadywania i okresie opieki nad pisklętami, często zajmuje opuszczone gniazda kruków, dzierzbowronów lub innych gatunków ptaków drapieżnych, gniazdo umieszczone w pionowym lub poziomym w rozwidleniu gałęzi, czasami w kępie jemioły, wysokość umieszczenia gniazda waha się w dużych granicach.
097 Krogulec australijski Accipiter novaehollandiae Grey Goshawk [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zaokrąglonej platformy, składającej się z suchych patyków, gałązek z suchymi liśćmi, wyścielonej zielonymi liśćmi eukaliptusa, dodawanych codziennie w okresie wysiadywania i okresie opieki nad pisklętami, często zajmuje opuszczone gniazda kruków, dzierzbowronów lub innych gatunków ptaków drapieżnych, gniazdo umieszczone w pionowym lub poziomym rozwidleniu gałęzi, czasami w kępie jemioły, wysokość umieszczenia gniazda waha się w dużych granicach.
098 Rdzawostrząb jasnoskrzydły (Jastrząb kreskowany) Erythrotriorchis radiatus Red Goshawk [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zaokrąglonej platformy, składającej się z suchych patyków, gałązek z suchymi liśćmi, wyścielonej zielonymi liśćmi eukaliptusa, dodawanych codziennie w okresie wysiadywania i okresie opieki nad pisklętami, gniazdo umieszczone w poziomym rozwidleniu grubych konarów, wysokość umieszczenia gniazda waha się w dużych granicach.
099 Błotniak plamisty Circus assimilis Spotted Harrier [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zaokrąglonej, relatywnie małej platformy, składającej się z patyków, wyścielonej zielonymi liśćmi eukaliptusa, gniazdo dobrze ukryte w gęstwinie zielonych gałązek drzewa lub jemioły, wysokość umieszczenia waha się w dużych granicach, preferuje luźno zalesione tereny lub drzewa rosnące wzdłuż strumieni.
100 Błotniak moczarowy Circus approximans gouldi Swamp Harrier [Typ 7 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, budową przypomina gniazda ptaków wodnych, umieszczone w gęstwinie trzcin, oczeretów, sitowia nad lustrem wody, czasami budowane na lądzie, w wysokiej trawie.
  Sokołowate Falconidae Falcons  
101 Pustułka australijska Falco cenchroides cenchroides Nankeen Kestrel [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zaokrąglonej platformy, składającej się z suchych patyków, gałązek, umieszczone w większych dziuplach, wypróchniałych pniach, w załomach murów, opuszczonych kamieniołomach, opuszczonych szybach kopalnianych, wieżach kościelnych itp. również na drzewach w opuszczonych gniazdach kruków, dzierzbowronów lub innych gatunków ptaków drapieżnych, preferuje bardziej otwarte tereny.
102 Sokół (kobuz) australijski Falco longipennis longipennis
Falco longipennis murchisonianus
Australian Hobby [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zaokrąglonej platformy, składającej się z suchych patyków, gałązek, umieszczone w pionowym lub poziomym rozwidleniu gałęzi, często w opuszczonych gniazdach kruków, dzierzbowronów lub innych gatunków ptaków drapieżnych, preferuje tereny otwarte z grupami drzew.
103 Sokół brunatny Falco berigora berigora
Falco berigora novaeguineae
Falco berigora occidentalis
Brown Falcon [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zaokrąglonej platformy, składającej się z suchych patyków, gałązek, umieszczone w pionowym lub poziomym rozwidleniu gałęzi, zajmuje opuszczone gniazdach kruków, dzierzbowronów lub innych gatunków ptaków drapieżnych.
104 Sokół wędrowny Falco peregrinus macropus
Falco peregrinus submelanogenys
Peregrine Falcon [Typ 10 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zaokrąglonej platformy, składającej się z suchych patyków, gałązek, umieszczone w większych dziuplach, wypróchniałych pniach, w załomach murów, opuszczonych kamieniołomach, wyrobiskach po kopalniach odkrywkowych, wieżach kościelnych itp. również na drzewach w opuszczonych gniazdach kruków, dzierzbowronów lub innych gatunków ptaków drapieżnych.
105 Sokół czarny Falco subniger Black Falcon [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zaokrąglonej platformy, składającej się z suchych patyków, gałązek, umieszczone w pionowym lub poziomym rozwidleniu gałęzi, zajmuje opuszczone gniazdach kruków, dzierzbowronów lub innych gatunków ptaków drapieżnych, preferuje lasy przerzedzone i grupy drzew rosnących wzdłuż strumieni.
106 Sokół siwy Falco hypoleucos Grey Falcon [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zaokrąglonej platformy, składającej się z suchych patyków, gałązek, umieszczone w pionowym lub poziomym rozwidleniu gałęzi, zajmuje opuszczone gniazdach kruków, dzierzbowronów lub innych gatunków ptaków drapieżnych, preferuje lasy przerzedzone i grupy drzew rosnących wzdłuż strumieni.
  Chruściele Rallidae Railes  
107 Bagiewnik szaropierśny (oliwkowy) Amaurornis mollucana ruficrissa Pale-vented Bush-hen [Typ 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca, typowe dla gatunków bagiennych, umieszczone w trzcinach, pałce, oczeretach lub w nadbrzeżnych krzewach, wyścielone suchym materiałem roślinnym, często umieszczone w miejscu gęsto zadaszonym.
108 Bagiewnik białopierśny Amaurornis phoenicurus phoenicurus White-breasted Waterhen [Typ 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca, typowe dla gatunków bagiennych, umieszczone w trzcinach, pałce, oczeretach lub w nadbrzeżnych krzewach, wyścielone suchym materiałem roślinnym, często umieszczone w miejscu gęsto zadaszonym.
109 Modrzyk ciemny
Modrzyk wspaniały
Porphyrio melanotus melanotus
Porphyrio melanotus bellus
Purple Swamphen [Typ 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca, typowe dla gatunków bagiennych, umieszczone w trzcinach, pałce, sitowiu, oczeretach lub w nadbrzeżnych krzewach, wyścielone suchym materiałem roślinnym, często umieszczone w miejscu gęsto zadaszonym.
110 Kokoszka ciemna Gallinula tenebrosa tenebrosa Dusky Moorhen [Typ 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca, typowe dla gatunków bagiennych, umieszczone w trzcinach, pałce, sitowiu, oczeretach lub w nadbrzeżnych krzewach, wypróchniałym pniu, kłodzie, wyścielone suchym materiałem roślinnym.
111 Kokoszka wielka (tasmańska) Tribonyx mortieriii Tasmanian Native-hen [Typ 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca, typowe dla gatunków bagiennych, umieszczone w trzcinach, pałce, sitowiu, oczeretach lub w nadbrzeżnych krzewach, wyścielone suchym materiałem roślinnym, często umieszczone w miejscu zadaszonym.
112 Kokoszka duża (czarnosterna) Tribonyx ventralis Black-tailed Native-hen [Typ 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca, typowe dla gatunków bagiennych, umieszczone w trzcinach, pałce, sitowiu, oczeretach lub w nadbrzeżnych krzewach, wyścielone suchym materiałem roślinnym oraz pierzem, gatunek oportunistyczny, zasiedla okresowo zalewane stanowiska daleko w głębi lądu.
113 Łyska Fulica atra australis Eurasian Coot [Typ 7 i 6] Gniazdo budowane przez samicę i samca, typowe dla gatunków bagiennych, umieszczone w trzcinach, pałce, sitowiu, oczeretach, często w formie pływającej platformy, wyścielone suchym materiałem roślinnym, w miejscu gęsto zadaszonym.
114 Kureczka białobrewa Poliolimnas cinereus, Amaurornis cinerea White-browed Crake [Typ 7 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, typowe dla gatunków bagiennych, umieszczone nad lustrem wody lub na stałym gruncie, w trzcinach, wysokiej kępie trawy, oczeretach, często z podestem wejściowym z pogiętej roślinności, wyścielone suchym lub zielonym materiałem roślinnym.
115 Wodnik kusy Lewinia pectoralis pectoralis
Lewinia pectoralis brachypus
Lewinia pectoralis clelandi
Lewin's Rail
Lewin's Rail
wyginął
[Typ 7 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, typowe dla gatunków bagiennych, umieszczone nad lustrem wody lub na stałym gruncie, w trzcinach, wysokiej kępie trawy, oczeretach często zadaszone, z podestem wejściowym z pogiętej roślinności, wyścielone suchym lub zielonym materiałem roślinnym.
116 Karliczka australijska Zapornia pusilla palustris Baillon's Crake [Typ 7 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, typowe dla gatunków bagiennych, umieszczone nad lustrem wody lub na stałym gruncie, w trzcinach, wysokiej kępie trawy, oczeretach często zadaszone, z podestem wejściowym z pogiętej roślinności, wyścielone suchym lub zielonym materiałem roślinnym.
117 Kureczka australijska Porzana fluminea Australian Crake [Typ 7 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, typowe dla gatunków bagiennych, umieszczone nad lustrem wody lub na stałym gruncie, w trzcinach, wysokiej kępie trawy, oczeretach często zadaszone, z podestem wejściowym z pogiętej roślinności, wyścielone suchym lub zielonym materiałem roślinnym.
118 Kureczka posępna Zapornia tabuensis tabuensis Spotless Crake [Typ 7 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, typowe dla gatunków bagiennych, umieszczone w trzcinach, wysokiej kępie trawy, oczeretach często zadaszone, z podestem wejściowym z pogiętej roślinności, wyścielone suchym lub zielonym materiałem roślinnym.
119 Rudokurka ognistogłowa Rallina tricolor Red-necked Crake [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, umieszczone do 3 m nad ziemią, w tropikalnych zaroślach typu pandamy, paprocie drzewiaste, czasami na ziemi, wyścielone ściółką leśną.
120 Wodnik białobrewy Hypotaenidia (Gallirallus) philippensis mellori Buff-banded Rail [Typ 7 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, typowe dla gatunków bagiennych, umieszczone nad lustrem wody lub na stałym gruncie, w trzcinach, wysokiej kępie trawy, oczeretach często zadaszone, z podestem wejściowym z pogiętej roślinności, wyścielone suchym lub zielonym materiałem roślinnym.
121 Wodnokur duży Eulabeornis castaneoventris castaneoventris Chestnut Rail [Typ 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca, umieszczone ok. 1 m nad poziomem wody (największego przypływu) gniazdo umieszczone w rozwidleniu gałęzi namorzynów.
  Dropiowate Otididae Bustards  
122 Drop australijski Ardeotis australis Kori (Australian Bustard) [Typ 4] Samica składa jaja bezpośrednio na ziemi, w zagłębieniu gruntu, wśród traw i rozrzedzonych krzewów, z szerokim widokiem na okolicę.
  Dziobówkowate Rostratulidae Painted-snipes  
123 Złotosłonka australijska Rostratula australis Australian Painted Snipe [Typ 5] Gniazdo budowane przez samca, w wygrzebanym w ziemi zagłębieniu, z lekka wyścielonym suchą roślinnością, gniazdo znajduje się w pobliżu wody, na wysepkach, skrawkach niezalanej ziemi, często w niskiej roślinności, na obszarach okresowo zalewanych.
  Długoszponowate Jacanidae Jacanas  
124 Długoszpon koralowy Irediparra gallinacea novaehollandiae Comb-crested Jacana [Typ 6] Gniazdo budowane przez samca na powierzchni pływających roślin wodnych, w spokojnych zatoczkach, porośniętych bogatą roślinnością wodną.
  Przepiórnikowate Turnicidae Buttonquails  
125 Przepiórnik cienkodzioby Turnix maculosus melanotus Red-backed Buttonquail [Typ 5] Gniazdo budowane przez samca w postaci wygrzebanego w ziemi dołka, wyścielonego z lekka suchą trawą i listowiem, wśród kęp traw tworzących luźne zadaszenie.
126 Przepiórnik karłowaty Turnix velox Little Buttonquail [Typ 5] Gniazdo budowane przez samca w postaci wygrzebanego w ziemi dołka, wyścielonego z lekka suchą trawą i listowiem, wśród kęp traw, rozrzedzonych zarośli.
127 Przepiórnik rdzawopierśny Turnix pyrrhothorax Red-chested Buttonquail [Typ 5] Gniazdo budowane przez samca w postaci wygrzebanego w ziemi dołka, wyścielonego z lekka suchą trawą i listowiem, wśród kęp traw tworzących luźne zadaszenie nad gniazdem.
128 Przepiórnik rdzawogrzbiety Turnix castanotus Chestnut-backed Buttonquail [Typ 5] Gniazdo budowane przez samca w postaci wygrzebanego w ziemi dołka, wyścielonego z lekka suchą trawą i listowiem, wśród kęp traw tworzących luźne zadaszenie nad gniazdem.
129 Przepiórnik płowy Turnix olivii Buff-breasted Buttonquail [Typ 5] Gniazdo budowane przez samca w postaci wygrzebanego w ziemi dołka, wyścielonego z lekka suchą trawą i listowiem, wśród kęp traw tworzących luźne zadaszenie nad gniazdem.
130 Przepiórnik śniady Turnix varia varia
Turnix varia scintillans
Painted Buttonquail [Typ 5] Gniazdo budowane przez samca w postaci wygrzebanego w ziemi dołka, wyścielonego z lekka suchą trawą i listowiem, wśród kęp traw tworzących luźne zadaszenie nad gniazdem.
131 Przepiórnik czarnopierśny Turnix melanogaster Black-breasted Buttonquail [Typ 5] Gniazdo budowane przez samca w postaci wygrzebanego w ziemi dołka, wyścielonego z lekka suchą trawą i listowiem, wśród kęp traw tworzących luźne zadaszenie nad gniazdem.
  Dropiatkowate Pedionomidae Plains-wanderers Endemiczna
132 Dropiatka Pedionomus torquatus Plains-wanderer [Typ 5] Gniazdo budowane przez samca w postaci wygrzebanego w ziemi dołka, wyścielonego z lekka suchą trawą i listowiem, wśród z rzadka rozsianych kęp traw.
  Kulonowate Burhinidae Thick-knees  
133 Kulon australijski Burhinus grallarius Bush Stone-curlew [Typ 5 i 4] Gniazdo budowane przez samicę w postaci wygrzebanego w ziemi płytkiego dołka, z niewielką wyściółką lub bez, wśród z krzewów, traw, zwalonych pni itp.
134 Kulon plażowy Esacus magnirostris Beach Stone-curlew [Typ 4 i 5] Gniazdo budowane przez samicę w postaci wygrzebanego w piasku, płytkiego dołka, na plaży lub przy ujściu strumienia, rzeczki, tuż powyżej najwyższej linii przypływów, wśród naniesionego przez fale materiału roślinnego, kamyków, muszli itp.
  Szczudłakowate Recurvirostridae Stilts  
135 Szydłodziób, Szczudłak australijski Cladorhynchus leucocephalus Banded Stilt [Typ 4] Gniazdo budowane przez samicę i samca na ziemi, w postaci płytkiego zagłębienia, w pobliżu wody, gniazduje w wielotysięcznych koloniach po obfitych deszczach.
136 Szczudłak białogłowy Himantopus leucocephalus White-headed stilt [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci niewielkiej platformy z materiału roślinnego, umieszczone na ziemi, w pobliżu wody wśród nadwodnej roślinności, gniazduje kolonijnie po obfitych deszczach.
137 Szablodziób australijski Recurvirostra novaehollandiae Red-necked Avocet [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci niewielkiej platformy z materiału roślinnego, umieszczone na ziemi, w pobliżu wody wśród nadwodnej roślinności okresowo zalewanych zbiorników, gniazduje w małych koloniach po obfitych deszczach.
  Żwirowcowate Glareolidae Pratincoles  
138 Żwirowiec australijski Stiltia isabella Australian Pratincole [Typ 4] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka w ziemi, pomiędzy kamieniami i niskimi zaroślami, gniazduje po obfitych deszczach.
  Ostrygojady Haematopodidae Oystercatchers  
139 Ostrygojad długodzioby Haematopus longirostris Pied Oystercatcher [Typ 4] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka w piasku, poza zasięgiem najwyższego przypływu morza, wśród nanoszonych przez morze kawałków glonów, muszli, kamyków itp.
140 Ostrygojad australijski Haematopus fuliginosus fuliginosus
Haematopus fuliginosus ophthalmicus
Sooty Oystercatcher [Typ 4] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka w piasku, poza zasięgiem najwyższego przypływu morza, wśród nanoszonych przez morze kawałków glonów, muszli, kamyków itp. preferuje skaliste plaże.
  Siewkowate Charadriidae Plovers  
141 Czajkówka, Sieweczka maskowa Peltohyas (Charadrius) australis Inland Dotterel [Typ 4] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka w ziemi, umieszczone pomiędzy kamieniami i skąpą roślinnością, w momencie zaniepokojenia, ptak zasypuje jajka piaskiem.
142 Sieweczka rdzawogłowa Charadrius ruficapillus Red-capped Plover [Typ 4] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka w piasku, na plaży, wśród kamieni, skąpej roślinności, szczątków roślinnych itp.
143 Sieweczka czarnoczelna Elseyornis melanops Black-fronted Dotterel (Plover) [Typ 4] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka w piasku, żwirze, glinie, na plaży wśród kamieni, skąpej roślinności, szczątków roślinnych itp.
144 Sieweczka czarnogłowa Thinomis (Charadrius) cucullatus Hooded Plover [Typ 4] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka w piasku, żwirze, glinie, kamieniach, wśród kawałków drewna, muszli itp.
145 Czajeczka australijska Erythrogonys cinctus Red-kneed Dotterel [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka w piasku, żwirze, glinie, przy kępie trawy, w pobliżu wody, skąpo wyścielone suchym materiałem roślinnym.
146 Czajka płatkolica Vanellus miles novaehollandiae
Vanellus miles miles
Masked Lapwing [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka w ziemi, wśród skąpej roślinności, skąpo wyścielone suchym materiałem roślinnym.
147 Czajka białogardła Vanellus tricolor Banded Lapwing [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka w ziemi, wśród skąpej roślinności, skąpo wyścielone suchym materiałem roślinnym.
  Mewowate Laridae Gulls Gniazdowanie zazwyczaj w koloniach.
148 Mewa czerwonodzioba Chroicocephalus (Larus) novaehollandiae
Chroicocephalus (Larus) novaehollandiae forsteri
Silver Gull [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka w piasku, wymoszczonego materiałem roślinnym, gniazduje na morskich wysepkach lub odludnych przyczółkach, również nad jeziorami, tworzy kolonie.
149 Mewa grubodzioba Larus pacificus pacificus
Larus pacificus georgii
Pacific Gull [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka w piasku, obficie wymoszczonego materiałem roślinnym, gniazduje na morskich wysepkach lub odludnych przyczółkach.
150 Mewa południowa Larus dominicanus antipodus Kelp Gull [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka w piasku, wymoszczonego materiałem roślinnym, gniazduje na morskich wysepkach lub odludnych przyczółkach, w małych koloniach lub w pojedynczych parach.
151 Rybitwa złotodzioba Thalasseus (Sterna) bergii cristatus
Thalasseus bergii gwendolenae
Crested Tern [Typ 4] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka w piasku, gniazduje na morskich wysepkach, w dużych koloniach.
152 Rybitwa bengalska Thalasseus bengalensis torresii Lesser Crested Tern [Typ 4] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka w piasku, gniazduje na morskich wysepkach, na łachach piaskowych, często w koloniach z innymi gatunkami mew i rybitw.
153 Rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia Caspian Tern [Typ 4] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka w piasku, pomiędzy skorupkami, fragmentami glonów i korali, gniazduje na morskich wysepkach.
154 Rybitwa czarnodzioba Gelochelidon macrotarsa Gull-billed Tern [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka w ziemi (piasek, glina itp.) wyścielonego skąpo materiałem roślinnym, gniazduje w koloniach w głębi kontynentu, po obfitych deszczach.
155 Rybitwa maoryska Sterna striata incerta White-fronted Tern [Typ 4] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka w piasku, gniazduje w koloniach na nadmorskich plażach, na wysepkach.
156 Rybitwa równikowa Sterna sumatrana sumatrana Black-napped Tern [Typ 4] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka pomiędzy kawałkami koralowców itp. gniazduje w koloniach na atolach koralowych.
157 Rybitwa białoczelna Sterna albifrons placens Little Tern [Typ 4] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka w piasku, gniazduje w koloniach na nadmorskich odludnych plażach, powyżej linii najwyższego przypływu.
158 Rybitwa różowa Sterna dougalli gracilis
Sterna dougalli bangsi
Roseate tern [Typ 4] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka w piasku, pomiędzy kawałkami muszli, koralowców, glonów, gniazduje w koloniach na morskich wysepkach, nadmorskich plażach powyżej linii najwyższego przypływu.
159 Rybitwa nadobna Sternula nereis nereis
Sternula nereis horni
Fairy Tern [Typ 4] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka w piasku, otoczone kawałkami muszli i koralowców, gniazduje w koloniach na nadmorskich plażach, morskich wysepkach, nadmorskich jeziorach i lagunach.
160 Rybitwa białowąsa Chlidonias hybrida javanicus Whiskered Tern [Typ 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci niewielkiej platformy z wysuszonych roślin nadwodnych, gniazduje w koloniach w głębi lądu, na okresowo zalewanych terenach.
161 Rybitwa czarnogrzbieta Onychoprion fuscatus serratus Sooty Tern [Typ 4] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci dołka wygrzebanego w piasku, gnieździ się na morskich wyspach, w dużych koloniach.
162 Rybitwa brunatnogrzbieta Onychoprion anaethetus anaethetus Bridled Tern [Typ 4] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci dołka wygrzebanego w piasku lub pomiędzy kamieniami, pod krzewem lub zwisającą skałą, gnieździ się na morskich wyspach, w dużych koloniach.
163 Rybołówka brunatna, Rybitwa brunatna Anous stolidus pileatus Common Noddy [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, obficie wyścielonej materiałem roślinnym, umieszczonej na niskim krzewie, krzewince lub na ziemi, gnieździ się kolonijnie na morskich wyspach.
164 Rybołówka atolowa, Rybitwa atolowa Anous minutus minutus Black Noddy [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci obficie wyścielonej z materiału roślinnego platformy, umieszczonej w rozwidleniu poziomym lub pionowym gałęzi, na krzewach lub drzewach, gnieździ się kolonijnie na morskich wyspach.
165 Rybołówka cienkodzioba, Rybitwa cienkodzioba Anous tenuirostris melanops Lesser Noddy [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, obficie wyścielonej materiałem roślinnym, umieszczonej w rozwidleniu poziomym lub pionowym gałęzi, namorzynów lub innych gatunków drzew, gnieździ się kolonijnie na morskich wyspach.
  Gołębiowate Columbidae Pigeons  
166 Gołąb białogłowy Columba leucomela White-headed Pigeon [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, zbudowanej z patyków, umieszczonej w rozwidleniu poziomej gałęzi, w gęstym listowiu, na wysokości 4-20 m nad ziemią.
167 Muszkatela srokata Ducula spilorrhoa Torresian Imperial Pigeon [Typ 7 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, zbudowanej z patyków, umieszczonej w rozwidleniu solidnej, poziomej gałęzi, w gęstym listowiu, na wysokości od 1 m nad lustrem wody (w namorzynach) lub znacznie wyżej, w lesie tropikalnym.
168 Siwiec Lopholaimus antarcticus Topknot Pigeon [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci sporej lecz cienkiej platformy, zbudowanej z patyków, umieszczonej w rozwidleniu poziomej gałęzi, w gęstym listowiu, na wysokości 20-40 m nad ziemią.
169 Gołąbek długoczuby, Aborygenek długoczuby Ocyphaps lophotes lophotes
Ocyphaps lophotes whitlocki
Crested Pigeon [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, zbudowanej z patyków, umieszczonej w rozwidleniu poziomej lub pionowej gałęzi, w gęstym listowiu, na wysokości 1-4 m nad ziemią.
170 Aborygenek lancetoczuby Geophaps plumifera plumifera
Geophaps plumifera leucogaster
Spinifex Pigeon [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka, w kamienistej glebie, przy kępie trawy (preferuje gatunek Spinifex spp) wyścielonego niewielką ilością patyków, suchej trawy.
171 Aborygenek maskowy Geophaps smithii smithii
Geophaps smithii blaauwi
Partridge Pigeon [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka, w ziemi, przy kępie trawy, wyścielonego niewielką ilością patyków, suchej trawy.
172 Aborygenek wąsaty Geophaps scripta scripta
Geophaps scripta peninsulae
Squatter Pigeon [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka, w ziemi, przy kępie trawy, krzewie, wyścielonego niewielką ilością patyków, suchej trawy.
173 Aborygenek białopióry Petrophassa albipennis albipennis
Petrophassa albipennis boothi
White-quilled Rock-Pigeon [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, zbudowanej z patyków i traw, umieszczonej na skale, na skalnym uskoku.
174 Aborygenek rdzawopióry Petrophassa rufipennis Chestnut-quilled Rock-Pigeon [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, zbudowanej z patyków i traw, umieszczonej na skale, na skalnym uskoku.
175 Błyskotka białogardła Phaps chalcoptera Common Bronzewing [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, zbudowanej z patyków, umieszczonej w rozwidleniu poziomej lub pionowej gałęzi, przy pniu lub w gęstym listowiu np. w kępie jemioły, na wysokości powyżej 1 m nad ziemią, często zasiedla opuszczone gniazda innych gatunków np. stadniaków, dzierzbowronów, kruków, kurawong.
176 Błyskotka mała Phaps elegans elegans
Phaps elegans occidentalis
Brush Bronzewing [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, zbudowanej z patyków, umieszczonej w rozwidleniu poziomej lub pionowej gałęzi, w gęstych krzewach lub na ziemi.
177 Błyskotka maskowa Phaps histrionica Flock Bronzewing [Typ 5] niazdo budowane przez samicę i samca w postaci wygrzebanego dołka, w ziemi, przy kępie trawy, wyścielonego niewielką ilością patyków, suchej trawy, gnieździ się w luźnych koloniach.
178 Owocożer purpurowy Ptilinopus magnificus magnifica
Ptilinopus magnificus keri
Ptilinopus magnificus assimilis
Wompoo Pigeon (Fruit-dove) [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, zbudowanej z patyków, umieszczonej w rozwidleniu poziomej gałęzi, w gęstych listowiu, na wysokości 4-20 m nad ziemią.
179 Owocożer wspniały Ptilinopus superbus Superb Fruit-Dove [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, zbudowanej z patyków, umieszczonej w rozwidleniu poziomej gałęzi, w gęstych listowiu, na wysokości 5-30 m nad ziemią, czasami znacznie niżej w krzewie.
180 Owocożer królewski Ptilinopus regina regina
Ptilinopus regina ewingii
Rose-crowned Fruit-Dove [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, zbudowanej z patyków, umieszczonej w rozwidleniu poziomej gałęzi, w gęstych listowiu na wysokości 5-30 m nad ziemią, czasami znacznie niżej w krzewie.
181 Owocożer czarnowstęgi Ptilinopus alligator Black-banded Fruit-dove [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, zbudowanej z patyków, umieszczonej w rozwidleniu poziomej gałęzi, w gęstych listowiu, na wysokości 4-20 m nad ziemią, czasami znacznie niżej w krzewie.
182 Kasztanówka bażancia, Kasztanówka cienkodzioba Macropygia phasianella phasianella
Macropygia phasianella quinkam
Macropygia phasianella robinsoni
Brown Cuckoo-Dove [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, zbudowanej z patyków, umieszczonej w rozwidleniu poziomej gałęzi, na epifitach, w pnączach, w gęstych listowiu, na różnych wysokościach.
183 Miedzianka brązowogłowa Chalcophaps longirostris longirostris Pacific Emerald Dove [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, zbudowanej z patyków, umieszczonej w rozwidleniu poziomej gałęzi, na epifitach, w pnączach, w gęstych listowiu, na różnych wysokościach.
184 Gołąbek diamentowy Geopelia cuneata Diamond Dove [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, zbudowanej z patyków, trawy, korzonków itp. umieszczonej w rozwidleniu poziomej gałęzi, powyżej 1 m nad ziemią.
185 Gołąbek łuskowany Geopelia placida palcida
Geopelia placida clelandi
Peaceful Dove [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, zbudowanej z patyków, trawy, korzonków itp. umieszczonej w rozwidleniu poziomej gałęzi, w gęstym listowiu, na wysokości 1-10 m nad ziemią.
186 Gołąbek duży Geopelia humeralis humeralis
Geopelia humeralis headlandi
Geopelia humeralis inexpectata
Bar-shouldered Dove [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, zbudowanej z patyków, trawy, korzonków itp. umieszczonej w rozwidleniu poziomej gałęzi, w gęstym listowiu, na wysokości 1-4 m nad ziemią.
187 Gołąb Wonga Leucosarcia melanoleuca Wonga Pigeon [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, zbudowanej z patyków, trawy, korzonków itp. umieszczonej w rozwidleniu solidnej poziomej gałęzi, czasami na paproci drzewiastej, w większości bardzo wysoko powyżej 15 m nad ziemią, za wyjątkiem gniazd na paproci drzewiastej.
188 Synogarlica senegalska Streptopelia senegalensis Laughing Turtle Dove [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, zbudowanej z patyków, trawy, korzonków itp. umieszczonej w rozwidleniu poziomej gałęzi, w gęstym listowiu, na wysokości 1-10 m nad ziemią.
189 Synogarlica perłoszyja Streptopelia chinensis chinensis
Streptopelia chinensis tigrina
Spotted Turtle Dove [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca w postaci platformy, zbudowanej z patyków, trawy, korzonków itp, umieszczonej w rozwidleniu poziomej gałęzi, w gęstym listowiu, na wysokości 1-10 m nad ziemią.
  Kakaduowate Cacatuidae Cockatoos  
190 Żałobnica palmowa Probosciger aterrimus macgillvrayi Palm Cockatoo [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy 25 - 50 cm i głębokości 100-200 cm,, wyścielone suchymi gałązkami, na wysokości 15-30 m nad ziemią.
191 Żałobnica rudosterna Calyptorhynchus banksii banksii
Calyptorhynchus banksii macrorhynchus
Calyptorhynchus banksii samueli
Calyptorhynchus banksii graptogyne
Calyptorhynchus banksii naso
Red-Tailed Black-Cockatoo [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy 25 - 50 cm i głębokości 100-300 cm, wyścielone wiórami odłupanymi przez ptaka ze ścian dziupli, na wysokości 15-30 m nad ziemią.
192 Żałobnica brunatna Calyptorhynchus lathami lathami
Calyptorhynchus lathami erebus
Calyptorhynchus lathami halmaturinus
Glossy Black-Cockatoo [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy 25 - 50 cm i głębokości 100-300 cm, wyścielone wiórami odłupanymi przez ptaka ze ścian dziupli, na wysokości 15-30 m nad ziemią.
193 Żałobnica żółtosterna Zanda (Calyptorhynchus) funerea funereus
Zanda funerea whiteae
Zanda funerea xanthanota
Yellow-tailed Black-Cockatoo [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy 25 - 50 cm i głębokości 100-300 cm, wyścielone wiórami odłupanymi przez ptaka ze ścian dziupli, na wysokości 15-30 m nad ziemią.
194 Żałobnica eukaliptusowa Zanda (Calyptorhynchus) latirostris (Carnaby's) Short-billed Black-Cockatoo [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy 25 - 50 cm i głębokości 100-300 cm, wyścielone wiórami odłupanymi przez ptaka ze ścian dziupli, na wysokości 15-30 m nad ziemią.
195 Żałobnica białosterna Zanda (Calyptorhynchus) baudinii (Baudin's) Long-billed Black-Cockatoo [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy 25 - 50 cm i głębokości 100-300 cm, wyścielone wiórami odłupanymi przez ptaka ze ścian dziupli, na wysokości 15-30 m nad ziemią.
196 Kakadu krasnogłowa Callocephalon fimbriatum Gang-gang Cockatoo [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy 25 - 50 cm i głębokości 100-200 cm,, wyścielone wiórami odłupanymi przez ptaka ze ścian dziupli, na wysokości 15-30 m nad ziemią.
197 Kakadu różowa Eolophus (Cacatua) roseicapilla roseicapilla
Eolophus kuhli
Eolophus roseicapilla albiceps
Galah [Typ 10] Gniazdo w dziupli z wejściem o średnicy powyżej 20 cm i głębokości 10-300 cm, wyścielone zielonymi liściami eukaliptusa, wiórami odłupanymi przez ptaka ze ścian dziupli, czasami w szczelinie w ścianie skalnej, na wysokości 2-30 m nad ziemią.
198 Kakadu cienkodzioba Cacatua tenuirostris Long-billed Corella [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 20 cm i głębokości 100-300 cm, wyścielone wiórami odłupanymi przez ptaka ze ścian dziupli, na wysokości 3-30 m nad ziemią.
199 Kakadu długodzioba Cacatua pastinator pastinator
Cacatua pastinator butleri (derbyi)
Western Corella [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 20 cm i głębokości 100-300 cm, wyścielone wiórami odłupanymi przez ptaka ze ścian dziupli, na wysokości 3-30 m nad ziemią.
200 Kakadu sinooka Cacatua sanguinea sanguinea
Cacatua sanguinea normantoni
Cacatua sanguinea gymnopis
Cacatua sanguinea westralensis
Little Corella [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 20 cm i głębokości 100-300 cm, wyścielone wiórami odłupanymi przez ptaka ze ścian dziupli, czasami w szczelinie w ścianie skalnej lub w wysokiej termitierze, na wysokości 2-30 m nad ziemią.
201 Kakadu ognistoczuba Cacatua leadbeateri leadbeateri
Cacatua leadbeateri mollis
Pink (Major Mitchell's) Cockatoo [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 20 cm i głębokości 100-300 cm, wyścielone wiórami odłupanymi przez ptaka ze ścian dziupli, na wysokości 5-30 m nad ziemią.
202 Kakadu żółtoczuba Cacatua galerita galerita
Cacatua galerita fitzroyi
Sulphur-crested Cockatoo [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 20 cm i głębokości 100-300 cm, wyścielone wiórami odłupanymi przez ptaka ze ścian dziupli, na wysokości 5-30 m nad ziemią.
203 Nimfa Nymphicus hollandicus Cockatiel [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 7 cm i głębokości 50-300 cm, wyścielona wiórami odłupanymi przez ptaka ze ścian dziupli, na wysokości 2-20 m nad ziemią.
  Papugowate Psittacidae Parrots  
204 Lorysa niebieskobrzucha (tęczowa) Trichoglossus moluccanus moluccanus
Trichoglossus moluccanus septentrionalis
Rainbow Lorikeet [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 5 cm i głębokości 50-150 cm, bez wyściółki, na wysokości 5-30 m nad ziemią.
205/td> Lorysa obrożna Trichoglossus rubritorquis Red-collared Lorikeet [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 5 cm i głębokości 50-150 cm, bez wyściółki, na wysokości 5-30 m nad ziemią.
206 Lorysa zielonogłowa Trichoglossus chlorolepidotus Scaly-breasted Lorikeet [Typ 10] niazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 5 cm i głębokości 50-150 cm, bez wyściółki, na wysokości 5-30 m nad ziemią.
207 Lorysa białooka Psitteuteles versicolor Varied Lorikeet [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 5 cm i głębokości 50-150 cm, wyścielona wiórkami a czasami liśćmi, na wysokości 5-10 m nad ziemią.
208 Nektarynka piżmowa Glossopsitta concinna concinna
Glossopsitta concinna didimus
Musk Lorikeet [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 5 cm i głębokości 50-150 cm, bez wyściółki, na wysokości 5-30 m nad ziemią.
209 Nektarynka mała Glossopsitta (Parvipsitta) pusilla Little Lorikeet [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 5 cm i głębokości 50-150 cm, bez wyściółki, na wysokości 5-30 m nad ziemią.
210 Nektarynka złotoucha Glossopsitta (Parvipsitta) porphyrocephala Purple-crowned Lorikeet [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 5 cm i głębokości 50-150 cm, bez wyściółki, na wysokości 5-30 m nad ziemią.
211 Barwnica zwyczajna Eclectus roratus macgillivrayi Eclectus Parrot [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 25 cm i głębokości 3-10 m, bez wyściółki, na wysokości 15-40 m nad ziemią, w lesie tropikalnym.
212 Śpiewaczka krasnogłowa Geoffroyus geoffroyi maclennani Red-cheeked Parrot [Typ 10] Gniazdo w dziupli, w postaci poziomego korytarza, o średnicy powyżej 5 cm i głębokości do 50 cm, wyścielona wiórami odłupanymi przez ptaka ze ścian dziupli, na wysokości 8-20 m nad ziemią.
213 Figówka zmienna
Figówka Marshalla
Figówka czerwonoucha
Cyclopsitta diophthalma macleayana
Cyclopsitta diophthalma marshalli
Cyclopsitta diophthalma coxeni
Double-eyed Fig-Parrot
Marshall's Fig-Parrot
coxen's Fig-Parrot
[Typ 10] Gniazdo w dziupli, w postaci poziomego korytarza, o średnicy powyżej 5 cm i głębokości do 50 cm, bez wyściółki, na wysokości 5-15 m nad ziemią.
214 Szkarłatka królewska Alisterus scapularis scapularis
Alisterus scapularis minor
Australian King Parrot [Typ 10] Gniazdo w dziupli, w postaci poziomego korytarza, o średnicy powyżej 15 cm i głębokości do 50 cm,, bez wyściółki, na wysokości 10-30 m nad ziemią.
215 Krasnopiórka czerwonoskrzydła Aprosmictus erythropterus erythropterus
Aprosmictus erythropterus coccineopterus
Red-winged Parrot [Typ 10] Gniazdo w dziupli, w postaci poziomego korytarza, o średnicy powyżej 10 cm i głębokości do 50 cm,, bez wyściółki, na wysokości 3-20 m nad ziemią.
216 Księżniczka tarczowa Polytelis swainsonii Superb Parrot [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 5 cm i głębokości 1-20 m, bez wyściółki, na wysokości 10-20 m nad ziemią.
217 Księżniczka słoneczna Polytelis anthopeplus anthopeplus
Polytelis anthopeplus monarchoides
Regent Parrot [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 10 cm i głębokości 1-20 m, bez wyściółki, na wysokości 10-20 m nad ziemią.
218 Księżniczka wspaniała Polytelis alexandrae Princess Parrot [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 10 cm i głębokości 1-10 m, bez wyściółki, na wysokości 5-20 m nad ziemią, czasami w jednym drzewie z wieloma dzuplami znajduje się kilka gniazd.
219 Rozella tasmańska Platycercus caledonicus Green Rosella [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 10 cm i głębokości powyżej 1 m, wyścielona wiórkami i próchnem, na wysokości 3-30 m nad ziemią, czasami z powodu niedoborów odpowiednich dziupli, zajmuje i pogłębia wypróchniałe słupy ogrodzeniowe itp.
220 Rozella królewska
Rozella królewska
Rozella królewska
Rozella żółta
Rozella pomarańczowa
Rozella pomarańczowa
Rozella pomarańczowa
Platycercus elegans elegans
Platycercus elegans nigrescens
Platycercus elegans melanopterus
Platycercus elegans flaveolus
Platycercus elegans subadelaide
Platycercus elegans filewoodi
Platycercus elegans fleurieuensis
Crimson Rosella
Crimson Rosella
Crimson Rosella
Yellow Rosella
Adelaide Rosella
Adelaide Rosella
Adelaide Rosella
[Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 10 cm i głębokości powyżej 1 m, wyścielona wiórkami i próchnem, na wysokości 3-30 m nad ziemią, czasami z powodu niedoborów odpowiednich dziupli, zajmuje i pogłębia wypróchniałe słupy ogrodzeniowe itp.
221 Rozella białolica Platycercus eximius eximius
Platycercus eximius elecica
Platycercus eximius dimenesis
Eastern Rosella [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 10 cm i głębokości powyżej 1 m, wyścielona wiórkami i próchnem, na wysokości 3-30 m nad ziemią, czasami z powodu niedoborów odpowiednich dziupli, zajmuje i pogłębia wypróchniałe słupy ogrodzeniowe itp.
222 Rozella blada Platycercus adscitus adscitus
Platycercus adscitus palliceps
Pale-headed Rosella [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 10 cm i głębokości powyżej 1 m, wyścielona wiórkami i próchnem, na wysokości 3-30 m nad ziemią, czasami z powodu niedoborów odpowiednich dziupli, zajmuje i pogłębia wypróchniałe słupy ogrodzeniowe itp.
223 Rozella żółtawa Platycercus venustus venustus
Platycercus venustus hilli
Northern Rosella [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 10 cm i głębokości powyżej 1 m, wyścielona wiórkami i próchnem, na wysokości 3-30 m nad ziemią, czasami z powodu niedoborów odpowiednich dziupli, zajmuje i pogłębia wypróchniałe słupy ogrodzeniowe itp.
224 Rozella żółtolica Platycercus icterotis icterotis
Platycercus icterotis xanthogenys
Western Rosella [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 10 cm i głębokości powyżej 1 m, wyścielona wiórkami i próchnem, na wysokości 3-30 m nad ziemią, czasami z powodu niedoborów odpowiednich dziupli, zajmuje i pogłębia wypróchniałe słupy ogrodzeniowe itp.
225 Rozella czarnogłowa
Rozella czarnogłowa
Rozella czerwonoczelna
Rozella czerwonoczelna
Barnardius zonarius zonarius
Barnardius zonarius semitorquatus
Barnardius zonarius barnardi
Barnardius zonarius macgillivrayi
Aus.Ringneck Port Lincoln
Aus.Ringneck Twenty-eight
Mallee Ringneck
Cloncurry Ringneck
[Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 10 cm i głębokości powyżej 50 cm, wyścielona wiórkami i próchnem, na wysokości 2-20 m nad ziemią.
226 Pąsogłówka Purpureicephalus spurius Red-capped Parrot [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 10 cm i głębokości powyżej 50 cm, wyścielona wiórkami i próchnem, na wysokości 3-30 m nad ziemią.
227 Papużka ostrosterna Lathamus discolor Swift Parrot [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 10 cm i głębokości powyżej 50 cm, wyścielona wiórkami i próchnem, na wysokości 8-20 m nad ziemią.
228 Świergotka ognistobrzucha Northiella haematogaster haematogaster
Northiella haematogaster pallescens
Northiella haematogaster haematorrhoa
Blue Bonnet [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 7 cm i głębokości powyżej 50 cm,, wyścielona wiórkami i próchnem, na wysokości 2-10 m nad ziemią.
229 Świergotka żółtobrzucha Northiella narethae Naretha bluebonnet [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 7 cm i głębokości powyżej 50 cm,, wyścielona wiórkami i próchnem, na wysokości 2-10 m nad ziemią.
230 Świergotka seledynowa Psephotus haematonotus haematonotus
Psephotus haematonotus careuleus
Red-rumped Parrot [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 5 cm i głębokości powyżej 30 cm, wyścielona wiórkami i próchnem, na wysokości 3-20 m nad ziemią, czasami z powodu niedoborów odpowiednich dziupli, zajmuje i pogłębia wypróchniałe słupy ogrodzeniowe itp. na obszarach zurbanizowanych, miejskich zajmuje jakiekolwiek szpary w murach, pomiędzy dachem a murem itp.
231 Świergotka wielobarwna Psephotellus varius Mulga Parrot [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 5 cm i głębokości powyżej 30 cm, wyścielona wiórkami i próchnem, czasami nora w skarpie, na wysokości 2-20 m nad ziemią.
232 Świergotka złotoskrzydła Psephotellus chrysopterygius Golden-shouldered Parrot [Typ 9] Gniazdo wykute przez ptaki w termitierze, na wysokości 1-3 m nad ziemią.
233 Świergotka czarnogłowa Psephotellus dissimilis Hooded Parrot [Typ 9] Gniazdo wykute przez ptaki w termitierze, na wysokości 1-3 m nad ziemią.
234 Świergotka rajska Psephotellus pulcherrimus Paradise Parrot [Typ 9] Gniazdo wykute przez ptaki w termitierze, gatunek wyginął.
235 Papużka falista Melopsittacus undulatus Budgerigar [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 5 cm i głębokości powyżej 30cm, wyścielona wiórkami i próchnem, na wysokości 2-20 m nad ziemią.
236 Łąkówka liliowa Neopsephotus bourkii Burke's Parrot [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 5 cm i głębokości powyżej 30 cm, wyścielona wiórkami i próchnem, na wysokości 2-5 m nad ziemią.
237 Łąkówka modroskrzydła Neophema chrysostoma Blue-winged Parrot [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 5 cm i głębokości powyżej 30 cm, wyścielona wiórkami i próchnem, na wysokości 2-20 m nad ziemią, czasami w wyniku braku odpowiedniej dziupli, zajmuje i pogłębia wypróchniałe słupy ogrodzeniowe itp.
238 Łąkówka modrobrewa Neophema elegans elegans
Neophema elegans carteri
Elegant Parrot [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 5 cm i głębokości powyżej 30 cm, wyścielona wiórkami i próchnem, na wysokości 2-20 m nad ziemią.
239 Łąkówka skalna Neophema petrophila petrophila
Neophema petrophila zietzi
Rock Parrot [Typ 10] Gniazdo w szczelinie skalnej, w norze, w zarośniętej skarpie, wyścielona włóknami roślinnymi, umieszczone na wysokości 2-30 m nad ziemią.
240 Łąkówka krasnobrzucha Neophema chrysogaster Orange-bellied Parrot [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 5 cm i głębokości powyżej 30 cm, wyścielona wiórkami i próchnem, na wysokości 2-5 m nad ziemią.
241 Łąkówka turkusowa Neophema pulchella Turquoise Parrot [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 5 cm i głębokości powyżej 30 cm, wyścielona wiórkami i próchnem, na wysokości 2-20 m nad ziemią, czasami w wyniku braku odpowiedniej dziupli, zajmuje i pogłębia wypróchniałe słupy ogrodzeniowe itp.
242 Łąkówka wspaniała Neophema splendida [Typ 10] Scarlet-chested Parrot Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 5 cm i głębokości powyżej 30 cm, wyścielona wiórkami i próchnem, na wysokości 2-15 m nad ziemią.
243 Papużka ziemna Pezoporus wallicus wallicus
Pezoporus wallicus leachi
Eastern Ground Parrot [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, umieszczone na ziemi, wyścielone materiałem roślinnym, w gąszczu traw tworzących zadaszenie.
244 Papużka trawna Pezoporus flaviventris Western Ground Parrot [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, umieszczone na ziemi, wyścielone materiałem roślinnym, w gąszczu traw tworzących zadaszenie.
245 Papużka żółtobrzucha Geopsittacus (Pezoporus) occidentalis Night Parrot [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, umieszczone na ziemi, wyścielone materiałem roślinnym, w gąszczu traw tworzących zadaszenie.
  Kukułkowate Cuculidae Cuckoos większość gatunków to pasożyty gniazdowe
246 Kukułka blada Cacomantis pallidus pallidus
Cacomantis pallidus occidentalis
Pallid Cuckoo [Typ 1] Pasożyt gniazdowy.
247 Kukułka płowa Cacomantis variolosus variolosus
Cacomantis variolosus dumetorum
Brush Cuckoo [Typ 1] Pasożyt gniazdowy.
248 Kukułka kasztanowobrzucha Cacomantis castaneiventris castaneiventris Chestnut-breasted Cuckoo [Typ 1] Pasożyt gniazdowy.
249 Kukułka wachlarzowata Cacomantis flabelliformis flabelliformis Fan-tailed Cuckoo [Typ 1] Pasożyt gniazdowy.
250 Kukułeczka czarnoucha Chalicites (Chrysococcyx) osculans Black-eared Cuckoo [Typ 1] Pasożyt gniazdowy.
251 Kukułeczka brązowa Chalicites (Chrysococcyx) basalis Horsfield's Bronze-Cuckoo [Typ 1] Pasożyt gniazdowy.
252 Kukułeczka jarzębiata Chalicites (Chrysococcyx) lucidus plagosus Shining Bronze-Cuckoo [Typ 1] Pasożyt gniazdowy.
253 Kukułeczka zielonogłowa
...
...
Kukułeczka rdzawa
Chalicites (Chrysococcyx) minutillus minutillus
Chalicites minutillus intermediate?
Chalicites minutillus barnardi
Chalicites minutillus russatus
Little Bronze-Cuckoo
Little Bronze-Cuckoo
Little Bronze-Cuckoo
Little Bronze-Cuckoo
Gould's Bronze-Cuckoo
[Typ 1] Pasożyt gniazdowy.
254 Kukiel australijski Eudynamys orientalis cyanocephala
Eudynamys orientalis subcyanocephala
Eastern Koel [Typ 1] Pasożyt gniazdowy.
255 Żłobianka Scythrops novaehollandiae novaehollandiae Channel-billed Cuckoo [Typ 1] Pasożyt gniazdowy.
256 Kukal bażanci Centropus phasianinus phasianinus
Centropus phasianinus melanurus (highami)
Pheasant Coucal [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, na ziemi, wyścielone materiałem roślinnym, w gąszczu traw tworzących zadaszenie.
  Puszczykowate Strigidae Owls  
257 Sowica wielka Ninox strenua Powerful Owl [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 25 cm i głębokości powyżej kilku metrów, g. wyścielone wiórkami i próchnem (samiec przygotowuje dziuplę), na wysokości 10-40 m nad ziemią.
258 Sowica maskowa Ninox rufa rufa
Ninox rufa meesi
Ninox rufa queenslandica
Rufous Owl [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 15 cm i głębokości powyżej 50 cm, wyścielona wiórkami i próchnem, na wysokości 10-40 m nad ziemią.
259 Sowica szczekliwa Ninox connivens connivens
Ninox connivens peninsularis
Barking Owl [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 15 cm i głębokości powyżej 50 cm, wyścielona wiórkami i próchnem, czasami nora w skarpie, na wysokości 5-20 m nad ziemią.
260 Sowica australijska Ninox boobook boobook
Ninox boobook lurida
Ninox boobook ocellata
Ninox boobook leucopsis
Southern Boobook [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 15 cm i głębokości powyżej 50 cm, wyścielona wiórkami i próchnem, na wysokości 5-20 m nad ziemią.
261 Sowica tasmańska Ninox novaeseelandiae leucopsis Tasmanian Morepork [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 15 cm i głębokości powyżej 50 cm, wyścielona wiórkami i próchnem, na wysokości 5-20 m nad ziemią.
  Płomykówkowate Tytonidae Barn-owls  
262 Płomykówka przydymiona Tyto tenebricosa tenebricosa Sooty Owl [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 15 cm i głębokości powyżej 50 cm, wyścielona wiórkami i próchnem, czasami nora w skarpie, w zadaszeniach budynków, na wysokości 10-40 m nad ziemią.
263 Płomykówka falista Tyto multipunctata Lesser Sooty Owl [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 10 cm i głębokości powyżej 30 cm, wyścielona wiórkami i próchnem, na wysokości 10-40 m nad ziemią.
264 Płomykówka duża Tyto novaehollandiae novaehollandiae
Tyto novaehollandiae melvillensis
Tyto novaehollandiae kimberli
Tyto novaehollandiae galei
Tyto novaehollandiae castanops
Masked Owl [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 15 cm i głębokości powyżej 50 cm, wyścielona wiórkami i próchnem, czasami nora w skarpie, w zadaszeniach budynków, na wysokości 10-40 m nad ziemią.
265 Płomykówka wschodnia Tyto delicatula Eastern Barn Owl [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 15 cm i głębokości powyżej 50 cm, bez wyścieleni, czasami nora w skarpie, w zadaszeniach budynków, na wysokości 10-40 m nad ziemią.
266 Płomykówka długonoga Tyto longimembris walleri Eastern Grass Owl [Typ 8] Gniazdo na ziemi, wyścielone materiałem roślinnym, w gąszczu traw tworzących zadaszenie.
  Paszczakowate (zmroczniki) Podargidae Frogmouths  
267 Paszczak australijski Podargus strigoides strigoides
Podargus strigoides brachypterus
Podargus strigoides phalaenoides
Tawny Frogmouth [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci platformy z suchych patyków w poziomym rozwidleniu konarów i grubszych gałęzi, na wysokości 3-30 m nad ziemią.
268 Paszczak papuaski Podargus papuensis Papuan Frogmouth [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci platformy z suchych patyków w poziomym rozwidleniu konarów i grubszych gałęzi, na wysokości 3-20 m nad ziemią.
269 Paszczak marmurkowy (Didżeridu) Podargus ocellatus marmoratus
Podargus ocellatus plumiferus
Marbled Frogmouth (Didjeridu) [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci platformy z mchu, korzeni storczyków itp. w poziomym lub pionowym rozwidleniu konarów i grubszych gałęzi, czasami na ziemi, na wysokości 3-20 m nad ziemią.
  Lelkowate Caprimulgidae Nightjars  
270 Rogatnik białogardły Eurostopodus mystacalis White-throated Nightjar [Typ 3] 1 jajo, składane bezpośrednio na ziemi, brak brzegów gniazda.
271 Rogatnik kropkowany Eurostopodus argus Spotted Nightjar [Typ 3] 1 jajo, składane bezpośrednio na ziemi, brak brzegów gniazda.
272 Lelek paskogłowy Caprimulgus macrurus schlegelii Large-tailed Nightjar [Typ 3] 2 jaja, składane bezpośrednio na ziemi, brak brzegów gniazda.
  Sownikowate (zmierzchniki) Aegothelidae Owlet-Nightjars  
273 Sownik australijski Aegotheles cristatus cristatus
Aegotheles cristatus tasmanicus
Australian Owlet-Nightjar [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 5 cm i głębokości powyżej 30 cm, wyścielona wiórkami i próchnem, na wysokości 2-20 m nad ziemią, czasami w wyniku braku odpowiedniej dziupli, zajmuje i pogłębia wypróchniałe słupy ogrodzeniowe itp.
  Jerzykowate Apodidae Swifts  
274 Salangana australijska Aerodramus terraereginae terraereginae
Aerodramus terraereginae chillagoensis
Australian Swiftlet [Typ 11] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci miseczki przyklejonej do nawisu skalnego, szybu kopalnianego itp. budulec to suche źdźbła traw lub igliwie kazauryny, splecione piórami, mchem spojonych śliną ptaka (w niektórych rejonach Azji gniazda salangan są używane do celów kulinarnych).
  Zimorodkowate Alcedinidae Kingfishers  
275 Zimorodek lazurowy Ceyx azureus azureus
Ceyx azureus ruficolaris
Ceyx azureus diemenesis
Azure Kingfisher [Typ 9] Gniazdo w norze, wykopanej przez ptaki w skarpie nadrzecznej, na wysokości 1-3 m nad lustrem wody.
276 Zimorodek białoczelny Ceyx pusillus pusillus
Ceyx pusillus ramsayi
Ceyx pusillus halli
Little Kingfisher [Typ 9 i 10] Gniazdo w norze, wykopanej przez ptaki w skarpie nadrzecznej, termitierze, w spróchniałym pniaku, na wysokości 1-3 m nad ziemią (lustrem wody).
277 Sterownik białogrzbiety Tanysiptera sylvia sylvia Buff-breasted Paradise-Kingfisher [Typ 9] Gniazdo w norze, wykopanej przez ptaki w termitierze, na wysokości 1-3 m nad ziemią.
278 Rdzawogłów nizinny, Łowiec żółtodzioby Syma torotoro flavirostris Yellow-billed Kingfisher [Typ 9] Gniazdo w norze, wykopanej przez ptaki w termitierze nadrzewnej, na wysokości 1-10 m nad ziemią.
279 Łowczyk (Łowiec) leśny Todiramphus macleayi macleayi
Todiramphus macleayi incinctus
Forest Kingfisher [Typ 9] Gniazdo w norze, wykopanej przez ptaki w termitierze nadrzewnej, na wysokości 3-15 m nad ziemią.
280 Łowczyk (Łowiec) rdzaworzytni Todiramphus pyrrhopygius Red-backed Kingfisher [Typ 9] Gniazdo w norze, wykopanej przez ptaki w skarpie nadrzecznej, czasami w termitierze, na wysokości 2-8 m nad ziemią.
281 Łowczyk (Łowiec) czczony Todiramphus sanctus sanctus Sacred Kingfisher [Typ 10 i 9] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 5 cm i głębokości powyżej 30 cm lub nora wykopana przez ptaki w termitierze nadrzewnej (zwłaszcza w tropikach), na wysokości 2-30 m nad ziemią.
282 Łowczyk (Łowiec) obrożny Todiramphus chloris colcloughi
Todiramphus chloris pilbara
Collared Kingfisher [Typ 10 i 9] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 15 cm i głębokości powyżej 50 cm, lub nora wykopana przez ptaki w termitierze nadrzewnej albo rzadziej nora wykopana w skarpie, na wysokości 3-15 m nad ziemią.
283 Kukabura chichotliwa Dacelo novaeguineae novaeguineae
Dacelo novaeguineae minor
Laughing Kookaburra [Typ 10 i 9] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 15 cm i głębokości powyżej 50 cm lub nora wykopana przez ptaki w termitierze nadrzewnej, na wysokości 3-15 m nad ziemią.
284 Kukabura modroskrzydła Dacelo leachii leachii
Dacelo leachii cervina
Dacelo leachii occidentalis
Blue-winged Kookaburra [Typ 10 i 9] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 15 cm i głębokości powyżej 50 cm lub nora wykopana przez ptaki w termitierze nadrzewnej, na wysokości 3-15 m nad ziemią.
  Żołny Meropidae Bee-eaters  
285 Żołna tęczowa Merops ornatus Rainbow Bee-eater [Typ 9] Gniazdo w norze, wykopanej przez ptaki w skarpie rzecznej lub na powierzchni piaszczystej ziemi.
  Kraskowate Coraciidae Rollers  
286 Kraskówka azjatycka Eurystomus orientalis pacificus Dollarbird [Typ 10] Gniazdo w dziupli, z wejściem o średnicy powyżej 10 cm i głębokości powyżej 30 cm, wyścielona wiórkami i próchnem, na wysokości 5-30 m nad ziemią.
  Kurtaczkowate Pittidae Pittas  
287 Kurtaczek czerwonobrzuchy Pitta erythrogaster mackloti Red-bellied Pitta [Typ 8] Gniazdo na ziemi, pomiędzy leżącymi gałęziami, w postaci czarki zbudowanej z okolicznego materiału (liście, gałązki itp. ) bardzo dobrze zlewa się z otoczeniem.
288 Kurtaczek hałaśliwy Pitta versicolor versicolor
Pitta versicolor simillirma
Pitta versicolor intermedia
Noisy Pitta [Typ 8] Gniazdo umieszczone u podstawy pnia drzewa, między wypukłościami korzeni podporowych, w postaci czarki zbudowanej z okolicznego materiału (liście, gałązki itp. ) bardzo dobrze zlewa się z otoczeniem.
289 Kurtaczek tęczowy Pitta iris iris
Pitta iris johnstoneiana
Rainbow Pitta [Typ 8] Gniazdo w niewielkiej odległości nad ziemią, wplecione w pnącza, bambusy lub inną gęstwinę, w miejscach podmokłych, w postaci zadaszonej czarki, bardzo dobrze zlewającej się z otoczeniem.
  Lirogony Menuridae Lyrebirds Endemiczna
290 Lirogon skromny Menura alberti Albert's Lyrebird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej czarki z patyczków, liści, trawy, korzonków, mchu, umieszczone zazwyczaj na paproci drzewiastej, w rozwidleniu zwalonych gałęzi, również na ziemi.
291 Lirogon wspaniały Menura novaehollandiae novaehollandiae
Menura novaehollandiae edwardi
Menura novaehollandiae victoriae
Superb Lyrebird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej czarki z patyczków, liści, trawy, korzonków, mchu, umieszczone zazwyczaj na paproci drzewiastej, w rozwidleniu zwalonych gałęzi, również na ziemi.
  Gąszczakowate Atrichornithidae Scrub-birds Endemiczna
292 Gąszczak rdzawy Atrichornis rufescens rufescens
Atrichornis rufescens ferrieri
Rufous Scrub-bird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej, grubościennej czarki z patyczków, liści, trawy, korzonków, mchu, umieszczone tuż nad ziemią, w kępie trawy lub sitowia.
293 Gąszczak krzykliwy Atrichornis clamosus Noisy Scrub-bird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej, grubościennej czarki z patyczków, liści, trawy, korzonków, mchu, umieszczone tuż nad ziemią, w kępie trawy lub sitowia.
  Kolcopiórki Dasyornithidae Bristlebirds Endemiczna
294 Kolcopiórek brązowy Dasyornis brachypterus brachypterus
Dasyornis brachypterus monoides
Eastern Bristlebird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci na wpół zadaszonej czarki, zbudowanej z traw, situ, korzonków, gałązek, kory, umieszczone w kępie trawy, sitowia lub krzewinek.
295 Kolcopiórek mały Dasyornis longirostris Western Bristlebird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci na wpół zadaszonej czarki, zbudowanej z traw, situ, korzonków, gałązek, kory, umieszczone w kępie trawy, sitowia lub krzewinek.
296 Kolcopiórek rudy Dasyornis broadbenti broadbenti
Dasyornis broadbenti caryochrous
Dasyornis broadbenti litoralis
Rufous Bristlebird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci na wpół zadaszonej czarki, zbudowanej z traw, situ, korzonków, gałązek, kory, umieszczone w kępie trawy, sitowia lub krzewu, zwykle trochę wyżej umieszczone od innych gatunków kolcopiórków.
  Korołazy Climacteridae Treecreepers  
297 Korołaz białogardły Cormobates leucophaea leucophaeus
Cormobates leucophaea minor
Cormobates leucophaea intermedia
Cormobates leucophaea metastasis
Cormobates leucophaea grisescens
White-throated Treecreeper [Typ 10] Gniazdo w dziupli i we wszelkich innych szparach w drzewie, pniaku itp. o głębokości powyżej 20 cm, g. budowane przez samicę, wyścielone korą, pierzem, włosiem, puchem roślinnym, trawą, korzonkami itp. na wysokości 4-20 m nad ziemią.
298 Korołaz białobrewy Climacteris affinis affinis
Climacteris affinis superciliosus
White-browed Treecreeper [Typ 10] Gniazdo w dziupli i we wszelkich innych szparach w drzewie, pniaku itp. o głębokości powyżej 20 cm, g. budowane przez samicę, wyścielone korą, pierzem, włosiem, puchem roślinnym, trawą, korzonkami itp. na wysokości 3-12 m nad ziemią.
299/td> Korołaz rudobrewy Climacteris erythrops erythrops
Climacteris erythrops olinda
Red-browed Treecreeper [Typ 10] Gniazdo w dziupli i we wszelkich innych szparach w drzewie, pniaku itp. o głębokości powyżej 20 cm, g. budowane przez samicę, samca oraz młode z poprzednich lęgów, wyścielone korą, pierzem, włosiem, puchem roślinnym, trawą, korzonkami itp. na wysokości 5-30 m nad ziemią.
300 Korołaz brunatny Climacteris picumnus picumnus
Climacteris picumnus melanotus
Climacteris picumnus victoriae
Brown Treecreeper [Typ 10] Gniazdo w dziupli i we wszelkich innych szparach w drzewie, pniaku itp. o głębokości powyżej 20 cm, g. budowane przez samicę, samca oraz młode z poprzednich lęgów, wyścielone korą, pierzem, włosiem, puchem roślinnym, trawą, korzonkami itp. na wysokości 1-12 m nad ziemią.
301 Korołaz ciemny Climacteris melanurus melanurus
Climacteris melanurus wellsi
Black-tailed Treecreeper [Typ 10] Gniazdo w dziupli i we wszelkich innych szparach w drzewie, pniaku itp. o głębokości powyżej 20 cm, g. budowane przez samicę, samca oraz młode z poprzednich lęgów, g. wyścielone korą, pierzem, włosiem, puchem roślinnym, trawą, korzonkami itp. na wysokości 1-12 m nad ziemią.
302 Korołaz rdzawy Climacteris rufa Rufous Treecreeper [Typ 10] Gniazdo w dziupli i we wszelkich innych szparach w drzewie, pniaku itp. o głębokości powyżej 20 cm, g. budowane przez samicę, samca oraz młode z poprzednich lęgów, wyścielone korą, pierzem, włosiem, puchem roślinnym, trawą, korzonkami itp. na wysokości 4-15 m nad ziemią.
  Chwostkowate Maluridae Fairy-wrens  
303 Chwostka koroniasta Malurus coronatus coronatus
Malurus coronatus macgillivrayi
Purple-crowned Fairy-wren [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w kształcie zadaszonej czarki,zbudowanej z kawałków kory, wstążek z liści pandama oraz suchej trawy, ukryte w kępie trawy tuż nad ziemią lub w listowiu pandama, do 3 m wysokości nad ziemią.
304 Chwostka szafirowa Malurus cyaneus cyaneus
Malurus cyaneus leggei
Malurus cyaneus cyanochlamys
Malurus cyaneus ashbyi
Malurus cyaneus samueli
Malurus cyaneus elizabethae
Superb Fairy-wren [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w kształcie zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, korzonków, wnętrze wysłane pierzem, ukryte w kępie trawy, suchej paproci itp. tuż nad ziemią lub w krzewie, do 3 m wysokości nad ziemią.
305 Chwostka wspaniała
Chwostka turkusowa
Chwostka czarnorzytnia
Chwostka Emmotta
Malurus splendens splendens
Malurus splendens musgravei
Malurus splendens melanotus
Malurus splendens emmottorum
Splendid Fairy-wren
Turquoise Fairy-wren
Black-backed Fairy-wren
Emmott's Fairy-wren
[Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w kształcie zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, korzonków, przeplecione pajęczyną, wnętrze wysłane pierzem, ukryte w podszycie, na wysokości od 0,1 do 1,5 m nad ziemią.
306 Chwostka rudoskrzydła Malurus lamberti lamberti
Malurus lamberti dulcis
Malurus lamberti rogersi
Malurus lamberti assimilis
Malurus lamberti bernieri
Variegated Fairy-wren
Lavender-flanked Fairy-wren
Lavender-flanked Fairy-wren
Purple-backed Fairy-wren
Variegated Fairy-wren
[Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w kształcie zadaszonej czarki, zbudowanej z pasków kory, trawy, korzonków, przeplecione pajęczyną, ukryte w kępie trawy lub krzewince, na wysokości 0,1-0,4 m nad ziemią.
307 Chwostka modrogłowa Malurus amabilis Lovely Fairy-wren [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w kształcie zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, korzonków, przeplecione zeschłymi liśćmi, pajęczyną, ukryte w kępie trawy lub podszycie, do wysokości 1 m nad ziemią.
308 Chwostka świetna Malurus pulcherrimus Blue-breasted Fairy-wren [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w kształcie zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, korzonków, przeplecione pajęczyną, wnętrze wymoszczone delikatnymi trawami, ukryte podszycie, na wysokości 0,5- 1,0 m nad ziemią.
309 Chwostka jasnowąsa Malurus elegans Red-winged Fairy-wren [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w kształcie zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, korzonków, przeplecione pajęczyną i na wpół zbutwiałymi liśćmi, ukryte w kępie traw, nad brzegiem strumyka, na wysokości 0,1- 0,3 m nad ziemią.
310 Chwostka białoskrzydła Malurus leucopterus leucopterus
Malurus leucopterus leuconotus
Malurus leucopterus edouardi
White-winged Fairy-wren [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w kształcie zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, korzonków, przeplecione włosiem, pajęczyną, ukryte w niewielkim krzewie lub krzewince albo w kępie trawy, na wysokości do 1,5 m nad ziemią.
311 Chwostka czerwonogrzbieta Malurus melanocephalus melanocephalus
Malurus melanocephalus cruentatus
Red-backed Fairy-wren [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w kształcie zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, korzonków, przeplecione paskami kory, ukryte w niewielkim krzewie lub krzewince albo w kępie trawy, na wysokości poniżej 1 m nad ziemią.
312 Szczeciogonek smugowany Stipiturus malachurus malachurus
Stipiturus malachurus westernesisi
Stipiturus malachurus littleri
Stipiturus malachurus hartogi
Stipiturus malachurus parimeda
Stipiturus malachurus halmaturinus
Stipiturus malachurus intermedius
Stipiturus malachurus polionotum
Southern Emu-wren [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w kształcie zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, pasków liści sitów, korzonków, ukryte w kępie trawy lub situ, na wysokości poniżej 1 m nad ziemią.
313 Szczeciogonek eukaliptusowy (mali) Stipiturus mallee Mallee Emu-wren [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w kształcie zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, pasków kory, ukryte w kępie trawy jeżozwierzowej (Triodia spp.) na wysokości poniżej 0,5 m nad ziemią.
314 Szczeciogonek rdzawogłowy Stipiturus ruficeps Rufous-crowned Emu-wren [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w kształcie zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, pasków kory, ukryte w kępie trawy jeżozwierzowej (Triodia spp.) na wysokości 15-30 cm nad ziemią.
315 Zielak maskowy Amytornis barbatus barbatus
Amytornis barbatus diamantina
Grey Grasswren [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w kształcie zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, ukryte w krzewie (lignum) lub kępie trawy cukrowej (canegrass) na wysokości 0,2-0,8 m nad ziemią.
316 Zielak czarny Amytornis housei Black Grasswren [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w kształcie zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, korzonków, ukryte w kępie trawy jeżozwierzowej (Triodia spp.) na wysokości 15-30 cm nad ziemią.
317 Zielak białogardły Amytornis woodwardi White-throated Grasswren [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w kształcie zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, korzonków, ukryte w kępie trawy jeżozwierzowej (Triodia spp.) na wysokości 20-50 cm nad ziemią.
318 Zielak rdzawoskrzydły Amytornis dorotheae Carpentarian Grasswren [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w kształcie zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, korzonków, zeschłych liści, ukryte w kępie trawy jeżozwierzowej (Triodia spp.) na wysokości 20-50 cm nad ziemią.
319 Zielak wąsaty Amytornis striatus striatus
Amytornis striatus whitei
Amytornis striatus rowleyi
Striated Grasswren
Pilbara grasswren
Rusty grasswren
[Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w kształcie zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, korzonków, zeschłych liści, ukryte w kępie trawy jeżozwierzowej (Triodia spp.) na wysokości 20-50 cm nad ziemią .
320 Zielak krótkosterny Amytornis merrotsyi Short-tailed Grasswren [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w kształcie zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, korzonków, zeschłych liści, ukryte w kępie trawy jeżozwierzowej (Triodia spp.) na wysokości 20-50 cm nad ziemią.
321 Zielak pustynny Amytornis goyderi Eyrean Grasswren [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w kształcie zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, korzonków, zeschłych liści z dodatkiem kokonów, ukryte w kępie trawy, na wysokości 10-30 cm nad ziemią.
322 Zielak grubodzioby Amytornis textilis textilis
Amytornis textilis myall
Amytornis textilis modestus
Amytornis textilis macrourus
Amytornis textilis inexpectatus
Thick-billed Western Grasswren
Thick-billed Grasswren
Thick-billed Eastern Grasswren
wyginął
wyginął
[Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w kształcie zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, korzonków, zeschłych liści , ukryte w kępie trawy lub krzewinek, na wysokości 10-30 cm nad ziemią.
323 Zielak skalny Amytornis purnelli Dusky Grasswren [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w kształcie zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, korzonków, zeschłych liści, ukryte w kępie trawy jeżozwierzowej (Triodia spp.) lub innej trawy kępowej, na wysokości 20-50 cm nad ziemią.
324 Zielak szarobrzuchy Amytornis ballarae Kalkadoon Grasswren [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w kształcie zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, korzonków, zeschłych liści, ukryte w kępie trawy jeżozwierzowej (Triodia spp.) lub innej trawy kępowej, na wysokości 20-50 cm nad ziemią.
  Lamparciki Pardalotidae Pardalotes Endemiczna
325 Lamparcik plamisty

Lamparcik żółtorzytni
Pardalotus punctatus punctatus
Pardalotus punctatus millitaris
Pardalotus punctatus xanthopyge
Spotted Pardalote

Yellow-rumped Pardalote
[Typ 9] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci wykonanej przez ptaki norki w ziemi, na urwisku lub brzegu drogi polnej, długość dochodzi do 1 m na końcu rozszerza się w komorę gniazdową, komora gniazdowa w postaci zadaszonej czarki, zbudowanej z pasków kory, korzonków i traw.
326 Lamparcik zielonawy Pardalotus quadragintus Forty-spotted Pardalote [Typ 9 i 10] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci norki w spróchniałym pniaku, dziupli lub rzadziej wykopanej przez ptaki norki w ziemi, na końcu rozszerza się w komorę gniazdową, komora gniazdowa w postaci zadaszonej czarki zbudowanej z pasków kory i traw, na wysokości 1-20 m nad ziemią.
327 Lamparcik czerwonobrewy Pardalotus rubricatus rubricatus
Pardalotus rubricatus yorki
Red-browed Pardalote [Typ 9] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci wykonanej przez ptaki norki w ziemi, na urwisku, długość dochodzi do 1 m na końcu rozszerza się w komorę gniazdową, komora gniazdowa w postaci zadaszonej czarki zbudowanej z pasków kory, korzonków i traw.
328 Lamparcik strojny Pardalotus striatus striatus
Pardalotus striatus uropygialis
Pardalotus striatus melvillensis
Pardalotus striatus ornatus
Pardalotus striatus melanocephalus
Pardalotus striatus substriatus
Striated Pardalote [Typ 9 i 10] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci wykonanej przez ptaki norki w ziemi w urwisku lub przy brzegu polnej drogi, długość dochodzi do 1 m na końcu rozrzesza się w komorę gniazdową, komora gniazdowa w postaci zadaszonej czarki, zbudowanej z pasków kory, korzonków i traw, podgatunek występujący w Australii Zachodniej buduje gniazdo w tylko dziuplach drzew.
  Buszówkowate Acanthizidae Thornbills  
329 Pilotek Pycnoptilus floccosus floccosus
Pycnoptilus floccosus sandlandi
Pilotbird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej czarki, zbudowanej z pasków kory, korzonków, zeschłych liści, wymoszczone pierzem, ukryte na ziemi, wśród runa leśnego, obumarłego materiału roślinnego typu paprocie, gałązki i opadnięte liście, zlewa się bardzo dobrze z otoczeniem.
330 Sakiewnik naskalny Origma solitaris Rock Warbler [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zwisającej, wrzecionowatej czarki, doczepionej do nawisu skalnego, szybu górniczego lub muru, zbudowane z traw i korzonków, umieszczone na różnych wysokościach.
331 Wąwozownik, Paprotek obrożny Oreoscopus (Crateroscelis) gutturalis Fernwren [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zwisającej, wrzecionowatej czarki, doczepionej do nawisu urwiska, zwisającego pniaka lub w jego wypróchniałej szparze, paproci drzewiastej itp. zbudowane z pasków kory, korzonków, gałązek, uschniętych liści, ciemnego mchu, wewnątrz wymoszczone włóknami roślinnymi, mchem, puchem roślinnym, sierścią, umieszczone przy ziemi blisko strumyka lub 1 m, rzadziej wyżej, nad ziemią lub lustrem wody.
332 Solnik żółtogardły Sericornis (Neosericornis) citreogularis citreogularis
Sericornis citreogularis intermedius
Sericornis citreogularis cairnsi
Yellow-throated Scrubwren [Typ 7 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zwisającej, wrzecionowatej czarki, doczepionej do gałęzi, najczęściej nad strumykiem, zbudowane z pasków kory, zeschłych liści, ciemnego mchu i porostów, niekiedy przypomina materiał naniesiony przez wezbrane wody rzeki, wewnątrz wymoszczone włóknami roślinnymi, pierzem, umieszczone 1-10 m nad lustrem wody lub bagnistym gruntem.
333 Solnik białobrewy Sericornis frontalis frontalis
Sericornis frontalis harterti
Sericornis frontalis rosinae
Sericornis frontalis flindersi
Sericornis frontalis mellori
Sericornis frontalis balstoni
Sericornis frontalis ashbyi
Sericornis frontalis maculatus
Sericornis frontalis laevigaster
Sericornis frontalis tweedi
White-browed Scrubwren [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zadaszonej czarki, zbudowane z pasków kory, traw, korzonków, zeschłych liści, mchu, porostów, wewnątrz wyścielone włóknami paproci itp oraz pierzem, umieszczone tuż nad ziemią w podszycie lub w gęstym krzewie do 2 m wysokości, wśród zwalonych gałęzi, bardzo dobrze zlewa się z otoczeniem.
334 Solnik brązowy Sericornis humilis humilis
Sericornis humilis tregellasi
Tasmanian Scrubwren [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zadaszonej czarki, zbudowane z pasków kory, traw, korzonków, zeschłych liści, mchu, porostów, wewnątrz wyścielone włóknami paproci itp. oraz pierzem, umieszczone tuż nad ziemią w podszycie lub w gęstym krzewie do 2 m wysokości, wśród zwalonych gałęzi, bardzo dobrze zlewa się z otoczeniem.
335 Solnik ubogi Sericornis keri Atherton Scrubwren [Typ 8] niazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zadaszonej czarki, zbudowane z pasków kory, traw, korzonków, zeschłych liści, mchu, porostów, wewnątrz wyścielone włóknami paproci itp. oraz pierzem, umieszczone tuż nad ziemią w podszycie lub w gęstym krzewie do 2 m wysokości, wśród zwalonych gałęzi, bardzo dobrze zlewa się z otoczeniem.
336 Solnik wielkodzioby Sericornis magnirosta magnirosta
Sericornis magnirosta viridior
Sericornis magnirosta howei
Large-billed Scrubwren [Typ 7 i 8] Gniazdo często przebudowane z gniazda solnika żółtogardłego, budowane przez samicę i samca, w postaci zwisającej, wrzecionowatej czarki, doczepionej do gałęzi, najczęściej nad potokiem, zbudowane z pasków kory, zeschłych liści, ciemnego mchu i porostów, wewnątrz wymoszczone włóknami roślinnymi, pierzem, umieszczone 1-10 m nad lustrem wody lub bagnistym gruntem, natomiast gniazdo budowane przez ptaki samodzielnie wtedy preferencja zakładania gniazda na odrostach araukarii lub w gęstym krzewie.
337 Solnik okularowy Sericornis beccarii minimus
Sericornis beccarii dubius
Tropical Scrubwren [Typ 7 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zadaszonej czarki, zbudowane z pasków kory, traw, korzonków, zeschłych liści, mchu, porostów, umieszczone często w zwisających korzeniach nadrzecznych drzew i krzewów, w wykrotach.
338 Tasmanówka, Solnik tasmański Acanthornis magna magna
Acanthornis magna greeniana
Scrubtit [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zadaszonej czarki, zbudowane z pasków kory, traw, korzonków, zeschłych liści, umieszczone nisko nad ziemią w krzewie, czasami 2 m nad ziemią, bardzo dobrze zlewa się z otoczeniem.
339 Pustkowik rdzaworzytni Calamanthus pyrrhopygius pyrrhopygia
Calamanthus pyrrhopygius pedleri
Calamanthus pyrrhopygius parkeri
Chestnut-rumped Heathwren [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej czarki, zbudowane z pasków kory, traw, korzonków, zeschłych liści, mchu, porostów, wewnątrz wyścielone włóknami roślinnymi oraz pierzem, umieszczone na ziemi lub tuż nad ziemią, w podszycie, wśród zwalonych gałęzi, bardzo dobrze zlewa się z otoczeniem.
340 Pustkowik białoskrzydły Calamanthus cautus cauta
Calamanthus cautus macrorhyncha
Calamanthus cautus halmaturina
Calamanthus cautus whitlocki
Shy Heathwren [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej czarki, zbudowane z pasków kory, traw, korzonków, zeschłych liści, mchu, porostów, wewnątrz wyścielone włóknami roślinnymi oraz pierzem, umieszczone na ziemi lub tuż nad ziemią, w podszycie, wśród zwalonych gałęzi, bardzo dobrze zlewa się z otoczeniem.
341 Pustkowik kreskowany Calamanthus fuliginosus fuliginosus
Calamanthus fuliginosus diemenensis
Calamanthus fuliginosus albiloris
Calamanthus fuliginosus bourneorum
Striated Fieldwren [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej czarki, zbudowane z suchej a czasem z zielonej trawy, wewnątrz obficie wyścielone włóknami roślinnymi, puchem roślinnym oraz pierzem, umieszczone na ziemi lub tuż nad ziemią, pod krzewem, w podszycie, w kępie trawy, wśród zwalonych gałęzi, bardzo dobrze zlewa się z otoczeniem.
342 Pustkowik łąkowy
...
...
...
...
...
...
Pustkowik skalny
Calamanthus campestris campestris
Calamanthus campestris rubiginosus
Calamanthus campestris dorrie
Calamanthus campestris hartogi
Calamanthus campestris wayensis
Calamanthus campestris isabellinus
Calamanthus campestris winiam
Calamanthus campestris montanellus
Rufous Fieldwren
...
...
...
...
...
...
Western Fieldwren
[Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej czarki, zbudowane z suchej a czasem z zielonej trawy, wewnątrz obficie wyścielone włóknami roślinnymi, puchem roślinnym oraz pierzem, umieszczone na ziemi lub tuż nad ziemią, pod krzewem, w podszycie, w kępie trawy, wśród zwalonych gałęzi, bardzo dobrze zlewa się z otoczeniem.
343 Pustkowik rdzawogardły Pyrrholaemus brunneus Redthroat [Typ 8 i 10] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej czarki, zbudowane z pasków kory, traw, korzonków, zeschłych liści, wewnątrz obficie wyścielone włóknami roślinnymi, puchem roślinnym oraz pierzem, umieszczone nisko nad ziemią lub na ziemi, w norze jaszczurki, czasami nisko w dziupli, bardzo dobrze zlewa się z otoczeniem.
344 Pustkowik plamkowany Pyrrholaemus sagittatus Speckled Warbler [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej czarki, zbudowane z pasków kory, traw, korzonków, zeschłych liści, wysłane wewnątrz włosiem i pierzem, umieszczone na ziemi, pod krzewem, w podszycie, w kępie traw, wśród zwalonych gałęzi, bardzo dobrze zlewa się z otoczeniem.
345 Krótkodziobek australijski Smicrornis brevirostris brevirostris
Smicrornis brevirostris flavescens
Smicrornis brevirostris occidentalis
Smicrornis brevirostris ochrogaster
Weebill [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej czarki, zawieszonej pomiędzy zwisającymi gałązkami, w gęstym listowiu, zbudowane z traw, pajęczyny, poprzeplatane kokonami, wylinkami gąsienic itp. znajduje się od 1-5 m nad ziemią.
346 Krzakówka szarolica Gerygone mouki mouki
Gerygone mouki richmondi
Gerygone mouki amalia
Brown Gerygone [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci wrzeciona z bocznym wejściem, zawieszonego pomiędzy gałązkami, w gęstym listowiu, zbudowane z traw, pasków kory, korzonków, poprzeplatane pajęczyną, mchem, porostami, znajduje się na różnych wysokościach nad ziemią.
347 Krzakówka bagienna Gerygone tenebrosa tenebrosa
Gerygone tenebrosa christophori
Dusky Gerygone [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci wrzeciona z bocznym wejściem, zawieszonego pomiędzy gałązkami w namorzynach, w gęstym listowiu, zbudowane z traw, pasków kory, korzonków, poprzeplatanych pajęczyną, mchem, porostami, wewnątrz wyścielone pierzem, znajduje się na różnych wysokościach nad ziemią.
348 Krzakówka namorzynowa Gerygone laevigaster laevigaster
Gerygone laevigaster cantator
Mangrove Gerygone [Typ 7 i 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci wrzeciona z bocznym wejściem, zawieszonego pomiędzy gałązkami w namorzynach, w gęstym listowiu, zbudowane z traw, pasków kory, korzonków, poprzeplatanych pajęczyną, mchem, porostami, kokonami, umieszczone na różnych wysokościach nad lustrem wody lub ziemią.
349 Krzakówka białosterna Gerygone fusca fusca
Gerygone fusca mungi
Gerygone fusca exul
Western Gerygone [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci wrzeciona z bocznym wejściem, zawieszonego pomiędzy gałązkami, w gęstym listowiu, zbudowane z traw, pasków kory, korzonków, poprzeplatanych pajęczyną, kokonami, wylinkami gąsienic, umieszczone na różnych wysokościach nad ziemią.
350 Krzakówka wielkodzioba Gerygone magnirostris magnirostris
Gerygone magnirostris cairnsensis
Large-billed Gerygone [Typ 7 i 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci wrzeciona z bocznym wejściem, zawieszonego pomiędzy gałązkami, często nad potokiem lub bagnem, zbudowane z traw, pasków kory, korzonków, poprzeplatanych pajęczyną, mchem, porostami, wygląda jak pozostałości naniesione przez wysoką wodę strumienia, umieszczone na wysokości 1-3 nad lustrem wody.
351 Krzakówka szarogłowa Gerygone chloronota chloronota
Gerygone chloronota darwini
Green-backed Gerygone [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci wrzeciona z bocznym wejściem, zawieszonego pomiędzy gałązkami, zbudowane z traw, pasków kory, korzonków, poprzeplatanych pajęczyną, kokonami, umieszczone na wysokości 3-15 m nad ziemią.
352 Krzakówka wąsata Gerygone palpebrosa personata
Gerygone palpebrosa flavida
Fairy Gerygone [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci wrzeciona z bocznym wejściem, zawieszonego pomiędzy gałązkami, zbudowane z traw, pasków kory, korzonków, poprzeplatanych pajęczyną, kokonami, umieszczone na różnych wysokościach.
353 Krzakówka białogardła Gerygone olivacea olivacea
Gerygone olivacea rogersi
Gerygone olivacea cinerescens
White-throated Gerygone [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci wrzeciona z bocznym wejściem, zawieszonego pomiędzy gałązkami, zbudowane z traw, pasków kory, korzonków, poprzeplatanych pajęczyną, umieszczone na różnych wysokościach.
354 Buszówka jasnooka Acanthiza katharina Mountain Thornbill [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej czarki, zawieszonej pomiędzy gałązkami, zbudowane z traw, pasków kory, korzonków, poprzeplatane pajęczyną, udekorowane brązowym i jaskrawozielonym mchem, umieszczone na różnych wysokościach.
355 Buszówka brązowa Acanthiza pusilla pusila
Acanthiza pusilla dawsonensis
Acanthiza pusilla diemenensis
Acanthiza pusilla magnirostris (archibaldi)
Acanthiza pusilla zietsi
Brown Thornbill [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej czarki, zbudowane z traw, pasków kory, korzonków, poprzeplatane pajęczyną, umieszczone do 1 m nad ziemią, w podszycie np. paproci, czasami wyżej w krzewie.
356 Buszówka szerokosterna Acanthiza apicalis apicalis
Acanthiza apicalis albiventris
Acanthiza apicalis cinerascens
Acanthiza apicalis whitlocki
Inland Thornbil [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej czarki, zbudowane z traw, pasków kory, korzonków, poprzeplatane pajęczyną, wewnątrz wymoszczone pierzem, umieszczone 1-3 m nad ziemią, w krzewie.
357 Buszówka rdzawoczelna Acanthiza ewingii ewingii
Acanthiza ewingii rufifrons
Tasmanian Thornbill [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej czarki, zbudowane z traw, pasków kory, korzonków, poprzeplatane pajęczyną, wewnątrz wymoszczone pierzem, umieszczone 1-8 m nad ziemią, w koronie drzewa lub w krzewie.
358 Buszówka rudorzytnia Acanthiza uropygialis uropygialis
Acanthiza uropygialis (var.) moora
Acanthiza uropygialis (var.) augusta
Chestnut-rumped Thornbill [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej czarki, ukrytej w dziurze, za odstającą korą, w drzewie, gałęzi, wewnątrz wymoszczone pierzem, sierścią, umieszczone na wysokości 1-4 m na ziemią.
359 Buszówka śniada Acanthiza robustirostris Slaty-backed Thornbill [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej czarki zbudowanej z trawy, pasków kory, poprzeplatane pajęczyną, wymoszczone włosiem, umieszczone w gęstym krzewie, na wysokości 1-3 m nad ziemią.
360 Buszówka uboga Acanthiza inornata inornata
Acanthiza inornata mastersi
Western Thornbill [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej czarki, ukrytej w dziurze, za korą, w drzewie, gałęzi, czasami w gęstym krzewie, na wysokości 0,5-2 m nad ziemią.
361 Buszówka zmienna Acanthiza reguloides reguloides
Acanthiza reguloides australis
Acanthiza reguloides nesa
Acanthiza reguloides squamata
Buff-rumped (Varied) Thornbill [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, pasków kory, poprzeplatanych pajęczyną, ukryte pomiędzy leżącymi na ziemi suchymi gałęziami i pniami, nisko nad ziemią.
362 Buszówka mała Acanthiza iredalei iredalei
Acanthiza iredalei rosinae
Acanthiza iredalei hedleyi
Slender-billed Thornbill [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, pasków kory, poprzeplatane pajęczyną, wewnątrz wymoszczone pierzem, włosiem i puchem roślinnym, umieszczone na krzewinkach, nisko nad ziemią.
363 Buszówka żółtorzytnia Acanthiza chrysorrhoa chrysorrhoa
Acanthiza chrysorrhoa leachi
Acanthiza chrysorrhoa leighi
Acanthiza chrysorrhoa normantoni
Yellow-rumped Thornbill (Butterbum) [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej, podwójnej czarki, dolne wejście to właściwa komora lęgowa, górna część to atrapa, wszystko zbudowane z trawy, pasków kory, poprzeplatanych pajęczyną, umieszczone bardzo często w zewnętrznej lub spodniej ścianie gniazd ptaków drapieżnych, krukowatych, dzierzbowrona lub gęstym krzewie, drzewie, na różnych wysokościach.
364 Buszówka żółtobrzucha Acanthiza nana nana
Acanthiza nana flava
Acanthiza nana modesta
Yellow Thornbill [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, pasków kory, poprzeplatane pajęczyną, udekorowane mchami i porostami, umieszczone w gęstym listowiu wysoko na drzewie (na zewnątrz korony) powyżej 7 m nad ziemią.
365 Buszówka kreskowana Acanthiza lineata lineata
Acanthiza lineata alberti
Acanthiza lineata clelandi
Acanthiza lineata whitei
Striated Thornbill [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, pasków kory, poprzeplatane pajęczyną, udekorowane mchami i porostami, wnętrze wymoszczone pierzem, sierścią, puchem roślinnym, umieszczone w gęstym listowiu na drzewie (na zewnątrz korony) wysokości 3-10 m nad ziemią.
366 Białoczółka brązowa (szarogrzbieta) Aphelocephala leucopsis leucopsis
Aphelocephala leucopsis whitei
Aphelocephala leucopsis castaneiventris
Southern Whiteface [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej czarki z bocznym wejściem w kształcie rękawa, zbudowanej z trawy, pasków kory, wnętrze wymoszczone pierzem, sierścią, puchem roślinnym, umieszczone w pęknięciach pnia, za korą a także w krzewince, gęstym listowiu na drzewie, wysokości od 1-15 m nad ziemią.
367 Białoczółka szarogłowa Aphelocephala pectoralis Chestnut-breasted Whiteface [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej czarki z krótkim, bocznym wejściem, zbudowanej z trawy, pasków kory , wnętrze wymoszczone pierzem, sierścią, puchem roślinnym, umieszczone nisko nad ziemią w krzewince.
368 Białoczółka obrożna Aphelocephala nigricincta Banded Whiteface [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonej czarki, z bocznym wejściem w kształcie rękawa, zbudowane z trawy, pasków kory, wnętrze wymoszczone pierzem, sierścią, puchem roślinnym, umieszczone nisko nad ziemią, w krzewince.
  Miodojady Meliphagidae Honeyeaters  
369 Koralicowiec czerwony Anthochaera carunculata carunculata
Anthochaera carunculata woodwardi
Anthochaera carunculata clelandi
Red Wattlebird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci luźnej konstrukcji o kształcie czarki, zbudowanej z patyczków, gałązek, pasków kory, wnętrze wyścielone miękką trawą, pierzem, sierścią lub puchem roślinnym, gniazdo umieszczone w rozwidleniu poziomym lub pionowym gałęzi, w krzewie, drzewie, wysokości od 2 m wzwyż.
370 Koralicowiec żółty Anthochaera paradoxa paradoxa
Anthochaera paradoxa kingi
Yellow Wattlebird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci luźnej konstrukcji o kształcie czarki, zbudowanej z patyczków, gałązek, pasków kory, wnętrze wyścielone miękką trawą, pierzem, sierścią lub puchem roślinny, gniazdo umieszczone w rozwidleniu poziomym lub pionowym gałęzi, w krzewie, drzewie, wysokości od 2 m wzwyż.
370 Koralicowiec żółty Anthochaera paradoxa paradoxa
Anthochaera paradoxa kingi
Yellow Wattlebird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci luźnej konstrukcji o kształcie czarki, zbudowanej z patyczków, gałązek, pasków kory, wnętrze wyścielone miękką trawą, pierzem, sierścią lub puchem roślinny, gniazdo umieszczone w rozwidleniu poziomym lub pionowym gałęzi, w krzewie, drzewie, wysokości od 2 m wzwyż.
371 Koralicowiec kosmaty Anthochaera chrysoptera chrysoptera
Anthochaera chrysoptera halmaturina
Anthochaera chrysoptera tasmanica
Little Wattlebird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci bardziej zwartej konstrukcji w kształcie czarki, zbudowanej z pasków kory, wnętrze wyścielone miękką trawą,korzonkami, gniazdo umieszczone w rozwidleniu poziomym lub pionowym gałęzi, w gęstym listowiu, w krzewie, drzewie, na wysokości 1-10 m nad ziemią.
372 Koralicowiec mały Anthochaera lunulata Western Wattlebird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci luźnej konstrukcji o kształcie czarki, zbudowanej z patyczków, gałązek, pasków kory, wnętrze wyścielone miękką trawą, korzonkami, gniazdo umieszczone w rozwidleniu poziomym lub pionowym gałęzi, w krzewie, drzewie, na wysokości 1-10 m nad ziemią.
373 Koralicowiec królewski, Miodal Anthochaera phrygia Regent Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci bardziej zwartej konstrukcji w kształcie czarki, zbudowanej z pasków kory, wnętrze wyścielone miękką trawą, korzonkami, gniazdo umieszczone w rozwidleniu poziomym lub pionowym gałęzi w gęstym listowiu, w kępie jemioły, na krzewie, drzewie, na wysokości 2-20 m nad ziemią.
374 Kolcoliczek Acanthagenys rufogularis Spiny-cheeked Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki zaczepionej krawędziami do poziomego rozwidlenia gałązek, zbudowane z suchej trawy przeplatanej pajęczyną, wnętrze wymoszczone puchem roślinnym, źdźbłami trawy i korzonkami, umieszczone na wysokości powyżej 2 m nad ziemią, w gęstym krzewie lub drzewie.
375 Miodziarek australijski Plectorhyncha lanceolata Striped Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki zawieszonej w zwisających gałązkach, w gęstym listowiu, zbudowane z trawy przeplatanej pajęczyną, wełną i innym włosiem, wymoszczone puchem roślinnym,umieszczone na wysokości 2-5 m nad ziemią.
376 Filemon dzioborogi Philemon buceroides ammitophilus
Philemon buceroides yorki
Philemon buceroides gordoni
Helmeted Friarbird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej czarki, zawieszonej krawędziami do gałązek, zbudowane z trawy, pasków kory, poprzeplatanej pajęczyną, wełną lub innym włosiem, ukryte w gęstym listowiu, często w pnączach, na wysokości 2-15 m nad ziemią.
377 Filemon sędziwy Philemon argenticeps argenticeps
Philemon argenticeps kempi
Silver-crowned Friarbird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej czarki, zawieszonej krawędziami do gałązek, zbudowane z trawy, pasków kory, poprzeplatanej pajęczyną, wełną lub innym włosiem, wyścielone puchem roślinnym, ukryte w gęstym listowiu, na wysokości 2-10 m nad ziemią.
378 Filemon sępiogłowy Philemon corniculatus corniculatus
Philemon corniculatus monachus
Noisy Friarbird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej czarki zawieszonej krawędziami do gałązek, zbudowane z trawy, pasków kory, poprzeplatanej pajęczyną, wełną lub innym włosiem, wyścielone puchem roślinnym, ukryte w gęstym listowiu, na wysokości 2-20 m nad ziemią.
379 Filemon białoszyi Philemon citreogularis citreogularis
Philemon citreogularis sordidus
Little Friarbird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej czarki, zawieszonej krawędziami do gałązek, zbudowane z trawy, pasków kory, poprzeplatanej pajęczyną, wełną lub innym włosiem, wyścielone delikatnymi korzonkami i źdźbłami, ukryte w gęstym listowiu, na wysokości 3-20 m nad ziemią.
380 Słodnik modrolicy Entomyzon cyanotis cyanotis
Entomyzon cyanotis albipennis
Entomyzon cyanotis griseigularis
Blue-faced Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej, grubościennej czarki, umieszczone w poziomym rozwidleniu gałązek, zbudowane z pasków kory, trawy, korzonków, często przebudowuje gniazdo stadniaków, g. ukryte w gęstym listowiu lub w kępie jemioły, na wysokości 3-20 m nad ziemią.
381 Miodożer zielony Manorina melanophrys Bell Miner [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, której brzegi oplatają poziome rozwidlenie gałęzi, g. zbudowane z pasków kory, trawy, poprzeplatane pajęczyną, udekorowane na zewnątrz kokonami, mchem, porostami, ukryte w gęstym listowiu, na wysokości 4-7 m nad ziemią, gatunek kolonijny.
382 Miodożer maskowy Manorina melanocephala melanocephala
Manorina melanocephala leachi
Manorina melanocephala titaniota
Manorina melanocephala lepidota
Noisy Miner [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci luźnej czarki, umieszczonej w rozwidleniu poziomym lub pionowym gałęzi, g. zbudowane z pasków kory, trawy, poprzeplatane pajęczyną, wewnątrz wyścielone włosiem, puchem roślinnym, ukryte w gęstym listowiu, na wysokości 2-30 m nad ziemią, gniazduje w rozproszonej kolonii.
383 Miodożer białorzytni Manorina flavigula flavigula
Manorina flavigula lutea
Manorina flavigula wayensis
Manorina flavigula obscura
Manorina flavigula melvillensis
Yellow-throated Miner [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci luźnej czarki, umieszczonej w rozwidleniu poziomym lub pionowym gałęzi, g. zbudowane z pasków kory, trawy, poprzeplatane pajęczyną, wewnątrz wyścielone włosiem, pierzem, ukryte w gęstym listowiu, na wysokości 2-6 m nad ziemią, gniazduje w rozproszonej kolonii.
384 Miodożer czarnouchy Manorina melanotis Black-eared Miner [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci luźnej czarki, umieszczonej w rozwidleniu poziomym lub pionowym gałęzi, g. zbudowane z pasków kory, trawy, poprzeplatane pajęczyną, wewnątrz wyścielone włosiem, pierzem, ukryte w gęstym listowiu, na wysokości 2-6 m nad ziemią.
385 Miodojad (Dżunglarek) czarnołbisty Xanthotis macleayana Macleay's Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, brzegami oplatającej, rozwidlenie gałązek, g. zbudowane z pasków kory, trawy, poprzeplatane pajęczyną, wewnątrz wyścielone delikatnymi korzonkami, ukryte w gęstym listowiu, na wysokości 5-30 m nad ziemią.
386 Miodojad (Dżunglarek) śniady Xanthotis flaviventer filiger Tawny-breasted Honeyeater [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, brzegami oplatającej rozwidlenie gałązek, g. zbudowane z pasków kory, trawy, poprzeplatane pajęczyną, wewnątrz wyścielone delikatnymi korzonkami, ukryte w gęstym listowiu, na wysokości 5-30 m nad ziemią, w namorzynach znacznie niżej, nad lustrem wody.
387 Miodojad ciemny Meliphaga lewinii lewinii
Meliphaga lewinii mab
Meliphaga lewinii amphochlora
Meliphaga lewinii nea
Lewin's Honeyeater [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, brzegami oplatającej rozwidlenie gałązek, g. zbudowane z pasków kory, suchych liśćmi, mchu, wszystko przeplecione pajęczyną, wewnątrz wyścielone puchem roślinnym, ukryte w gęstym listowiu, na wysokości 2-5 m nad ziemią lub lustrem wody.
388 Miodojad żółtoplamy Meliphaga notata notata
Meliphaga notata mixta
Yellow-spotted Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, brzegami oplatającej rozwidlenie gałązek, g. zbudowane z włókien palmowych i pasków kory, poprzeplatane pajęczyną, wewnątrz wyścielone puchem roślinnym, ukryte w gęstym listowiu, na wysokości 2-4 m nad ziemią.
389 Miodojad cienkodzioby Microptilotis (Meliphaga) gracilis gracilis
Microptilotis gracilis imitatrix
Graceful Honeyeater [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, brzegami oplatającej rozwidlenie gałązek, g. zbudowane z pasków kory, poprzeplatane mchem i pajęczyną, wewnątrz wyścielone delikatną trawą lub puchem roślinnym, ukryte w gęstym listowiu, na wysokości 2-6 m nad ziemią lub lustrem wody.
390 Miodojad białouzdy Microptilotis (Meliphaga) albilineata White-lined Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, brzegami oplatającej rozwidlenie gałązek, g. zbudowane z giętkich witek szarych i brązowych z dodatkiem pajęczyny, wewnątrz wyścielone delikatnymi źdźbłami trawy, ukryte w gęstym listowiu, na wysokości do 5 m nad ziemią.
391 Miodojad szary Territornis (Meliphaga) fordiana Kimberley Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, brzegami oplatającej rozwidlenie gałązek, g. zbudowane z giętkich witek szarych i brązowych z dodatkiem pajęczyny, wewnątrz wyścielone delikatnymi źdźbłami trawy, ukryte w gęstym listowiu, na wysokości do 5 m nad ziemią.
392 Kantarowczyk duży, Miodojad czarnouzdy Bolemoreus frenatus Bridled Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, umieszczonej w zagęszczeniu pnączy, g. zbudowane z giętkich witek pnączy, liści paproci (wszystko w odcieniach brązowych), wewnątrz wyścielone delikatnymi korzonkami i delikatnymi źdźbłami traw, znajduje się raczej nisko nad ziemią ale czasami dochodzi do 5 m nad ziemią.
393 Kantarowczyk mały, Miodojad okularowy Bolemoreus hindwoodi Eungella Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę , w postaci czarki, g. zbudowane z pasków kory, traw splecionych z pajęczyną, obficie udekorowane zielonym mchem, wewnątrz wyścielone delikatnymi korzonkami i delikatnymi źdźbłami traw, zawieszone na giętkiej, zwisającej gałęzi, wśród gęstego listowia, na wysokości 4-5 m nad ziemią.
394 Maskowik (Miodojad) pręgolicy Caligavis chrysops chrysops
Caligavis chrysops barroni
Caligavis chrysops samueli
Yellow-faced Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej czarki, przymocowane brzegami do rozwidlenia poziomych, gęsto ulistnionych gałązek, zbudowane z trawy, pasków kory, wszystko splecione pajęczyną, wyścielone miękką wyściółką z traw, na zewnątrz czasami udekorowane zielonym mchem, umieszczone na wysokości 1-6 m nad ziemią.
395 Złotouch (Miodojad) żółtoskrzydły Gavicalis virescens virescens
Gavicalis virescens cooperi
Gavicalis virescens forresti
Gavicalis virescens sonorus
Singing Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, przymocowane brzegami do rozwidlenia poziomych lub pionowych gęsto ulistnionych gałązek, bardzo często pod okapem z pnączy, zbudowane z trawy, pasków kory, korzonków, wszystko splecione pajęczyną, wyścielone miękkim włosiem, pierzem i puchem roślinnym, umieszczone na wysokości 0,5-5 m nad ziemią.
396 Złotouch (Miodojad) zmienny Gavicalis versicolor versicolor Varied Honeyeater [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, przymocowane brzegami do rozwidlenia poziomych, gęsto ulistnionych gałązek, zbudowane z suszonych glonów morskich, trawy, wszystko splecione pajęczyną, wyścielone delikatnymi korzonkami, puchem roślinnym, umieszczone na wysokości powyżej 4 m nad ziemią lub w namorzynach, znacznie niżej nad lustrem wody.
397 Złotouch (Miodojad) namorzynowy Gavicalis fasciogularis Mangrove Honeyeater [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, przymocowane brzegami do rozwidlenia poziomych, gęsto ulistnionych gałązek, zbudowane z suszonych glonów morskich, trawy, wszystko splecione pajęczyną, wyścielone delikatnymi korzonkami, puchem roślinnym, umieszczone na wysokości powyżej 4 m nad ziemią lub w namorzynach, znacznie niżej nad lustrem wody.
398 Kantarowiec (Miodojad) jednobarwy Stomiopera unicolor White-gaped Honeyeater [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej czarki, oplatającej brzegami poziomego rozwidlenia gałązek, w gęstym listowiu, g. zbudowane trawy, pasków kory (Melaleuca sp.) wszystko splecione pajęczyną, wyścielone delikatnymi korzonkami, umieszczone na wysokości 2 -5 m nad ziemią lub lustrem wody, często w Melaleuca sp.
399 Kantarowiec (Miodojad) żółty Stomiopera flavus flavus
Stomiopera flavus addendus
Yellow Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, oplatającej brzegami gałązki, odrośla, na drzewie lub krzewie, w gęstym listowiu, g. zbudowane trawy, pasków kory, wszystko splecione pajęczyną, wyścielone puchem roślinnym, umieszczone na wysokości 2 -5 m nad ziemią.
400 Eukaliptusowiec białouchy, Miodojad oliwkowy Nesoptilotis leucotis leucotis
Nesoptilotis leucotis novaenorciae
Nesoptilotis leucotis thomasi
White-eared Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, osadzone w pionowym rozwidleniu gałązek, w paproci lub w kępie trawy, g. zbudowane z trawy, korzonków, pasków kory, rózeg, wszystko splecione pajęczyną, wyścielone pierzem, puchem roślinnym, sierścią, umieszczone na wysokości 0,5 -3 m nad ziemią.
401 Eukaliptusowiec (Miodojad) żółtogardły Nesoptilotis flavicollis Yellow-throated Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, osadzone w pionowym rozwidleniu gałązek, paproci lub kępy dużej trawy, zbudowane z trawy, korzonków, pasków kory, wyścielone wewnątrz wełną, sierścią, umieszczone na wysokości 0,5 - 5 m nad ziemią.
402 Miodojad żółtoczelny Lichenostomus melanops melanops
Lichenostomus melanops meltoni
Lichenostomus melanops gippslandicus
Lichenostomus melanops cassidix
Yellow-tufted Honeyeater
Yellow-tufted Honeyeater
Yellow-tufted Honeyeater
Helmeted Honeyeater
[Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, która brzegami oplata poziome rozwidlenie gałązek, g. zbudowane z trawy, korzonków, pasków kory poprzeplatanych pajęczyną, wewnątrz wyścielone włosiem, pierzem, delikatnymi korzonkami, umieszczone nisko w krzewie lub odrostach, na wysokości 0,2 -1,5 m nad ziemią.
403 Eukaliptusowczyk purpurowy, Miodojad maskowy Lichenostomus cratitius cratitius
Lichenostomus cratitius occidentalis
Purple-gaped Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, która brzegami oplata poziome rozwidlenie gałązek, g. zbudowane z trawy, korzonków, pasków kory poprzeplatanych pajęczyną, wewnątrz wyścielone delikatnymi korzonkami, umieszczone nisko w krzewie lub odrostach, na wysokości 0,2-2.0 m nad ziemią.
404 Złotouch (Miodojad) szarogłowy Ptilotula keartlandi Grey-headed Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej czarki, która brzegami oplata poziome rozwidlenie gałązek, g. zbudowane z trawy, korzonków, pasków kory poprzeplatanych pajęczyną, wewnątrz wyścielone delikatnymi korzonkami, umieszczone w zewnętrznej warstwie korony drzewa lub krzewu, na wysokości 2-5 m nad ziemią.
405 Złotouch (Miodojad) kreskowany Ptilotula ornata Yellow-plumed Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, oplatającej brzegami gałązki, odrośla, na drzewie lub krzewie, w gęstym listowiu, g. zbudowane z trawy, pasków kory, wszystko splecione pajęczyną, wyścielone puchem roślinnym, umieszczone w zewnętrznej warstwie korony drzewa, na wysokości 2 -5 m nad ziemią.
406 Złotouch szaroczelny, Miodojad mały Ptilotula plumula plumula
Ptilotula plumula planasi
Ptilotula plumula graingeri
Grey-fronted Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, oplatającej brzegami gałązki, odrośla, na drzewie lub krzewie, w gęstym listowiu, g. zbudowane z trawy, pasków kory, wszystko splecione pajęczyną, wyścielone puchem roślinnym, umieszczone w zewnętrznej warstwie korony drzewa, na wysokości 1-4 m nad ziemią.
407 Złotouch (Miodojad) brązowy Ptilotula fusca fusca
Ptilotula fusca subgermana
Fuscous Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, oplatającej brzegami gałązki, odrośla, na drzewie lub krzewie, w gęstym listowiu, g. zbudowane z trawy, pasków kory, wszystko splecione pajęczyną, wyścielone puchem roślinnym, umieszczone w zewnętrznej warstwie korony drzewa, na wysokości 1-15 m nad ziemią.
408 Złotouch (Miodojad) żółtawy Ptilotula flavescens flavescens
Ptilotula flavescens melvillensis
Yellow-tinted Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, oplatającej brzegami gałązki, odrośla, na drzewie lub krzewie, w gęstym listowiu, g. zbudowane z trawy, pasków kory, wszystko splecione pajęczyną, wyścielone puchem roślinnym, umieszczone w zewnętrznej warstwie korony drzewa, na wysokości 2-4 m nad ziemią.
409 Złotouch (Miodojad) blady Ptilotula penicillata penicillata
Ptilotula penicillata leilavalensis
Ptilotula penicillata carteri
Ptilotula penicillata calconi
White-plumed Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, oplatającej brzegami gałązki, odrośla, na drzewie lub krzewie, w gęstym listowiu, g. zbudowane z trawy, pasków kory, wszystko splecione pajęczyną, wyścielone sierścią, pierzem, umieszczone w zewnętrznej warstwie korony drzewa, na wysokości 1-9 m nad ziemią.
410 Miodopoik czarnogłowy Melithreptus gularis gularis
Melithreptus gularis laetior
Black-chinned Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, która brzegami opleciona jest o gęsto ulistnione, zwisające gałązki, g. zbudowane z trawy, korzonków, pasków kory poprzeplatanych pajęczyną, wewnątrz wyścielone delikatnymi korzonkami, umieszczone w zewnętrznej warstwie korony drzewa (Eucalyptus sp.) na wysokości 3-20 m nad ziemią.
411 Miodopoik wielkodzioby Melithreptus validirostris Strong-billed Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci grubościennej czarki, która brzegami opleciona jest o gęsto ulistnione, zwisające gałązki, g. zbudowane z trawy, korzonków, pasków kory poprzeplatanych pajęczyną, wewnątrz wyścielone delikatnymi korzonkami, umieszczone w zewnętrznej warstwie korony drzewa lub krzewu, na wysokości 3-10 m nad ziemią, często gniazduje w luźnych koloniach.
412 Miodopoik brązowogłowy Melithreptus brevirostris brevirostris
Melithreptus brevirostris leucogenys
Melithreptus brevirostris pallidiceps
Melithreptus brevirostris magnirostris
Melithreptus brevirostris wombeyi
Brown-headed Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci grubościennej czarki, która brzegami opleciona jest o gęsto ulistnione, zwisające gałązki, g. zbudowane z trawy, korzonków, pasków kory poprzeplatanych pajęczyną, wewnątrz wyścielone delikatnymi korzonkami, umieszczone w zewnętrznej warstwie korony drzewa lub krzewu, na wysokości 1-6 m nad ziemią.
413 Miodopoik białogardły Melithreptus albogularis albogularis
Melithreptus albogularis inopinatus
White-throated Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, która brzegami opleciona jest o gęsto ulistnione, zwisające gałązki, g. zbudowane z trawy, korzonków, pasków kory poprzeplatanych pajęczyną, wewnątrz wyścielone delikatnymi korzonkami, umieszczone w zewnętrznej warstwie korony drzewa, na wysokości 5-15 m nad ziemią.
414 Miodopoik czerwonobrewy Melithreptus lunatus White-naped Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej czarki, która brzegami opleciona jest o gęsto ulistnione, zwisające gałązki, g. zbudowane z trawy, korzonków, pasków kory poprzeplatanych pajęczyną, wewnątrz wyścielone delikatnymi korzonkami, umieszczone w zewnętrznej warstwie korony drzewa, na wysokości 3-15 m nad ziemią.
415 Miodopoik białobrewy Melithreptus chloropsis Swan River (Gilbert's) Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci grubościennej czarki, która brzegami opleciona jest o gęsto ulistnione, zwisające gałązki, g. zbudowane z trawy, korzonków, pasków kory poprzeplatanych pajęczyną, wewnątrz wyścielone delikatnymi korzonkami, umieszczone w zewnętrznej warstwie korony drzewa lub krzewu, na wysokości 3-10 m nad ziemią.
416 Miodopoik czarnogłowy Melithreptus affinis Black-headed Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, która brzegami opleciona jest o gęsto ulistnione, zwisające gałązki, g. zbudowane z trawy, korzonków, pasków kory poprzeplatanych pajęczyną, na zewnątrz udekorowane zielonym mchem, wewnątrz wyścielone delikatnymi korzonkami, umieszczone w zewnętrznej warstwie korony drzewa, na wysokości 3-15 m nad ziemią.
417 Miodczyk oliwkowy Glycichaera fallax claudi Green-backed Honeyeater [Typ 8] Opis jest oparty na obserwacjach z Papui Nowej Gwinei: gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, która brzegami opleciona jest o gęsto ulistnione, zwisające gałązki, g. zbudowane z trawy, korzonków, pasków kory poprzeplatanych pajęczyną, umieszczone na wysokości powyżej 2 m nad ziemią.
418 Miodojadek brązowy Lichmera indistincta indistincta
Lichmera indistincta melvillensis
Lichmera indistincta ocularis
Brown Honeyeater [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, która brzegami opleciona jest o gęsto ulistnione, poziome rozwidlenia gałązek, g. zbudowane z trawy, korzonków, pasków kory poprzeplatanych pajęczyną wraz z kokonami, wewnątrz wyścielone puchem roślinnym, włosiem, umieszczone na wysokości 1-5 m nad ziemią lub lustrem wody.
419 Złotokryzik, Miodojad kreskowany Trichodere cockerelli White-streaked Honeyeater [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, która brzegami opleciona jest o gęsto ulistnione, poziome rozwidlenia gałązek, g. zbudowane z trawy, korzonków, pasków kory poprzeplatanych pajęczyną ale ścianki są tak cienkie, że widać przez nie jaja i młode, umieszczone na wysokości 0,5 -2.0 m nad ziemią lub lustrem wody.
420 Złotolotek, Pyłkojad złotoskrzydły Grantiella picta Painted Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci płytkiej czarki, która brzegami opleciona jest o gęsto ulistnione, zwisające rozwidlenia gałązek drzewa lub jemioły, g. zbudowane z trawy, korzonków, igieł kazauryny poprzeplatanych pajęczyną, umieszczone na wysokości 3-20 m nad ziemią.
421 Miodaczek złotoskrzydły Phylidonyris pyrrhopterus pyrrhopterus
Phylidonyris pyrrhopterus halmaturinus
Crescent Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej, grubościennej czarki, zbudowane z trawy, korzonków, pasków kory, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałązek krzewu, na wysokości 0,4- 2,0 m nad ziemią.
422 Miodaczek białouchy Phylidonyris novaehollandiae novaehollandiae
Phylidonyris novaehollandiae longirostris
Phylidonyris novaehollandiae canescens
Phylidonyris novaehollandiae campbelli
Phylidonyris novaehollandiae caudatus
New Holland Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, zbudowane z trawy, korzonków, pasków kory, wyścielone puchem roślinnym i często płatkami kwiatów banksi, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałązek krzewu lub drzewa, na wysokości 1-5 m nad ziemią.
423 Miodaczek białolicy Phylidonyris niger niger
Phylidonyris niger gouldi
White-cheeked Honeyeater [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, zbudowane z trawy, korzonków, pasków kory, wyścielone puchem roślinnym, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałązek krzewu lub drzewa, w kępie trawy, trzciny, na wysokości 0,5-5 m nad ziemią lub lustrem wody.
424 Pstromiodzik, Miodaczek białoczelny Purnella albifrons White-fronted Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, zbudowane z trawy, korzonków, pasków kory, wyścielone puchem roślinnym i włosiem, g. umieszczonne w pionowym rozwidleniu gałązek krzewu lub drzewa, na wysokości 0,5-3 m nad ziemią.
425 Słodaczek rdzawogłowy, Miodaczek brązowy Glyciphila melanops melanops
Gliciphila melanops chelidonia
Tawny-crowned Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, zbudowane z trawy, korzonków, pasków kory, na zewnątrz luźno ułożone, natomiast wewnątrz wygładzone, wyścielone puchem roślinnym, włosiem, sierścią a czasami glonami morskimi, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałązek krzewu, krzewinek lub po prostu w kępie trawy, na wysokości 0,1-1,5 m nad ziemią.
426 Miodalek brązowy Ramsayornis modestus Brown-backed Honeyeater [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonego koszyczka, zbudowanego z pasków i kawałków kory drzewa Melaleuca sp. splecionych z pajęczyną, wewnątrz wyścielonego delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w zwisających gałązkach, na wysokości 0,5-4 m nad ziemią lub lustrem wody, wyglądem przypomina pozostałości powodziowe, naniesione przez wezbrane wody.
427 Miodalek prążkowany Ramsayornis fasciatus fasciatus
Ramsayornis fasciatus broomei
Bar-breasted Honeyeater [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci zadaszonego koszyczka z ogonem na dole, zbudowanego z pasków i kawałków kory drzewa Melaleuca sp. splecionych z pajęczyną, wewnątrz wyścielonego delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w zwisających gałązkach, na wysokości 0,5-4 m nad ziemią lub lustrem wody, wyglądem przypomina pozostałości powodziowe, naniesione przez wezbrane wody.
428 Pyłkojad białogardły Conopophila albogularis Rufous-banded Honeyeater [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, zbudowanej z pasków kory , puchu roślinnego oraz pajęczyny, g. umieszczone w w poziomym lub pionowym rozwidleniu gałązek, na wysokości 1-10 m nad ziemią lub lustrem wody, z reguły w lesie namorzynowym, gnieździ się w luźnych koloniach.
429 Pyłkojad rudogardły Conopophila rufogularis Rufous-throated Honeyeater [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, zbudowanej z pasków kory, puchu roślinnego oraz pajęczyny, g. umieszczone w w poziomym lub pionowym rozwidleniu gałązek, na wysokości 1-8 m nad ziemią lub lustrem wody, z reguły w lesie namorzynowym, gnieździ się w luźnych koloniach.
430 Pyłkojad szary Conopophila whitei Grey Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci cienkościennej, delikatnej, prześwitującej od spodu czarki, zbudowanej z trawy, pasków kory, wszystko przeplecione pajęczyną, wymoszczone puchem roślinnym, ścianki są tak cienkie że widać od dołu jajka i pisklęta, g. umieszczone w pionowym lub pionowym rozwidleniu gałązek, na wysokości 1-3 m nad ziemią.
431 Miodopijek długodzioby Acanthorhynchus tenuirostris tenuirostris
Acanthorhynchus tenuirostris cairnsensis
Acanthorhynchus tenuirostris halmaturinus
Acanthorhynchus tenuirostris dubius
Eastern Spinebill [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, zbudowanej z trawy, pasków kory, wszystko przeplecione pajęczyną, wymoszczone pierzem i delikatnym materiałem roślinnym, g. umieszczone w poziomym lub pionowym rozwidleniu gałązek, na wysokości 1-15 m nad ziemią.
432 Miodopijek rdzawoszyi Acanthorhynchus superciliaris Western Spinebill [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, zbudowanej z trawy, pasków kory, wszystko przeplecione pajęczyną, wymoszczonej pierzem i delikatnym materiałem roślinnym, g. umiejscowione w pionowym rozwidleniu gałązek, na wysokości 1-7 m nad ziemią.
433 Obrożniczek, Miodopełziec obrożny Cissomela pectoralis Banded Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z trawy, pasków kory, włosia, wszystko przeplecione pajęczyną, wymoszczonej delikatnym materiałem roślinnym, g. umiejscowione w poziomym rozwidlenia gałązek, na wysokości 1-5 m nad ziemią.
434 Miodopełziec czarnogłowy Sugomel nigrum Black Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci płytkiej, niewielkiej czarki,zbudowanej z trawy, korzonków, przeplecionych pajęczyną, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu suchych gałązek, na wysokości 1-3 m nad ziemią.
435 Srokatnik, Miodopełziec srokaty Certhionyx variegatus Pied Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci płytkiej czarki, zbudowanej z trawy, korzonków, pajęczyny, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałązek, na wysokości 1-4 m nad ziemią.
436 Miodówka ciemna Myzomela obscura obscura
Myzomela obscura harterti
Dusky Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci płytkiej czarki, zbudowanej z trawy, korzonków, pajęczyny, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałązek, na wysokości 2-4 m nad ziemią.
437 Miodówka czerwonogłowa Myzomela erythrocephala erythrocephala
Myzomela erythrocephala infuscata
Red-headed Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, zbudowanej z trawy, korzonków, pajęczyny, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałązek, na wysokości 1-10 m nad ziemią.
438 Miodówka pąsowa Myzomela sanguinolenta Scarlet Honeyeater [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, zbudowanej z trawy, pasków kory, korzonków, pajęczyny, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałązek, na wysokości 5-15 m nad ziemią.
  Podkasałki Ephthianuridae Australian Chats  
439 Podkasałka amarantowa Ephthianura tricolor Crimson Chat [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, zbudowanej z trawy i korzonków, g. umieszczone w pionowych rozwidleniu gałązek krzewu, krzewinek lub w kępie trawy, na ziemi lub do wysokości 0,5 m nad ziemią.
440 Podkasałka złocista Ephthianura aurifrons Orange Chat [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki zbudowanej z trawy i korzonków, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałązek krzewu, krzewinek lub w kępie trawy, umieszczone nisko do wysokości 0,5 m nad ziemią lub lustrem wody.
441 Podkasałka szafranowa Ephthianura crocea crocea
Ephthianura crocea tulneyi
Ephthianura crocea macgregori
Yellow Chat [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, zbudowanej z trawy, sierści i korzonków, g. mieszczone w pionowym rozwidleniu gałązek krzewu, krzewinek lub w kępie trawy, nisko do wysokości 0,5 m nad ziemią lub lustrem wody.
442 Podkasałka białoczelna Ephthianura albifrons White-fronted Chat [Typ 8 i 5] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, zbudowanej z trawy, sierści i korzonków, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałązek krzewu, krzewinek lub w kępie trawy, do wysokości 0,5 m nad ziemią, czasami na ziemi w zagłębieniu gruntu.
443 Podkasałka pustynna Ashbyia lovensis Gibberbird [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, wymoszczone trawą, g. umieszczone w zagłębieniu gruntu.
  Skalinkowate Petroicidae Australasian Robins  
444 Muchóweczka bura Microeca fascinans fascinans
Microeca fascinans barcoo
Microeca fascinans assimillis
Microeca fascinans pallida
Jacky Winter [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci płaskiej platformy, zbudowane z korzonków obficie splecionych z pajęczyną, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu suchych gałęzi, z dala od gęstego listowia, kolorystycznie zlewa się z suchą gałęzią, na wysokości 0,5-20 m nad ziemią.
445 Muchóweczka żółtobrzucha Microeca flavigaster flavigaster
Microeca flavigaster laetissima
Microeca flavigaster tormenti
Microeca flavigaster flavissima
Lemon-bellied Flyrobin [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci płaskiej platformy (najmniejsze gniazda wśród australijskich gatunków ptaków) zbudowanej z pasków kory, obficie splecionych pajęczyną, nawet wnętrze gniazda jest udekorowane kawałkami kory, kolorystycznie zlewa się z suchą gałęzią, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu suchych gałęzi, z dala od gęstego listowia, na wysokości 1-10 m nad wodą lub ziemią.
446 Muchóweczka żółtonoga Kempiella (Microeca) griseoceps kempi Yellow-legged Flyrobin [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci płaskiej platformy (drugie najmniejsze gniazda wśród australijskich gatunków ptaków) zbudowanej z pasków kory, porostami, obficie splecionych pajęczyną, nawet wnętrze gniazda jest udekorowane kawałkami kory, kolorystycznie zlewa się z suchą gałęzią, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu suchych gałęzi, z dala od gęstego listowia, na wysokości 5-20 m nad wodą lub ziemią.
447 Skalinek (szkarłatny) białoskrzydły Petroica boodang boodang
Petroica boodang campbelli
Petroica boodang leggi
Scarlet Robin [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki zbudowanej z pasków kory, korzonków splecionych pajęczyną, na zewnątrz gniazdo mniej lub bardziej udekorowane porostami, mchem, wnętrze wyścielone sierścią, pierzem i puchem roślinnym, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałęzi z dala od gęstego listowia, lub w dziurze w pęknięciu konaru lub pnia, to powoduje bardzo dobre warunki obserwacji, na wysokości 1-20 lub więcej m nad ziemią.
448 Skalinek czerwonoczelny Petroica goodenovii Red-capped Robin [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, zbudowanej z pasków kory, trawy, korzonków, wszystko obficie splecionych pajęczyną, na zewnątrz gniazdo mniej lub bardziej udekorowane porostami, mchem, wnętrze wyścielone pierzem i puchem roślinnym, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałęzi z dala od gęstego listowia, co umożliwia bardzo dobre warunki do obserwacji, na wysokości 1-10 m nad ziemią.
449 Skalinek czerwonogardły Petroica phoenicea Flame Robin [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, zbudowanej z pasków kory, korzonków, wszystko obficie splecionych pajęczyną, na zewnątrz gniazdo mniej lub bardziej udekorowane porostami, mchem, wnętrze wyścielone pierzem i puchem roślinnym, g. umieszczone za odstającą korą, nadpalonym pniem, lub w korzeniach wywróconego drzewa, z dala od gęstego listowia, co umożliwia bardzo dobre warunki do obserwacji, na wysokości 0-20 m nad ziemią.
450 Skalinek różowy Petroica rosea Rose Robin [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci ¾ kuli, zbudowanej z pasków kory, korzonków, wszystko obficie splecionych pajęczyną, na zewnątrz gniazdo obficie udekorowane porostami, mchem, i innym miejscowym materiałem, przez co doskonale zlewa się z otoczeniem, wnętrze wyścielone sierścią i włóknami paproci, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałęzi, z dala od gęstego listowia, co umożliwia bardzo dobre warunki do obserwacji, na wysokości 1-15 m nad ziemią.
451 Skalinek czarnosterny Petroica rodinogaster rodinogaster
Petroica rodinogaster inexpectata
Pink Robin [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci ¾ kuli, zbudowanej z pasków kory, korzonków, wszystko obficie splecionych pajęczyną, na zewnątrz gniazdo obficie udekorowane mchem, porostami i innym miejscowym materiałem, przez co doskonale zlewa się z otoczeniem, wnętrze wyścielone trawą, sierścią i włóknami paproci, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałęzi,z dala od gęstego listowia, co umożliwia bardzo dobre warunki do obserwacji, na wysokości 1-15 m nad ziemią.
452 Skalinek srokaty Melanodryas cucullata cucullata
Melanodryas cucullata picata
Melanodryas cucullata melvillensis
Melanodryas cucullata westralensis
Hooded Robin [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, zbudowanej z pasków kory, korzonków, wszystko obficie splecionych pajęczyną, na zewnątrz gniazdo obficie udekorowane kawałkami pobliskiej kory i innym miejscowym materiałem, przez co doskonale zlewa się z otoczeniem, wnętrze wyścielone trawą, sierścią i puchem roślinnym, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałęzi lub pomiędzy odstającą korą, z dala od gęstego listowia, co umożliwia bardzo dobre warunki do obserwacji, na wysokości 0,5-5 m nad ziemią.
453 Eukaliptusek (Skalinek) brunatny Melanodryas vittata vittata
Melanodryas vittata kingi
Dusky Robin [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, zbudowanej z korzonków, pasków kory, trawy luźno splecione pajęczyną, wnętrze wyścielone trawą, sierścią i włóknem roślinnym, g. umieszczone na wypalonym pieńku, za odstającą korą, w pęknięciach konarów lub w głębokim rozwidleniu konarów, z dala od gęstego listowia, co umożliwia bardzo dobre warunki do obserwacji, na wysokości 0,5-5 m nad ziemią.
454 Gwizdacz białogardły Tregellasia capito capito
regellasia capito nana
Pale-yellow Robin [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, zbudowanej z korzonków, pasków kory, włókna paproci, wszystko schludnie splecione pajęczyną, na zewnątrz udekorowane mchem i porostami, wnętrze wyścielone delikatnymi włóknami palm i paproci, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałązek obrośniętych gęstymi pnączami, na wysokości 1-10 m nad ziemią.
455 Gwizdacz białolicy Tregellasia leucops albigularis White-faced Robin [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, zbudowanej z korzonków, pasków kory, włókna paproci, wszystko schludnie splecione pajęczyną, na zewnątrz udekorowane mchem i porostami, wnętrze wyścielone delikatnymi włóknami palm i paproci, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałązek obrośniętych gęstymi pnączami, na wysokości 1-8 m nad ziemią.
456 Gwizdacz żółty Eopsaltria australis australis
Eopsaltria australis chrysorrhoa
Eastern Yellow Robin [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, zbudowanej z trawy, pasków kory wszystko schludnie splecione pajęczyną, na zewnątrz udekorowane paskami kory, mchem, wnętrze wyścielone delikatnymi włóknami roślinnymi, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałęzi, na wysokości 2-15 m nad ziemią.
457 Gwizdacz szaropierśny Eopsaltria griseogularis griseogularis
Eopsaltria griseogularis rosinae
Western Yellow Robin [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki zbudowanej z trawy, pasków kory, wszystko schludnie splecione pajęczyną, na zewnątrz udekorowane paskami kory, mchem, wnętrze wyścielone delikatnymi włóknami roślinnymi, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałęzi, na wysokości 0,5-7 m nad ziemią.
458 Gwizdacz białopierśny Quoyornis georgianus, Eopsaltria georgiana White-breasted Robin [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, zbudowanej z trawy, pasków kory, włókien paproci, wszystko schludnie splecione pajęczyną, na zewnątrz udekorowane miejscowym materiałem typu kawałki zeschłych liści, kawałkami paproci, wnętrze wyścielone delikatnymi włóknami roślinnymi, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałązek krzewów, na wysokości 0,5-1 m nad ziemią.
459 Gwizdacz namorzynowy Peneoenanthe pulverulenta leucura
Peneoenanthe pulverulenta alligator
Peneoenanthe pulverulenta cinereiceps
Mangrove Robin [Typ 7] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, zbudowanej z trawy, pasków kory namorzyna, wszystko schludnie splecione pajęczyną, na zewnątrz udekorowane kawałkami kory, wnętrze wyścielone delikatnymi włóknami roślinnymi, korzonkami, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu pnia namorzyna, z dala od gęstego listowia, na wysokości 2-5 m nad poziomem najwyższego przypływu.
460 Gwizdacz białobrewy Poecilodryas superciliosa White-browed Robin [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki zbudowanej z korzonków, pasków kory, włókien liści paproci i palm, wszystko luźno splecione pajęczyną, co przypomina pozostałości powodziowe, wnętrze wyścielone delikatnymi włóknami roślinnymi, korzonkami, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałązek krzewu lub małego drzewa z dala od listowia, na wysokości 1-6 m nad ziemią lub lustrem wody.
461 Gwizdacz ciemnouchy Poecilodryas cerviniventris Buff-sided Robin [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki zbudowanej z korzonków, pasków kory, włókien liści paproci i palm, wszystko luźno splecione pajęczyną, co przypomina pozostałości po zalaniu wodą, wnętrze wyścielone delikatnymi włóknami roślinnymi, korzonkami, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałązek krzewu lub małego drzewa z dala od gęstego listowia, na wysokości 1-6 m nad ziemią lub lustrem wody.
462 Gwizdacz szarołbisty, Gwizdówka zmienna Heteromyias albispecularis cinereifrons Grey-headed Robin [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki zbudowanej z korzonków, pasków kory, włókien liści paproci i palm, wszystko luźno splecione pajęczyną, i ozdobione mchem, wnętrze wyścielone delikatnymi włóknami roślinnymi, korzonkami, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu małych drzew i palm, na wysokości 2-10 m nad ziemią.
463 Krzakor jasnolicy Drymodes superciliaris superciliaris Northern Scrub-robin [Typ 5 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w wygrzebanym zagłębieniu w ziemi, lub naziemnej platformie ułożonej z luźnych patyczków, liści i innego materiału roślinnego, z pobliskiego otoczenia, przez co idealnie zlewa się z otoczeniem.
464 Krzakor ciemnolicy Drymodes brunneopygia Southern Scrub-robin [Typ 5, 8, i 10] Gniazdo budowane przez samicę i samca, wygrzebanym zagłębieniu w ziemi, lub naziemnej platformie, rzadziej w spróchniałym pniaku, w formie luźno ułożonych patyczków, liści i innego materiału roślinnego, z pobliskiego otoczenia, przez co idealnie zlewa się z otoczeniem.
  Ziemnodrozdy Orthonychidae Logrunners  
465 Ziemnodrozd kolcosterny (australijski) Orthonyx temminckii Southern (Australian) Logrunner [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci dużej platformy, zbudowanej z suchych liści, gałązek i pobliskiego materiału, udekorowane obficie mchem i porostami, g. umieszczone u podnóża drzewa, pomiędzy korzeniami podporowymi, zadaszone od góry, przez co idealnie zlewa się z otoczeniem.
466 Ziemnodrozd duży Orthonyx spaldingii spaldingii
Orthonyx spaldingii melasmenus
Chowchilla [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci dużej platformy, zbudowanej z suchych liści, gałązek i pobliskiego materiału, udekorowane obficie mchem i porostami, g. umieszczone w koronie paproci lub gęstego krzewu, najczęściej z pnączami, zadaszone od góry, przez co idealnie zlewa się z otoczeniem, na wysokości do 2 m nad ziemią.
  Stadniaki Pomatostomidae Australian Babblers Gatunki tworzące stadka rodzinne.
467 Stadniak siwogłowy Pomatostomus temporalis temporalis
Pomatostomus temporalis rubeculus
Grey-crowned Babbler [Typ 8] Gniazdo budowane przez kilka osobników tworzących grupę stadną, zbudowane z luźno ułożonych patyczków poprzeplatanych trawą, z wejściem z boku, wewnątrz polepa zbudowana z ubitej gleby i liści, wyścelona delikatnymi korzonkami, pierzem, puchem roślinnym, włosiem, g. kształtem przypomina położoną na bok, pękatą butelkę, umieszczoną albo w pionowym rozwidleniu gałęzi albo poziomym, jak najdalej od głównego pnia, na wysokości 4-7 m nad ziemią, gatunek ten buduje liczne gniazda noclegowe w pobliżu.
468 Stadniak białobrewy Pomatostomus superciliosus superciliosus
Pomatostomus superciliosus ashbyi
Pomatostomus superciliosus centralis
Pomatostomus superciliosus gilgandra
White-browed Babbler [Typ 8] Gniazdo budowane przez kilka osobników tworzących grupę stadną, zbudowane z luźno ułożonych patyczków poprzeplatanych trawą, z wejściem z boku, wewnątrz polepa zbudowana z ubitej gleby i liści, wyścelona delikatnymi korzonkami, pierzem, puchem roślinnym, włosiem, g. kształtem przypomina położoną na bok, pękatą butelkę, umieszczoną albo w pionowym rozwidleniu gałęzi albo poziomym, jak najdalej od głównego pnia, na wysokości 1-6 m nad ziemią, gatunek ten buduje liczne gniazda noclegowe w pobliżu.
469 Stadniak skromny Pomatostomus halli Hall's Babbler [Typ 8] Gniazdo budowane przez kilka osobników tworzących grupę stadną, zbudowane z luźno ułożonych patyczków poprzeplatanych trawą, z wejściem z boku, wewnątrz polepa zbudowana z ubitej gleby i liści, wyścelona delikatnymi korzonkami, pierzem, puchem roślinnym, włosiem, g. kształtem przypomina położoną na bok, pękatą butelkę, umieszczoną albo w pionowym rozwidleniu gałęzi albo poziomym, jak najdalej od głównego pnia, na wysokości 3-8 m nad ziemią, gatunek ten buduje liczne gniazda noclegowe w pobliżu.
470 Stadniak rdzawołbisty Pomatostomus ruficeps Chestnut-crowned Babbler [Typ 8] Gniazdo budowane przez kilka osobników tworzących grupę stadną, zbudowane z luźno ułożonych patyczków poprzeplatanych trawą, z wejściem z boku, wewnątrz polepa zbudowana z ubitej gleby i liści, wyścelona delikatnymi korzonkami, pierzem, puchem roślinnym, włosiem, g. kształtem przypomina położoną na bok, pękatą butelkę (gniazdo największe wśród stadniaków), umieszczoną albo w pionowym rozwidleniu gałęzi albo poziomym, jak najdalej od głównego pnia, na wysokości 4-10 m nad ziemią, gatunek ten buduje liczne gniazda noclegowe w pobliżu.
  Długobiegowate Eupetidae Jewel-babblers  
471 Trzaskacz czarnoczuby Psophodes olivaceus olivaceus
Psophodes olivaceus lateralis
Eastern Whipbird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę w postaci czarki, zbudowanej z patyczków, pasków kory, gałązek, korzonków, na zewnątrz luźno poukładanych, kolorystycznie zlewające się z otoczeniem, wnętrze wyścielone delikatnym materiałem roślinnym, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałązek w gęstym krzewie, wśród paproci, na wysokości 0,5-2 m nad ziemią.
472 Trzaskacz wąsaty Psophodes nigrogularis nigrogularis
Psophodes nigrogularis leucogaster
Psophodes nigrogularis oberon
Psophodes nigrogularislashmari
Western Whipbird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, zbudowanej z pasków kory, gałązek, trawy, korzonków, na zewnątrz luźno poukładanych, kolorystycznue zlewające się z otoczeniem, wnętrze wyścielone delikatnym materiałem roślinnym, g. umieszczone w pionowych rozwidleniach gałązek, w gęstym krzewie typu Banksia, Hakea, Agonis, Davesia, na wysokości 0,2-1 m nad ziemią.
473 Trzaskacz czubaty Psophodes cristatus Chirruping Wedgebill [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, zbudowanej z poprzeplatanych patyczków i gałązek, wyścielone delikatnymi źdźbłami trawy, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałązek krzewu, małego drzewa, w jemiole, do wysokości 4 m nad ziemią.
474 Trzaskacz kurantowy Psophodes occidentalis Chiming Wedgebill [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, zbudowanej z poprzeplatanych patyczków i gałązek, wyścielone delikatnymi źdźbłami trawy, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałązek krzewu, małego drzewa, w jemiole, do wysokości 4 m nad ziemią.
475 Pieszak plamisty Cinclosoma punctatum punctatum
Cinclosoma punctatum dovei
Cinclosoma punctatum anachoreta
Spotted Quail-thrush [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę, zbudowane z pasków kory, trawy, liści i innego pobliskiego materiału, g. umieszczone w zagłębieniu gruntu, w pobliżu drzewa, leżącej gałęzi, głazu itp. kolorystycznie idealnie zlewa się z otoczeniem.
476 Pieszak kasztanowaty Cinclosoma castanotum castanotum Chestnut Quail-thrush [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę, zbudowane z pasków kory, trawy, liści i innego pobliskiego materiału, g. umieszczone w zagłębieniu gruntu, w pobliżu drzewa, leżącej gałęzi, głazu itp. kolorystycznie idealnie zlewa się z otoczeniem.
477 Pieszak miedziany Cinclosoma clarum clarum
Cinclosoma clarum fordianum
Copper-backed Quail-thrush [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę, zbudowane z pasków kory, trawy, liści i innego pobliskiego materiału, g. umieszczone w zagłębieniu gruntu, w pobliżu drzewa, leżącej gałęzi, głazu itp. kolorystycznie idealnie zlewa się z otoczeniem.
478 Pieszak cynamonowy Cinclosoma cinnamomeum cinnamomeum
Cinclosoma cinnamomeum tirariense
Cinnamon Quail-thrush [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę, zbudowane z pasków kory, trawy, liści i innego pobliskiego materiału, g. umieszczone w zagłębieniu gruntu, w pobliżu drzewa, leżącej gałęzi, głazu itp. kolorystycznie idealnie zlewa się z otoczeniem.
479 Pieszak czarnopierśny Cinclosoma alisteri Nullarbor Quail-thrush [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę, zbudowane z pasków kory, trawy, liści i innego pobliskiego materiału, g. umieszczone w zagłębieniu gruntu, w pobliżu leżącej gałęzi, głazu itp. kolorystycznie idealnie zlewa się z otoczeniem.
480 Pieszak rdzawopierśny Cinclosoma castaneothorax Chestnut-breasted Quail-thrush [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę, zbudowane z pasków kory, trawy, liści i innego pobliskiego materiału, g. umieszczone w zagłębieniu gruntu, w pobliżu leżącej gałęzi, głazu itp. kolorystycznie idealnie zlewa się z otoczeniem.
481 Pieszak przepasany Cinclosoma marginatum Western Quail-thrush [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę, zbudowane z pasków kory, trawy, liści i innego pobliskiego materiału, g. umieszczone w zagłębieniu gruntu, w pobliżu leżącej gałęzi, głazu itp. kolorystycznie idealnie zlewa się z otoczeniem.
  Kowaliczki Neosittidae Sittellas Gatunki tworzące stadka rodzinne.
482 Kowaliczek zmienny Daphoenositta chrysoptera chrysoptera
Daphoenositta chrysoptera leucoptera
Daphoenositta chrysoptera pileata
Daphoenositta chrysoptera striata
Daphoenositta chrysoptera leucocephala
Varied Sittella
White-winged Sittella
Black-capped Sittella
Striated Sittella
White-headed Sittella
[Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z pasków kory, korzonków, wszystko obficie splecione pajęczyną, udekorowane od zewnątrz porostami, kokonami, łuskami kory,kolorystycznie idealnie zlewa się z otoczeniem, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu suchej gałęzi z dala od gęstego listowia lub przy gałęzi, na wysokości 5-25 m nad ziemią, w zależności od biotopu.
  Fletówki Pachycephalidae Whistlers  
483 Czubiec Falcunculus frontatus frontatus
Falcunculus frontatus whitei
Falcunculus frontatus leucogaster
Crested Shrike-tit [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z pasków kory, trawy, wszystko obficie splecione pajęczyną, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałązek zazwyczaj na szczycie korony drzewa, na wysokości 10-30 m nad ziemią, w zależności od biotopu.
484 Górnik Oreoica gutturalis gutturalis
Oreoica gutturalis pallescens
Crested Bellbird [Typ 8 i 10] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z pasków kory, trawy, gałązek, liści, wnętrze wyścielone delikatną trawą, cienkimi paskami kory i innym suchym materiałem roślinnym, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałęzi wśród gęstej zieleniny lub w nadprócniałym pieńku, na wysokości 1-4 m nad ziemią.
485 Fletówka oliwkowa Pachycephala olivacea olivacea
Pachycephala olivacea macphersoniana
Pachycephala olivacea bathychroa
Pachycephala olivacea hesperus
Pachycephala olivacea apatetes
Olive Whistler [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z pasków kory, trawy, patyczków, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałązek krzewu, drzewa, w gęstym ulistnieniu, na wysokości 1-3 m nad ziemią.
486 Fletówka rudolica Pachycephala rufogularis Red-lored Whistler [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z pasków kory, trawy, patyczków, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałązek krzewu, w pnączach, w gęstym listowiu, pomiędzy wiszącymi pasami kory, na wysokości 1-3 m nad ziemią.
487 Fletówka rdzawogardła Pachycephala inornata inornata
Pachycephala inornata (var.) gilbertii
Gilbert's Whistler [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z pasków kory, trawy, patyczków, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałązek krzewu, w pnączach, w gęstym listowiu, pomiędzy wiszącymi pasami kory, na wysokości 1-3 m nad ziemią, używa również opuszczone, zapadłe, gniazda stadniaków.
488 Fletówka żółtobrzucha Pachycephala pectoralis pectoralis
Pachycephala pectoralis fuliginosa
Pachycephala pectoralis glaucura
Pachycephala pectoralis youngi
Golden Whistler [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z pasków kory, trawy, patyczków, liści paproci, w zależności od siedliska, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałązek krzewu, w pnączach, w gęstym listowiu, pomiędzy wiszącymi pasami kory, na wysokości 0,5-6 m na ziemią.
489 Fletówka eukaliptusowa Pachycephala occidentalis Western Whistler [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z pasków kory, trawy, patyczków, liści paproci, w zależności od siedliska, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałązek krzewu, w pnączach, w gęstym listowiu, na wysokości 0,5-6 m na ziemią.
490 Fletówka obrożna (mangrowa) Pachycephala melanura melanura
Pachycephala melanura spinicaudus
Pachycephala melanura robusta
Black-tailed (Mangrove) Whistler [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z pasków kory, trawy, patyczków, liści paproci, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałązek krzewu, w pnączach, w gęstym listowiu, na wysokości 1-6 m nad ziemią.
491 Fletówka brązowa Pachycephala simplex simplex
Pachycephala simplex peniinsulae
Grey Whistler [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z pasków kory, trawy, splecione pajęczyną, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałązek, w pnączach, w gęstym listowiu, na wysokości 1-6 m nad ziemią.
492 Fletówka rudobrzucha Pachycephala rufiventris rufiventris
Pachycephala rufiventris minor
Pachycephala rufiventris falcata
Pachycephala rufiventris pallida
Rufous Whistler [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z pasków kory, trawy, patyczków, liści paproci, w zależności od siedliska, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałązek krzewu, w pnączach, w gęstym listowiu, pomiędzy wiszącymi pasami kory, na wysokości 1-8 m nad ziemią.
493 Fletówka dzierzbowata Pachycephala lanioides lanioides
Pachycephala lanioides carvarvoni
Pachycephala lanioides fretorum
White-breasted Whistler [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z pasków kory, trawy, patyczków, liści paproci, w zależności od siedliska, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałązek krzewu, w pnączach, w gęstym listowiu, pomiędzy wiszącymi pasami kory, na wysokości 1-5 m nad ziemią.
494 Fletnik zmienny Colluricincla megarhyncha parvula
Colluricincla megarhyncha rufogaster
Colluricincla megarhyncha aelptes
Colluricincla megarhyncha normani
Colluricincla megarhyncha griseata
Colluricincla megarhyncha synaptica
Colluricincla megarhyncha gouldii
Arafura (Little) Shrike-thrush [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z gałązek, liści, pasków kory, wszystko splecione pajęczyną, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałęzi, w pnączach, w gęstym listowiu ale czasami w miejscach odsłoniętych np. odstającej od pnia korze, w rozwidleniu grubych konarów, na wysokości 0,5-10 m nad ziemią.
495 Fletnik rdzawobrzuchy Colluricincla boweri Bowers Shrike-thrush [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z gałązek, liści, pasków kory, wszystko splecione pajęczyną, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałęzi, w pnączach, namorzynach, w gęstym listowiu ale czasami w miejscach odsłoniętych np. odstającej od pnia korze, w rozwidleniu grubych konarów, na wysokości 0,5-5 m nad ziemią.
496 Fletnik skalny Colluricincla woodwardi woodwardi
Colluricincla woodwardi assimilis
Colluricincla woodwardi didimus
Sandstone Shrike-thrush [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z korzonków, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami i źdźbłami trawy, g. umieszczone w załomie skalnym, na urwisku, na różnych wysokościach, w zależności od wysokości urwiska.
497 Fletnik szary Colluricincla harmonica harmonica
Colluricincla harmonica rufiventris
Colluricincla harmonica strigata
Colluricincla harmonica brunnea
Colluricincla harmonica superciliosa
Grey Shrike-thrush [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej przede wszystkim z pasków kory , wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami i źdźbłami trawy, g. umieszczone w różnorodnych miejscach w zależności od biotopu, począwszy od miejsc odkrytych, z dala od gęstego listowia typu: załomy skalne, w korzeniach wywróconych drzew, w pniakach i półdziuplach, albo w pionowym rozwidleniu gałęzi, w pnączach, w gęstym listowiu, na wysokości 0,5-20 m nad ziemią.
  Monarkowate Monarchidae Monarch-flycatchers  
498 Szuflodziobek żółtobrewy Machaerirhynchus flaviventer flaviventer
Machaerirhynchus flaviventer secundus
Yellow-breasted Boatbill [Typ 8] Gniazdo budowane przede wszystkim przez samca, w postaci płytkiej, prześwitującej od spodu czarki, zbudowanej z włókien trawy i korzonków oraz pajęczyny, patrąc od dołu, widać jaja leżące w gnieździe i wysiadującego ptaka, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałązek, brzegami doplecionymi do gałązek rozwidlenia, w koronie drzewa, w gęstym listowiu, na wysokości 5-20 m nad ziemią.
499 Monarka strojna Monarcha melanopsis melanopsis
Monarcha melanopsis pallida
Black-faced Monarch [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z wydłużonych liści typu liście kazauryn, na zewnątrz bogato ozdobione mchem, wnętrze wyścielone ciemno zabarwionymi korzonkami, g. umieszczone w poziomym lub pionowym rozwidleniu gałęzi, z dala od gęstego listowia, na wysokości 2-5 m nad ziemią.
500 Monarka czarnoskrzydła Monarcha frater canescens Black-winged Monarch [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z wydłużonych liści typu liście kazauryn, na zewnątrz bogato ozdobione mchem z dodatkiem kokonów, wnętrze wyścielone ciemno zabarwionymi korzonkami, g. umieszczone w większości w pionowym rozwidleniu gałęzi, preferuje rośliny o szerokich liściach, na wysokości 2-5 m nad ziemią.
501 Monareczka (Monarka) okularowa Symposiachrus trivirgatus albiventris
Symposiachrus trivirgatus gouldii
Symposiachrus trivirgatus melanorrhous
Spectacled Monarch [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z cienkich pasków kory, unerwienia liści, bogato udekorowane mchem i kokonami owadów, wnętrze wyścielone ciemnymi korzonkami, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałązek lub splecionych ze sobą odrostów, na wysokości 1-4 m nad ziemią.
502 Monareczka (Monarka) białoucha Carterornis leucotis White-eared Monarch [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z cienkich pasków kory, unerwienia liści, pajęczyny, bogato udekorowanego mchem i kokonami owadów, wnętrze wyścielone ciemnymi korzonkami lub źdźbłami trawy, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałązek lub splecionych ze sobą odrostów, na wysokości 1-4 m nad ziemią.
503 Kryzówka białoszyja (srokata) Arses lorealis Frill-necked Monarch [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci hamaka, zbudowanego z cienkich pasków kory, unerwienia liści, pajęczyny w miejscach przyczepu, udekorowane kawałkami okolicznych porostów, wnętrze wyścielone ciemnymi korzonkami lub źdźbłami trawy, hamaka rozpostartego pomiędzy pionowymi gałązkami, na wysokości 1-10 m nad ziemią.
504 Kryzówka przepasana Arses kaupi kaupi
Arses kaupi terraereginae
Pied Monarch [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci hamaka, zbudowanego z cienkich pasków kory, unerwienia liści, pajęczyny w miejscach przyczepu, udekorowane kawałkami okolicznych porostów, wnętrze wyścielone ciemnymi korzonkami lub źdźbłami trawy, hamaka rozpostartego pomiędzy pionowymi gałązkami, na wysokości 1-10 m nad ziemią.
505 Muszarka szerokodzioba Myiagra ruficollis mimikae Broad-billed Flycatcher [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zgrabnej czarki, zbudowanej z cienkich pasków kory, unerwienia liści, obficie poprzeplatanych pajęczyną, udekorowane kawałkami okolicznych mchów i porostów, kolorystycznie idealnie zlewa się z otoczeniem, wnętrze wyścielone ciemnymi korzonkami lub źdźbłami trawy, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałęzi namorzynów, z dala od gęstego listowia, na wysokości 0,5-2 m nad najwyższym poziomem wody.
506 Muszarka blada Myiagra rubecula rubecula
Myiagra rubecula concinna
Myiagra rubecula yorki
Myiagra rubecula okyri
Leaden Flycatcher [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zgrabnej czarki, zbudowanej z cienkich pasków kory, unerwienia liści, obficie przeplatane pajęczyną, udekorowanej kawałkami pobliskich mchów i porostów, kolorystycznie idealnie zlewa się z otoczeniem, wygląda jak naturalny sęk, wnętrze wyścielone ciemnymi korzonkami lub źdźbłami trawy, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałęzi, z dala od gęstego listowia, które od góry zasłania gniazdo, dając cień i zasłaniając widok z góry, na wysokości 6-20 m nad ziemią.
507 Muszarka czarno-biała Myiagra cyanoleuca Satin Flycatcher [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zgrabnej czarki, zbudowanej z cienkich pasków kory, unerwienia liści, obficie przeplatane pajęczyną, udekorowanej kawałkami okolicznych mchów i porostów, kolorystycznie idealnie zlewa się z otoczeniem, wygląda jak naturalny sęk, wnętrze wyścielone ciemnymi korzonkami lub źdźbłami trawy, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałęzi, z dala od gęstego listowia, które od góry zasłania gniazdo dając cień i zasłaniając widok z góry, na wysokości 5-25 m nad ziemią.
508 Muszarka jednobarwna Myiagra alecto tormenti
Myiagra alecto melvillensis
Myiagra alecto wardelli
Shining Flycatcher [Typ 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zgrabnej czarki, zbudowanej z cienkich pasków kory, unerwienia liści, obficie poprzeplatanych pajęczyną, udekorowanej kawałkami okolicznych mchów i porostów, kolorystycznie idealnie zlewa się z otoczeniem, wnętrze wyścielone ciemnymi korzonkami lub źdźbłami trawy, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałęzi namorzynów, z dala od gęstego listowia, na wysokości 1-4 m nad powierzchnią najwyższego poziomu wody.
509 Muszarka białogardła Myiagra inquieta Restless Flycatcher [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zgrabnej czarki, zbudowanej z cienkich pasków kory, trawy, unerwienia liści, obficie przeplatane pajęczyną, czasami udekorowanej kawałkami okolicznych mchów i porostów oraz kokonów owadzich, wnętrze wyścielone ciemnymi korzonkami lub źdźbłami trawy, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałęzi, z dala od gęstego listowia, na wysokości 5-25 m nad ziemią.
510 Muszarka wachlarzowata (mniejsza) Myiagra nana Paper-bark Flycatcher [Typ 8 i 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zgrabnej czarki, zbudowanej z cienkich pasków kory, trawy, unerwienia liści, obficie przeplatane pajęczyną, czasami udekorowanej kawałkami okolicznych mchów i porostów oraz kokonów owadzich, wnętrze wyścielone ciemnymi korzonkami lub źdźbłami trawy, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałęzi, z dala od gęstego listowia, na wysokości 5-25 m nad ziemią lub lustrem wody.
  Wachlarzówki Rhipiduridae Fantails  
511 Wachlarzówka rdzawa (białosterna) Rhipidura rufifrons rufifrons
Rhipidura rufifrons intermedia
Rufous Fantail [Typ 7 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci kielicha nadzianego o poziomą gałązkę lub poziome rozwidlenie gałązek, (czarka z ogonem), zbudowanego z trawy i cienkich pasków kory, sowicie oplecionej pajęczyną, w większości z dala od gęstego listowia, wnętrze wyścielone ciemnymi korzonkami lub źdźbłami trawy, g. umieszczone na wysokości 1-4 m nad ziemią, nad brzegiem potoku lub bezpośrednio nad potokiem.
512 Wachlarzówka Arafura Rhipidura dryas Arafura Fantail [Typ 7 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci kielicha nadzianego o poziomą gałązkę lub poziome rozwidlenie gałązek, (czarka z ogonem), zbudowanego z trawy i cienkich pasków kory, sowicie oplecionej pajęczyną, w większości z dala od gęstego listowia, wnętrze wyścielone ciemnymi korzonkami lub źdźbłami trawy, g. umieszczone na wysokości 1-4 m nad ziemią, nad brzegiem potoku lub bezpośrednio nad potokiem.
513 Wachlarzówka posępna Rhipidura albiscapa albicauda
Rhipidura albiscapa keasti
Rhipidura albiscapa alisteri
Rhipidura albiscapa preissi
Rhipidura albiscapa albiscapa
Grey Fantail [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci kielicha nadzianego o poziomą gałązkę lub poziome rozwidlenie gałązek, (czarka z ogonem), zbudowane z cienkich pasków kory, sowicie oplecionych pajęczyną, z dala od gęstego listowia, wnętrze wyścielone ciemnymi korzonkami lub źdźbłami trawy, g. umieszczone na wysokości 1-7 m nad ziemią.
514 Wachlarzówka namorzynowa Rhipidura phasiana Mangrove Fantail [Typ 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci kielicha nadzianego o poziomą gałązkę lub poziome rozwidlenie gałązek, (czarka z ogonem), zbudowane z cienkich pasków kory, sowicie oplecionych pajęczyną, z dala od gęstego listowia, wnętrze wyścielone ciemnymi korzonkami lub źdźbłami trawy, g. umieszczone na wysokości 1-4 m nad poziomem najwyższego przypływu morza, w lesie namorzynowym.
515 Wachlarzówka zmienna Rhipidura rufiventris isura
Rhipidura rufiventris gularis
Northern Fantail [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci kielicha nadzianego o poziomą gałązkę lub poziome rozwidlenie gałązek, (czarka z ogonem), zbudowanego z cienkich pasków kory, sowicie oplecionych pajęczyną, z dala od gęstego listowia, wnętrze wyścielone ciemnymi korzonkami lub źdźbłami trawy, g. umieszczone na wysokości 2-20 m nad ziemią.
516 Wachlarzówka smolista Rhipidura leucophrys leucophrys
Rhipidura leucophrys picata
Willy Wagtail [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki nadzianej o poziome rozwidlenie gałązek, zbudowane z trawy i cienkich pasków kory, sowicie oplecionych pajęczyną, z dala od gęstego listowia, wnętrze wyścielone ciemnymi korzonkami lub źdźbłami trawy, g. umieszczone na wysokości 1-15 m nad ziemią.
  Dziwogony (dławiki) Dicruridae Drongo  
517 Dziwogon włochaty Dicrurus bracteatus bracteatus
Dicrurus bracteatus carbonarius
Dicrurus bracteatus baileyi
Dicrurus bracteatus atrabectus
Spangled Drongo [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci płytkiej prześwitującej od spodu czarki, zbudowanej z łodyżek pnączy, przyczepione brzegami do gałązek tworzących gęste listowie, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałązek, na wysokości 10-25 m nad ziemią.
  Gralinowate Grallinidae Mudlarks  
518 Gralina srokata Grallina cyanoleuca cyanoleuca
Grallina cyanoleuca neglecta
Magpie Lark (Mudlark) [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, zbudowanej z trawy wymieszanej z gliną i błotem, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałązek, przyklejone spodem do sporej gałęzi, na wysokości 5-25 m nad ziemią.
  Liszkojady (gąsienicojady) Campephagidae Cuckoo-shrikes  
519 Gąsienicojad australijski Lalage tricolor White-winged Triller [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci płytkiej czarki, zbudowanej z trawy i korzonków, wszystko obficie przeplecione pajęczyną, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu konarów, z dala od gęstego listowia, na wysokości 2-10 m nad ziemią.
520 Gąsienicojad zmienny (jarzębaty) Lalage leucomela leucomela
Lalage leucomela rufiventris
Lalage leucomela yorki
Lalage leucomela macrura
Varied Triller [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci płytkiej czarki, zbudowanej z trawy i korzonków, wszystko obficie przeplecione pajęczyną, g. umieszczone w poziomym lub pionowym rozwidleniu gałęzi, bezpośrednio pod gęstym listowiem, na wysokości 2-10 m nad ziemią.
521 Kruczynka czarnolica Coracina novaehollandiae novaehollandiae
Coracina novaehollandiae melanops
Coracina novaehollandiae subpallida
Black-faced Cuckoo-shrike [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci bardzo płytkiej czarki, zbudowanej z korzonków, pasków kory, liści kazauryny, wszystko obficie przeplecione pajęczyną, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu, zwykle suchych gałęzi, z dala od gęstego listowia, na wysokości 4-30 m nad ziemią.
522 Kruczynka żółtooka Coracina lineata Yellow-eyed (Barred) Cuckoo-shrike [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci bardzo płytkiej czarki, zbudowanej z korzonków, pasków kory, liści kazauryny, wszystko obficie przeplecione pajęczyną, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu, zwykle suchych gałęzi, z dala od gęstego listowia, na wysokości 10-30 m nad ziemią.
523 Kruczynka czarnoczelna Coracina papuensis robusta
Coracina papuensis hypoleuca
Coracina papuensis oriomo
Coracina papuensis apsleyi
Coracina papuensis artamoides
White-bellied Cuckoo-shrike [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci płytkiej czarki, zbudowanej z korzonków, pasków kory, liści kazauryny, wszystko obficie przeplecione pajęczyną, na zewnątrz udekorowanej porostami, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu, zwykle suchych gałęzi, z dala od gęstego listowia, na wysokości 6-10 m nad ziemią.
524 Kruczynka ziemna Coracina maxima Ground Cuckoo-shrike [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, zbudowanej z korzonków, pasków kory, liści kazauryny, wszystko obficie przeplecione pierzem, sierścią, puchem roślinnym i pajęczyną, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu, zwykle suchych gałęzi, z dala od gęstego listowia, na wysokości 2-20 m nad ziemią.
525 Kruczynka cienkodzioba Edolisoma tenuirostre (Coracina tenuirostris) tenuirostris
Edolisoma tenuirostre melvillensis
Slender-billed Cicadabird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci płytkiej czarki, zbudowanej z korzonków, pasków kory, liści kazauryny, wszystko obficie przeplecione pajęczyną, na zewnątrz udekorowanej porostami, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu, zwykle suchych gałęzi, z dala od gęstego listowia, na wysokości 4-30 m nad ziemią.
  Wilgowate Oriolidae Orioles  
526 Wilga zielonawa Oriolus flavocinctus flavocinctus
Oriolus flavocinctus tiwi
Oriolus flavocinctus flavotinctus
Oriolus flavocinctus kingi
Yellow Oriole [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z pasków kory (zazwyczaj Melaleca spp.) oraz łodyżek pnączy, wyścielone delikatnymi korzonkami, brzegi gniazda przymocowane są do poziomego rozwidlenia gałązek, tuż pod gęstym listowiemna, wysokości 2-15 m nad ziemią.
527 Wilga oliwkowa Oriolus sagittatus sagittatus
Oriolus sagittatus affinis
Oriolus sagittatus grisescens
Olive-backed Oriole [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z pasków kory, trawy, liści, wełny, pajęczyny, łodyżek pnączy, wyścielone delikatnymi korzonkami, brzegi gniazda przymocowane są do poziomego rozwidlenia gałązek, tuż pod gęstym listowiem, na wysokości 2-15 m nad ziemią.
528 Figojad zielony (australijski) Sphecotheres vieilloti vieilloti
Sphecotheres vieilloti flaviventris
Sphecotheres vieilloti ashbyi
Australasian Figbird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, zbudowanej z gałązek, łodyżek pnączy splecionych obfitą ilości pajęczyny, wyścielone delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałęzi, tuż pod gęstym listowiem, na wysokości 5-30 m nad ziemią.
  Ostroloty Artamidae Woodswallows  
529 Ostrolot żałobny Artamus leucorhynchus leucopygialis White-breasted Woodswallow [Typ 10 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci luźnej czarki, zbudowanej z trawy, łodyżek pnączy, wyścielone delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w różnorodnych miejscach, począwszy od dziupli i półdziupli, poprzez pionowe rozwidlenia gałązek w gęstym listowiu, a czasami w opuszczonym gnieździe innych ptaków np. graliny, na wysokości 10-30 m nad ziemią, czasami niżej, gdy brakuje wysokich drzew w siedlisku.
530 Ostrolot maskowy Artamus personatus Masked Woodswallow [Typ 8 i 10] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci luźnej czarki, zbudowanej z gałązek,, wyścielone trawą i delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w różnorodnych miejscach, najczęściej w pionowym rozwidleniu gałązek, za korą, na wpół spróchniałym pieńku, rzadziej w opuszczonym gnieździe graliny, na wysokości 1-3 m nad ziemią, czasami wyżej.
531 Ostrolot białobrewy Artamus superciliosus White-browed Woodswallow [Typ 10 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci luźnej czarki, zbudowanej z gałązek, wyścielone trawą i delikatnymi korzonkami, g.umieszczone w różnorodnych miejscach, począwszy od spróchniałego pieńka, płytkiej dziupli, w pionowym rozwidleniu gałązek, za korą, na wysokości 0,5-3 m nad ziemią, czasami wyżej.
532 Ostrolot szary Artamus cinereus cinereus
Artamus cinereus normani
Artamus cinereus dealbatus
Artamus cinereus melanops
Black-faced Woodswallow [Typ 8 i 10] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci luźnej czarki, zbudowanej z gałązek, wyścielone trawą i delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w różnorodnych miejscach, począwszy od gęstych krzewów, po spróchniały pieniek, na wysokości do 1,5 m nad ziemią.
533 Ostrolot ciemny Artamus cyanopterus cyanopterus
Artamus cyanopterus perthi
Dusky Woodswallow [Typ 8 i 10] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci luźnej czarki, zbudowanej z gałązek, wyścielone trawą i delikatnymi korzonkami, g.umieszczone w różnorodnych miejscach, począwszy od gęstych krzewów, w rozwidleniu suchych gałęzi, w płytkiej dziupli, za odstającą korą, po spróchniały pieniek lub kołek ogrodzeniowy, na wysokości 0,5-15 m nad ziemią, często w budowie gniazda i karmieniu młodych pomagają ptaki z poprzedniego lęgu.
534 Ostrolot mały Artamus minor minor
Artamus minor derbyi
Little Woodswallow [Typ 10 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, zbudowanej z gałązek, wyścielone trawą i delikatnymi korzonkami, g. umieszczone najczęściej na skalistym urwisku, we wnęce pomiędzy głazami, czasami w krzewie rosnącym na urwisku, na różnych wysokościach, w zależności od wysokości urwiska.
  Srokacze Cracticidae Butcherbirds  
535 Srokacz czarny Melloria (Cracticus) quoyi spaldingi
Melloria quoyi rufescens
Melloria quoyi alecto
Melloria quoyi jardini
Black Butcherbird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci luźnej czarki, zbudowanej z gałązek, wyścielonej trawą i delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu konarów, na wysokości 5-10 m nad ziemią lub ok. 2 m nad najwyższym poziomem przypływu, w lesie namorzynowym.
536 Srokacz szary Cracticus torquatus torquatus
Cracticus torquatus leucopterus
Cracticus torquatus cinereus
Grey Butcherbird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci luźnej czarki, zbudowanej z gałązek, wyścielonej trawą i delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałęzi, w pobliżu gęstego listowia, na wysokości 3-10 m nad ziemią.
537 Srokacz jasnogrzbiety Cracticus argenteus argenteus
Cracticus argenteus colletti
Silver-backed Butcherbird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci luźnej czarki, zbudowanej z gałązek, wyścielonej trawą i delikatnymi korzonkami, g.umieszczone w pionowym rozwidleniu gałęzi, w pobliżu gęstego listowia, na wysokości 3-10 m nad ziemią.
538 Srokacz czarnogrzbiety Cracticus mentalis kempi Black-backed Butcherbird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci luźnej czarki, zbudowanej z gałązek, wyścielonej trawą i delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałęzi, w pobliżu gęstego listowia, na wysokości 3-10 m nad ziemią.
539 Srokacz czarnogardły Cracticus nigrogularis nigrogularis
Cracticus nigrogularis picatus
Pied Butcherbird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci luźnej czarki, zbudowanej z gałązek, wyścielonej trawą i delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałęzi, w pobliżu gęstego listowia, na wysokości 3-15 m nad ziemią.
540 Dzierzbowron Cracticus tibicen tibicen
Cracticus tibicen eylandtensis
Cracticus tibicen longirostris
Cracticus tibicen dorsalis
Cracticus tibicen telonocua
Cracticus tibicen terraereginae
Cracticus tibicen tyrannica
Cracticus tibicen hypoleucus
Australian Magpie [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci luźnej czarki, zbudowanej z gałązek, wyścielone trawą, delikatnymi korzonkami, pierzem, sierścią, a na terenach bardziej z urbanizowanych sznurkami, pakułami itp. g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałęzi, słupie itp, na wysokości 5-20 m nad ziemią, czasami niżej, w zależności od siedliska.
541 Kurawonga czarna Strepera graculina graculina
Strepera graculina magnirostris
Strepera graculina robinsoni
Strepera graculina nebulosa
Strepera graculina ashbyi
Pied Currawong
....
...
..
wyginął (20 wiek)
[Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci luźnej czarki, zbudowanej z gałązek, wyścielonej trawą, delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w pionowym lub poziomym rozwidleniu gałęzi, w pobliżu gęstego listowia, na wysokości 5-25 m nad ziemią.
542 Kurawonga tasmańska Strepera fuliginosa fuliginosa
Strepera fuliginosa colei
Strepera fuliginosa parvior
Black Currawong [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci luźnej czarki, zbudowanej z gałązek, wyścielonej trawą, delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w pionowym lub poziomym rozwidleniu gałęzi, w pobliżu gęstego listowia, na wysokości 5-25 m nad ziemią.
543 Kurawonga zmienna Strepera versicolor versicolor
Strepera versicolor arguta
Strepera versicolor melanoptera
Strepera versicolor plumbea
Strepera versicolor intermedia
Strepera versicolor halmaturina
Grey Currawong [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci luźnej czarki, zbudowanej z gałązek, wyścielonej trawą, delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałęzi, w pobliżu gęstego listowia, na wysokości 5-15 m nad ziemią.
  Cudowronkowate (ptaki rajskie) Paradisaeidae Birds-of-paradise  
544 Ozdobnik rajski Ptiloris paradiseus Paradise Riflebird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z łodyżek pnączy, liści paproci, gałązek, liści drzew, często na zewnątrz gniazdo jest udekorowane wylinkami węży, g. umieszczone w gęstwinie gałązek, pnączy, w kępie jemioły, na wysokości 5-35 m nad ziemią.
545 Ozdobnik mały Ptiloris victoriae Victoria's Riflebird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z łodyżek pnączy, liści paproci, gałązek, liści drzew, g. umieszczone najczęściej na czubku palmy, rzadziej w gęstwinie gałązek, pnączy, w kępie jemioły, na wysokości 5-30 m nad ziemią.
546 Ozdobnik wspaniały Ptiloris magnificus alberti Magnificent Riflebird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z łodyżek pnączy, liści paproci, gałązek, liści drzew, g. umieszczone najczęściej na czubku pandamu, rzadziej w gęstwinie gałązek, pnączy w kępie jemioły, na wysokości 5-30 m nad ziemią.
547 Fałdowron purpurowy (stalowy) Phonygammus keraudrenii gouldii Trumpet Manucode [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z łodyżek pnączy, wyścielonej delikatnymi łodyżkami pnączy, g. umieszczone w pionowym lub poziomym rozwidleniu gałęzi, na wysokości 15-25 m nad ziemią.
  Krukowate Corvidae Ravens  
548 Kruk australijski Corvus coronoides coronoides
Corvus coronoides perplexus
Australian Raven [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci luźnej, głębokiej czarki, zbudowanej z luźno ułożonych patyków, wyścielonej trawą i korzonkami z dodatkiem pierza, sierści itp. g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałęzi, przy czubku korony, na słupie i innej wysokiej konstrukcji, na wysokości 15-45 m nad ziemią.
549 Kruk tasmański Corvus tasmanicus tasmanicus
Corvus tasmanicus boreus
Forest Raven [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci luźnej, głębokiej czarki, zbudowanej z luźno ułożonych patyków, wyścielonej paskami kory, trawą i korzonkami z dodatkiem pierza, sierści itp. g. umieszczone w pionowym rozwidleniuu gałęzi, przy czubku korony, na wysokości 15-45 m nad ziemią.
550 Kruk mały Corvus mellori Little Raven [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci luźnej, głębokiej czarki, zbudowanej z luźno ułożonych patyków, wyścielonej paskami kory, trawą i korzonkami z dodatkiem pierza, sierści itp. g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałęzi, przy czubku korony, na wysokości 2-15 m nad ziemią, w niektórych miejscach na ziemi np. Hay Plains.
551 Wrona mała Corvus bennetti Little Crow [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci luźnej, głębokiej czarki, zbudowanej z luźno ułożonych patyków, wyścielonej paskami kory, trawą i korzonkami z dodatkiem pierza, sierści itp. g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałęzi, czasami na ziemi na obszarach bezdrzewnych, na wysokości ok. 10 m nad ziemią.
552 Wrona papuaska Corvus orru cecilae Torresian Crow [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci luźnej, głębokiej czarki, zbudowanej z luźno ułożonych patyków, wyścielone paskami kory, trawą i korzonkami z dodatkiem pierza, sierści itp. g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałęzi, czasami na ziemi na obszarach bezdrzewnych, na wysokości ok. 10 m nad ziemią.
  Apostoły (Skałowrony) Struthideidae (Corcoracidae) Australian Mudnesters  
553 Skałowron Corcorax melanorhamphos melanorhamphos
Corcorax melanorhamphos whiteae
White-winged Chough [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, samca i ptaki z poprzedniego lęgu, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z mieszaniny gliny, błota, trawy i korzonków, wyścielonej delikatnymi korzonkami i trawą, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałęzi, na wysokości 5-40 m nad ziemią.
554 Apostoł Struthidea cinerea cinerea
Struthidea cinerea dalyi
Apostlebird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, samca i ptaki z poprzedniego lęgu, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z mieszaniny gliny, błota, trawy i korzonków, wyścielonej delikatnymi korzonkami i trawą, g. umieszczone w poziomym rozwidleniu gałęzi, na wysokości 2-20 m nad ziemią.
  Altanniki Ptilonorhynchidae Bowerbirds  
555 Miałczek plamisty (czarnouchy) Ailuroedus melanotis maculosis
Ailuroedus melanotis joanae
Spotted Catbird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej, grubościennej czarki, zbudowanej z patyczków, liści, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami i trawą, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałęzi, wśród gęstego listowia, na wysokości 2-5 m nad ziemią.
556 Miałczek zielony Ailuroedus crassirostris Green Catbird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej, grubościennej czarki, zbudowanej z patyczków, liści, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami i trawą, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałęzi, wśród gęstego listowia, na wysokości 2-5 m nad ziemią.
557 Zębatek Scenopoeetes dentirostris Tooth-billed Bowerbird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z patyczków, liści, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami i trawą, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałęzi, wśród gęstego listowia lub/i pnączy, na wysokości 4-30 m nad ziemią, samce budują altankę na ziemi, w której odbywa się pokaz taneczno-wokalny samca.
558 Budnik Prionodura newtoniana Golden Bowerbird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki z wydłużoną podstawą, która zbudowana jest z patyczków, a na niej warstwa liści, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami, łodyżkami pnączy, g. umieszczone w dziurze, w pniu, w korzeniach zwisających nad strumieniem lub pomiędzy blisko skupionymi pniami, gałęziami lub odroślami jak u figowców, na wysokości 1-2 m nad ziemią, samce budują altankę na ziemi, w której odbywa się pokaz taneczno-wokalny samca.
559 Altannik królewski Sericulus chrysocephalus chrysocephalus
Sericulus chrysocephalus rotschildi
Regent Bowerbird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, zbudowanej z gałązek i liści, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami, łodyżkami pnączy, g. umieszczone w gęstwinie gałązek i pnączy, na wysokości 8-25 m nad ziemią, samce budują altankę na ziemi, w której odbywa się pokaz taneczno-wokalny samca.
560 Altannik lśniący Ptilonorhynchus violaceus violaceus
Ptilonorhynchus violaceus minor
Satin Bowerbird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, zbudowanej z gałązek, wnętrze wyścielone liśćmi i delikatnymi korzonkami, łodyżkami pnączy, g. umieszczone w gęstwinie gałązek, odrostów, jemiole, w gęstym listowiu, na wysokości 1-30 m nad ziemią, samce budują altankę na ziemi, w której odbywa się pokaz taneczno-wokalny samca.
561 Jedwabnica plamista Chlamydera maculata Spotted Bowerbird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci luźnej czarki, zbudowanej z gałązek, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w gęstwinie gałązek, odrostów, jemiole, w gęstym listowiu, na wysokości 2-15 m nad ziemią, samce budują altankę na ziemi, w której odbywa się pokaz taneczno-wokalny samca.
562 Jedwabnica ciemna Chlamydera guttata guttata
Chlamydera guttata carteri
Western Bowerbird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci luźnej czarki, zbudowanej z gałązek, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w gęstwinie gałązek, odrostów, jemiole, w gęstym listowiu, na wysokości 2-6 m nad ziemią, samce budują altankę na ziemi, w której odbywa się pokaz taneczno-wokalny samca.
563 Jedwabnica szara Chlamydera nuchalis nuchalis
Chlamydera nuchalis oweni
Chlamydera nuchalis yorki
Chlamydera nuchalis orientalis
Great Bowerbird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci luźnej czarki, zbudowanej z gałązek, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w gęstwinie gałązek, odrostów, jemiole, w gęstym listowiu, na wysokości 2-10 m nad ziemią, samce budują altankę na ziemi, w której odbywa się pokaz taneczno-wokalny samca.
564 Jedwabnica płowobrzucha Chlamydera cerviniventris Fawn-breasted Bowerbird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci luźnej czarki, zbudowanej z gałązek, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w gęstwinie gałązek, odrostów, jemiole, w gęstym listowiu, na wysokości 2-10 m nad ziemią, samce budują altankę na ziemi, w której odbywa się pokaz taneczno-wokalny samca.
  Skowronkowate Alaudidae Larks  
565 Skowroniec śpiewny Mirafra javanica horsfieldii
Mirafra javanica soderbergi
Mirafra javanica rufescens
Mirafra javanica secunda
Mirafra javanica forresti
Mirafra javanica woodwardi
Mirafra javanica halli
Mirafra javanica melvillensis
Australasian Lark, Singing Bushlark [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci solidnej czarki z częściowym zadaszeniem, zbudowanej z trawy, wnętrze wyścielone delikatnymi źdźbłami i korzonkami, g. umieszczone na ziemi, pod kępą trawy, w małym dołku.
566 Skowronek zwyczajny Alauda arvensis Eurasian Skylark [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci solidnej czarki, zbudowanej z trawy, wnętrze wyścielone delikatnymi źdźbłami i korzonkami, g. umieszczone na ziemi, pod kępą trawy, w małym dołku.
  Pliszkowate Motacillidae Pipits and Wagtails  
567 Świergotek australijski Anthus novaeseelandiae australis
Anthus novaeseelandiae bilbali
Anthus novaeseelandiae bistriatus
Australian Pipit [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci solidnej czarki, zbudowanej z trawy, wnętrze wyścielone delikatnymi źdźbłami i korzonkami, g. umieszczone na ziemi, pod kępą trawy, w małym dołku.
  Wróblowate Passeridae Old World Sparrows  
568 Wróbel zwyczajny Passer domesticus House Sparrow [Typ 10 i 8] Gniazdo budowane przez samca, który zaprasza samicę aby to zaakceptowała, w postaci solidnej czarki, zbudowanej z trawy, wnętrze wyścielone delikatnymi źdźbłami, pierzem, włosiem, g. umieszczone w półdzupli, dziurze w murze, pod okapem lub w gęstwinie na drzewie, na różnych wysokościach, zwykle powyżej 3 m nad ziemią.
569 Mazurek Passer montanus Eurasian Tree Sparrow [Typ 10] Gniazdo budowane przez samca, który zaprasza samicę aby to zaakceptowała, w postaci solidnej czarki, gniazdo zbudowane z trawy, wnętrze wyścielone delikatnymi źdźbłami, pierzem, włosiem, g. umieszczone w dzupli, na różnych wysokościach, zwykle powyżej 3 m nad ziemią.
  Astryldowate Estrildidae Waxbills  
570 Zeberka australijska Taeniopygia castanotis Australian Zebra Finch [Typ 8 i 10] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci solidnej, zadaszonej czarki z bocznym otworem, zbudowanej z trawy, wnętrze wyścielone delikatnymi źdźbłami, pierzem, włosiem, g. umieszczone w półdzupli, za korą, w gęstwinie gałązek, krzewu lub drzewa, w bocznej ścianie gniazda ptaka drapieżnego itp. na różnych wysokościach, począwszy od 1 m nad ziemią.
571 Zeberka (Amadynka) białolica Stizoptera (Taeniopygia) bichenovii bichenovii
Stizoptera bichenovii annulosa
Double-barred Finch [Typ 8 i 10] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci solidnej zadaszonej czarki, o sferycznym kształcie, z bocznym otworem, zbudowanej z trawy, wnętrze wyścielone delikatnymi źdźbłami, pierzem, włosiem, puchem roślinnym, g. mieszczone w gęstwinie gałązek, krzewu lub drzewa, pod okapem dachu, często w pobliżu gniazda os, na wysokości 2-5 m nad ziemią.
572 Amadynka długosterna Poephila acuticauda acuticauda
Poephila acuticauda hecki
Long-tailed Finch [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci beczułkowatej butelki, ustawionej w pozycji horyzontalnej, zbudowanej z trawy, wnętrze wyścielone delikatnymi źdźbłami, pierzem, puchem roślinnym, g. umieszczone w gęstwinie gałązek, krzewu lub drzewa zwykle pandamowca, na wysokości 1-5 m nad ziemią.
573 Amadynka czarnogardła Poephila cincta cincta
Poephila cincta atropygialis
Black-throated Finch [Typ 10 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci solidnej, zadaszonej czarki z bocznym otworem, zbudowanej z trawy, wnętrze wyścielone delikatnymi źdźbłami, pierzem, włosiem, g. mieszczone w półdzupli, za korą, w gęstwinie gałązek, krzewu lub drzewa, w bocznej ścianie gniazda ptaka drapieżnego, w termitierze itp. na różnych wysokościach, począwszy od 1 m nad ziemią.
574 Amadynka maskowa Poephila personata personata
Poephila personata leucotis
Masked Finch [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci beczułkowatej butelki, ustawionej w pozycji horyzontalnej, zbudowanej z trawy, wnętrze wyścielone delikatnymi źdźbłami, pierzem, puchem roślinnym, g. umieszczone w gęstwinie gałązek, krzewu lub drzewa zwykle pandamowca, na wysokości 1-5 m nad ziemią.
575 Krasnogonek szkarłatny Neochmia phaeton phaeton
Neochmia phaeton evangelinae
Common Crimson Finch [Typ 8 i 10] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, pasków kory, wnętrze wyścielone delikatnymi źdźbłami, pierzem, puchem roślinnym, g. mieszczone w gęstwinie gałązek, krzewu lub drzewa zwykle pandamowca, lub w dziurze w drzewie, lub ścianie budynku, na wysokości 2-6 m nad ziemią.
576 Krasnogonek oliwkowy Neochmia ruficauda ruficauda
Neochmia ruficauda clarescens
Neochmia ruficauda subclarescens
Star Finch [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zadaszonej czarki, zbudowanej z trawy, wnętrze wyścielone delikatnymi źdźbłami, pierzem, puchem roślinnym, g. umieszczone w gęstwinie gałązek, krzewu lub drzewa, albo kępiastej trawy, situ itp. na wysokości 0,5 - 3 m nad ziemią, często w pobliżu potoku.
577 Zebrzyk, Krasnogonek zebrowany Aidemosyne (Neochmia) modesta Plum-headed Finch [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci zadaszonej czarki, zbudowanej z zielonej trawy, często poprzeplatanej z rosnącymi źdźbłami trawy, wnętrze wyścielone delikatnymi źdźbłami, pierzem, puchem roślinnym, g. umieszczone w kępie trawy lub gęstwinie gałązek, krzewu lub drzewa, na wysokości 0,2 - 3 m nad ziemią.
578 Kraśniczek czerwonobrewy Neochmia temporalis temporalis
Neochmia temporalis minor
Red-browed Finch [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w kształcie beczułkowatej butelki ułożonej w pozycji horyzontalnej, zbudowanej z zielonej trawy, wnętrze wyścielone delikatnymi źdźbłami, pierzem, g. umieszczone w gęstwinie gałązek, zazwyczaj kolczastego krzewu lub niskiego drzewa, zwykle blisko źródła wody, na wysokości 1 - 3 m nad ziemią , czasami wyżej.
579 Kraśniczek diamentowy Stagonopleura guttata Diamond Firetail [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w kształcie beczułkowatej butelki ułożonej w pozycji horyzontalnej, zbudowanej z zielonej trawy, wnętrze wyścielone delikatnymi źdźbłami, białym pierzem, g. umieszczone w gęstwinie gałązek krzewu lub drzewa, zwykle blisko źródła wody, na wysokości 1 - 10 m nad ziemią.
580 Kraśniczek falisty Stagonopleura bella Beautiful Firetail [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w kształcie butelki beczułkowatej ułożonej w pozycji horyzontalnej, zbudowanej z zielonej trawy, wnętrze wyścielone delikatnymi źdźbłami, pierzem, g. umieszczone w gęstwinie gałązek, zazwyczaj kolczastego krzewu lub niskiego drzewa, zwykle blisko źródła wody, na wysokości 1 - 5 m nad ziemią.
581 Kraśniczek czerwonouchy Stagonopleura oculata Red-eared Firetail [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w kształcie beczułkowatej butelki ułożonej w pozycji horyzontalnej, zbudowanej z zielonej trawy, wnętrze wyścielone delikatnymi źdźbłami, pierzem, g. umieszczone w gęstwinie gałązek, zazwyczaj kolczastego krzewu lub niskiego drzewa, zwykle blisko źródła wody, na wysokości 1 - 10 m nad ziemią.
582 Kraśniczek czerwonolicy Emblema pictum Painted Finch [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w kształcie butelki beczułkowatej ułożonej w pozycji horyzontalnej, zbudowanej z gałązek, pasków kory, trawy, wyścielone delikatnymi źdźbłami i puchem roślinnym, g. umieszczone w kępie trawy, zazwyczaj trawy jeżozwierzowej (Triodia spp.) tuż nad ziemią.
583 Mniszka muszkatowa Lonchura punctulata Scaly-breasted Munia, Nutmeg Mannikin [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w kształcie sferycznym, z bocznym wejściem, zbudowane z trawy, wyścielone delikatnymi źdźbłami i pierzem, g.umieszczone w kępie wysokiej trawy, trzciny, trzciny cukrowej, sitowia itp. na wysokości do 2 m nad ziemią, często gniazduje w luźnych koloniach, z innymi gatunkami mniszek.
584 Mniszka nadobna Lonchura flaviprymna Yellow-rumped Munia, Yellow-rumped Mannikin [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w kształcie sferycznym, z bocznym wejściem, zbudowane z trawy, wyścielone delikatnymi źdźbłami i pierzem, g. umieszczone w kępie wysokiej trawy, trzciny, trzciny cukrowej, sitowia itp. na wysokości do 2 m nad ziemią, często gniazduje w luźnych koloniach, z innymi gatunkami mniszek.
585 Mniszka przepasana Lonchura castaneothorax castaneothorax Chestnut-breasted Munia, Chestnut-breasted Mannikin [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w kształcie sferycznym, z bocznym wejściem, umieszczone w kępie wysokiej trawy, trzciny, trzciny cukrowej, sitowia itp. g. zbudowane z trawy, wyścielone delikatnymi źdźbłami i pierzem, na wysokości do 2 m nad ziemią, często gniazduje w luźnych koloniach z innymi gatunkami mniszek.
586 Pastelarka, Mniszka ozdobna Heteromunia pectoralis Pictorella Munia, Pictorella Mannikin [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w kształcie sferycznym z bocznym wejściem, zbudowane z trawy, wyścielone delikatnymi źdźbłami i pierzem, g. umieszczone w kępie trawy, zwykle jeżozwierzowej (Triodia spp.) krzewu itp. na wysokości do 2 m nad ziemią, często gniazduje w luźnych koloniach, z innymi gatunkami mniszek.
587 Papuzik trójbarwny Erythrura trichroa sigillifera Blue-faced Parrot-Finch [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w kształcie sferycznym z bocznym wejściem, zbudowane z trawy, łodyżek pnączy, korzonków, mchu i porostów, wyścielone delikatnymi źdźbłami i puchem roślinnym, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałązek, w gęstym listowiu, na wysokości 1-7 nad ziemią.
588 Amadyniec Erythrura gouldiae Chloebia (Erythrura) gouldiae [Typ 10 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w kształcie sferycznym z bocznym wejściem, zbudowane z trawy, wyścielone delikatnymi źdźbłami i puchem roślinnym, g. umieszczone w dziurze w drzewie, dziupli, w termitierze lub gęstwinie gałązek, na wysokości 1-7 nad ziemią, często gniazduje w luźnych koloniach.
  Ziębowate (Łuszczaki) Fringillidae Finches  
589 Dzwoniec zwyczajny Chloris chloris European Greenfinch [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w kształcie czarki, zbudowanej z trawy, wyścielone delikatnymi korzonkami, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałązek, w gęstwinie listowia, na wysokości 5-20 m nad ziemią.
590 Szczygieł Carduelis carduelis European Goldfinch [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w kształcie czarki, zbudowanej z trawy, wyścielone delikatnymi źdźbłami i puchem roślinnym, g. umieszczone w pionowym rozwidleniu gałązek, w gęstwinie listowia, na wysokości 5-20 m nad ziemią.
  Nektarniki Nectariniidae Sunbirds  
591 Nektarnik ciemnogardły Cinnyris jugularis frenatus Olive-backed Sunbird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w kształcie wrzeciona z ogonem, zbudowanego z pasków kory, korzonków, całość przetkana pajęczyną, udekorowane kawałkami kory, kokonami owadów, wnętrze wyścielone puchem roślinnym, g. zawieszone od góry na zwisającej gałęzi, pod mostem, pod balkonem itp. na wysokości 1-5 m nad ziemią.
  Kwiatówki Dicaeidae Flowerpeckers  
592 Kwiatówka różowa Dicaeum hirundinaceum hirundinaceum Mistletoebird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w kształcie zawieszonej gruszki, zbudowanej z puchu roślinnego, sowicie przeplecionego pajęczyną, spód gniazda jest solidnej zbudowany niż część szczytowa, od góry gniazdo jest udekorowane wysuszonymi pozostałościami owadów, skrzydłami ważek, kawałkami gałązek itp. g. przymocowane do poziomego rowidlenia gałązek, w gęstym listowiu, na wysokości 5-20 m nad ziemią.
  Jaskółkowate Hirundinidae Swallows and Martins  
593 Jaskółka chera Cheramoeca leucosterna White-backed Swallow [Typ 9] Gniazdo budowane przez samicę i samca, ptaki drążą dziurę w piaszczystej lub lessowej skarpie podobnie jak w Polsce brzegówka, długość tunelu ok. 1 m, który kończy się komorą gniazdową, wyścieloną trawą, g umieszczone na różnych wysokościach w zależności od skarpy, począwszy od 0,5 m nad ziemią, dość często gnieździ się w małych koloniach.
594 Jaskółka australijska Hirundo neoxena neoxena
Hirundo neoxena carteri
Welcome Swallow [Typ 11] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, przyczepionej do pionowej ściany lub wystającym za ściany załomem, gniazdo zbudowane z glinki zmieszanej ze śliną i krótkimi źdźbłami trawy, gnieździ się w różnorodnych miejscach: pod mostami, w budynkach, opuszczonych wrakach samochodów, podobnie jak w Polsce dymówka, gniazdo jest wyścielone trawą, pierzem i włosiem, wysokość różna, w zależności od konstrukcji nośnej.
595 Jaskółka drzewna Petrochelidon nigricans nigricans
Petrochelidon nigricans neglecta
Tree Martin [Typ 10] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w dziupli drzewa, otworach w urwisku lub otworach wentylacyjnych, gniazdo wyścielone jest trawą i suchymi liśćmi, w przypadku starych spróchniałych drzew,z dużą ilością dziupli, wtedy gnieździ się kolonijnie, na wysokości 4-30 m nad ziemią.
596 Jaskółka aborygeńska Petrochelidon ariel Fairy Martin [Typ 11] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci przyczepionej do muru gruszki, podobnie jak w Polsce oknówka, gniazdo zbudowane jest z glinki z dodatkiem krótkich źdźbeł trawy, wnętrze wyścielone trawą i pierzem, gnieździ się pod okapem, w pustych metalowych beczkach porzuconych na polu, u wejściu do jaskini, na wysokości 1-20 m nad ziemią.
  Pokrzewkowate Sylviidae Old World Warblers  
597 Trzciniak australijski Acrocephalus australis australis
Acrocephalus australis carterae
Acrocephalus australis gouldi
Australasian Reed-Warbler [Typ 7] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z trawy, misternie splecionej, zapobiegającej z sunięciu się gniazda w dół, wnętrze wyścielone delikatnym materiałem roślinnym, g. zamocowane do pionowych łodyg trzciny, sitowia, lub wiszących witek wierzby i innych gatunków nadwodnych drzew, na wysokości 0,5-2 m nad lustrem wody, podobnie jak w Polsce trzciniak.
598 Kępaczek trzcinowy, Zwisogonek mały Poodytes (Megalurus) gramineus gramineus
Poodytes gramineus goulburni
Poodytes gramineus thomasi
Little Grassbird [Typ 7 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, zbudowanej z trawy, wnętrze wyścielone pierzem, g. umieszczonej w kępie trawy lub sitów, na wysokości 0,5-2 m nad ziemią lub lustrem wody.
599 Kępaczek trawiasty, Samotniczek Poodytes (Eremiornis) carteri Spinifexbird [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci grubościennej czarki, zbudowanej z trawy i łodyg roślin zielnych, wnętrze wyścielone trawą i delikatnymi korzonkami, g. umieszczonej w kępie trawy jeżozwierzowej (Triodia spp.) lub podobnych ciernistych zarośli, na wysokości 0,10-0,30 m nad ziemią.
600 Krzakowik (Zwisogonek) długosterny Cincloramphus (Megalurus) timoriensis alisteri Tawny Grassbird [Typ 7 i 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, zbudowanej z trawy, wnętrze wyścielone pierzem, g. umieszczone w kępie trawy lub sitowia, na wysokości 0,1-0,5 m nad ziemią lub lustrem wody.
601 Krzakowik rdzaworzytni, Rolak jasny Cincloramphus mathewsi Rufous Songlark [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, umieszczonej w zagłębieniu gruntu, pomiędzy kępami trawy i leżącymi na ziemi gałęziami, zbudowane z trawy i łodyg roślin zielnych, wnętrze wyścielone delikatnymi źdźbłami trawy.
602 Krzakowik brunatny, Rolak ciemny Cincloramphus cruralis Brown Songlark [Typ 5] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci czarki, umieszczonej zagłębieniu w ziemi, pomiędzy kępami trawy, głazami lub w polu uprawnym, zbudowane z trawy i łodyg roślin zielnych, wnętrze wyścielone delikatnymi źdźbłami trawy.
  Chwastówkowate Cisticolidae Cisticolas and Allies  
603 Chwastówka zwyczajna Cisticola juncidis leanyeri
Cisticola juncidis normani
Cisticola juncidis laveryi
Zitting Cisticola [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej czarki z niewielkim zadaszeniem, zbudowane z trawy przeplecionej z pajęczyną, ozdobione liśćmi, wyścielone delikatnymi korzonkami, źdźbłami, puchem roślinnym, g. umieszczone na roślinie zielnej, na wysokości 0,4-0,8 m nad ziemią.
604 Chwastówka złotogłowa Cisticola exilis exilis
Cisticola exilis diminutus
Cisticola exilis lineocapilla
Cisticola exilis alexandrae
Golden-headed Cisticola [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, samiec przynosi nić pajęczą a samica szyje, zszywa krawędzie zielonych liści, g. w postaci gruszki z bocznym otworem bocznym, zbudowane z trawy przeplecionej z pajęczyną, kokonami owadów, ozdobione liśćmi, wyścielone delikatnymi korzonkami, źdźbłami, puchem roślinnym, umieszczone na roślinie zielnej, na wysokości poniżej 0,5 m nad ziemią.
  Szlarniki Zosteropidae White-eyes  
605 Szlarnik jasny Zosterops citrinella albiventris Ashy-bellied White-eye [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z trawy, łodyg roślin zielnych, przeplecionych pajęczyną, udekorowane na zewnątrz kawałkami kory i innego materiału, z najbliższego otoczenia, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami i źdźbłami, g. przymocowane krawędziami do pionowego lub poziomego rozwidlenia gałązek, w gęstym listowiu lub pnączach, umieszczone na wysokości 1-3 m nad ziemią.
606 Szlarnik australijski Zosterops luteus luteus
Zosterops luteus balstoni
Australian Yellow White-eye [Typ 7] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, zbudowanejz trawy, łodyg roślin zielnych, przeplecionych z pajęczyną, udekorowane na zewnątrz kawałkami kory i innego materiału z najbliższego otoczenia, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami i źdźbłami, g. przymocowane krawędziami do pionowego lub poziomego rozwidlenia gałązek namorzynów, w gęstym listowiu lub pnączach, umieszczone na wysokości 1-3 m nad lustrem wody (najwyższego przypływu).
607 Szlarnik rdzawoboczny Zosterops lateralis lateralis
Zosterops lateralis chloronotus
Zosterops lateralis cornwalli
Zosterops lateralis pinarochrous
Zosterops lateralis westernensis
Zosterops lateralis chlorocephalus
Zosterops lateralis vegetus
Silvereye [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z trawy, łodyg roślin zielnych, przeplecionych pajęczyną, gniazdo na obszarach bardziej suchych ma kolor suchych traw, w środowiskach bardziej wilgotnych, udekorowane jest na zewnątrz na zielono, mchem i porostami; wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami, źdźbłami, puchem roślinnym, g. przymocowane krawędziami do pionowego lub poziomego rozwidlenia gałązek, w gęstym listowiu lub pnączach, umieszczone na wysokości 1-3 m nad ziemią.
  Drozdowate Turdidae Thrushes  
608 Drozdoń australijski Zoothera lunulata lunulata
Zoothera lunulata cuneata
Zoothera lunulata halmaturina
Bassian Thrush [Typ 8 i 10] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z korzonków, trawy, pasków kory, liści, udekorowanej na zewnątrz mchem i porostami, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami i źdźbłami, g. umieszczone w pionowym lub poziomych rozwidleniu gałązek, w pęknięciach pnia lub gałęzi, w paproci drzewiastej, półdziupli, na wysokości 1-15 m nad ziemią.
609 Drozdoń rdzaworzytni Zoothera heinei heinei
Zoothera heinei papuensis
Zoothera heinei eichhorni
Zoothera heinei choiseuli
Russet-tailed Thrush [Typ 8 i 10] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z korzonków, trawy, pasków kory, liści, udekorowanej na zewnątrz mchem i porostami, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami i źdźbłami, g. umieszczone w pionowym lub poziomych rozwidleniu gałązek, w pęknięciach pnia lub gałęzi, w paproci drzewiastej, półdziupli, na wysokości 1-15 m nad ziemią.
610 Kos Turdus merula Eurasian (Common) Blackbird [Typ 8 i 10] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z korzonków, trawy, pasków kory, wnętrze w postaci klepiska z gleby i liści, wyścielonego delikatnymi korzonkami i źdźbłami, g. umieszczone w pionowym lub poziomych rozwidleniu gałązek, w pęknięciach pnia lub gałęzi, w paproci drzewiastej, półdziupli, na wysokości 1-15 m nad ziemią.
611 Drozd śpiewak Turdus philomelos Song Thrush [Typ 8 i 10] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej czarki, zbudowanej z korzonków, trawy, pasków kory, liści, udekorowanej na zewnątrz mchem i porostami, wnętrze w postaci klepiska z gleby i liści, wyścielonego delikatnymi korzonkami i źdźbłami, g. umieszczone w pionowym lub poziomych rozwidleniu gałązek, w pęknięciach pnia lub gałęzi, w paproci drzewiastej, półdziupli, na wysokości 1-15 m nad ziemią.
  Bilbile Pycnonotidae Bulbuls  
612 Bilbil zbroczony Pycnonotus jocosus Red-whiskered Bulbul [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, zbudowanej z trawy, korzonków i łodyżek roślin zielnych, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami i źdźbłami, g. umieszczone w poziomym lub pionowym rozwidleniu gałązek krzewów lub drzew, na wysokości 3-7 m nad ziemią.
  Szpakowate Sturnidae Starlings  
613 Skworczyk towarzyski Aplonis metallica metallica Metallic Starling [Typ 8] Gniazdo budowane przez samicę, w postaci głębokiej zadaszonej czarki, gniazduje w koloniach, gniazda bardzo często przylegają jedno do drugiego, g. zbudowane z łodyżek pnączy, trawy, korzonków, wnętrze wyścielone bardziej lub mniej, delikatnymi korzonkami i źdźbłami, umieszczone na wysokości 5-25 m nad ziemią.
614 Szpak Sturnus vulgaris Common Starling [Typ 10] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, zbudowanej z trawy, korzonków, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami i pierzem, g. umieszczone w dziupli lub w dziurze w murze, budynkach itp. na wysokości 3-15 m nad ziemią.
615 Majna brunatna Acridotheres tristis Common Mynah [Typ 10] Gniazdo budowane przez samicę i samca, w postaci czarki, zbudowanej z trawy, korzonków, wnętrze wyścielone delikatnymi korzonkami i pierzem, g. umieszczone w dziupli lub w dziurze w murze, budynkach itp. na wysokości 3-15 m nad ziemią.

Kwiatkowski A. (2020) www.ptakilegoweaustralii.com.au